Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
14731 Összes oltás
5991 Beoltott Semmelweis Polgár

Dr. Mikulás Krisztina – A fogászatban széles körben alkalmazott restauratív anyagokban előforduló monomerek biológiai hatása

A fogászatban széles körben alkalmazott kompozitok biokompatibilitása megkérdőjelezhető az inkomplett polimerizációjuk miatt. Ennek következménye az anyag szerves rezin mátrixában jelen levő monomerek felszabadulása a szájüregben, amely biológiai degradációhoz vezethet. A monomerek közül a 10-50%-ban előforduló trietilén-glikol-dimetakrilát (TEGDMA) rendelkezik a legmagasabb kioldódással, amely a limfocitákban, a pulpa és gingiva sejtekben a reaktív oxigén származékok (ROS) képződését fokozza, az intracelluláris antioxidáns glutation (GSH) szintet pedig csökkenti. Emellett a TEGDMA genotoxikus és mutagén hatással is bír valószínűleg a ROS indukált DNS károsodás miatt. Előzetes vizsgálataink során a TEGDMA toxicitásában mitokondriális célpontokat kerestünk, ezért izolált központi idegrendszeri mitokondriumokon vizsgáltuk bioenergetikai hatásait. Eredményeink azt mutatták, hogy toxikus hatásaiért a légzési láncban a komplex I. a felelős.

Eddig megjelent közlemények:

Mikulás K, Hermann P, Gera I, Komlódi T, Horváth G, Ambrus A, Tretter L. .Triethylene glycol dimethacrylate impairs bioenergetic functions and induces oxidative stress in mitochondria via inhibiting respiratory Complex I. Dent Mater. 2018 Jul;34(7):e166-e181. doi: 10.1016/j.dental.2018.03.012. Epub 2018 Apr 16.

Mikulás K, Linninger M, Takács E, Kispélyi B, Nagy K, Fejérdy P, Hermann P. Paradigmaváltás a fogmegtartó kezelésben: az amalgám korszak vége. Elfogadva 2018.08.23-án az Orvosi Hetilapban.