Az Erasmus+ képzési mobilitási programja az egyetem oktatói és nem oktatási tevékenységet végző munkatársainak képzési célú nemzetközi mobilitását is támogatja annak érdekében, hogy a kiutazó a mobilitás során az intézmény egésze számára hasznosítható tapasztalatokat szerezzen és jó gyakorlatokat ismerjen meg.

Támogatható tevékenységek

   • Munkahelyi megfigyelés
   • Szemináriumok
   • Workshopok
   • Tanfolyamok
   • Gyakorlati képzés
   • Tanulmányi látogatások

Pályázati feltételek

Pályázni az intézmény által megszabott feltételek szerint lehet, a pályázás folyamatos:

 • Magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon)
 • Teljesállású vagy részmunkaidős alkalmazottja a Semmelweis Egyetemnek
 • A munkavállaló mobiltiását a közvetelen vezetője támogatja
 • Támogatható időtartam: minimum 2 nap, maximum 1 hét, amelybe az utazással töltött napok NEM számítanak bele
   • A mobilitás lehet hosszabb, max. 2 hónap, de támogatást csak 1 hétre tud a program biztosítani.
 • A támogatás megítélésekor előnyt élveznek azok a munkatársak, akik először részesülnek Erasmus támogatásban
 • A programban való részvételhez megfelelő nyelvtudással rendelkezik
 • A pályázatában megfogalmazott program egyezik a szervezeti egység és az egyetemi vezetés célkitűzéseivel
 • Konferencián való részvételt a program NEM támogat
 • A fogadó intézmény lehet a felsőoktatási intézmény mellett cég, vállalat is a programban résztvevő országokban
 • A kiutazó gondoskodik a külföldi szállásról, megszervezi a kiutazást és a hazajövetelt

Pályázás menete

1. Mobilitási lehetőségek feltérképezése

A mobilitás lehet egyénileg, közvetlenül egy partnerintézménnyel egyeztetett munkamegfigyelés, gyakorlati képzés vagy tanulmányi látogatás vagy egy olyan képzés, amelyet egy külföldi partnerintézmény, vagy cég hirdetett meg. Ezen utóbbi képzések listája az IMOTION weboldalon található.

2. Ösztöndíj lehetőségek feltérképezése

Az elnyerhető ösztöndíj áll megélhetési támogatásból illetve utazási támogatásból. Az ösztöndíjjal nem kell elszámolni, szabadon felhasználható a mobilitás megvalósítására. Továbbá lehetőség van egyéb, speciális kiegészítő támogatásokat igénybe venni.

FIGYELEM!
A támogatás átutalása 3-4 hetet vesz igénybe a pályázati anyag hiánytalan benyújtását követően.

ÖSZTÖNDÍJ ÉS TÁMOGATÁSOK

3. Kapcsolatfelvétel az intézményi koordinátorral

Vegye fel a kapcsolatot a Semmelweis Egyetem intézményi koordinátorával, Dr. Schreiberné Seres Nórával a seres.nora@semmelweis.hu email címen részletezve a mobilitás helyszínét és időpontját.

4. Pályázati anyag összeállítása

A pályázati anyag az alábbi dokumentumokból áll:

   • a külföldi képzés munkanyelvén vagy angolul elkészített, a közvetlen munkahelyi vezető és a fogadó fél által is aláírt, lepecsételt munkaterv (STAFF AGREEMENT)
   • motivációs levél, amely tartalmazza a kiutazás személyes, intézményi és egyetemi hasznosulását
   • fényképes szakmai önéletrajz
   • kitöltött pályázati űrlap
   • munkaviszony igazolás
   • támogatási szerződés (a pályázati anyag benyújtása után kapja meg a pályázó)

    STAFF AGREEMENTPÁLYÁZATI ŰRLAP

5. Pályázat benyújtása előtt

A pályázati anyag benyújtása előtt a pályázónak az intézményi koordinátor részére meg kell küldeni az alábbi, még alá nem írt, csak kitöltött dokumentumokat ellenőrzés céljából:

   • Staff Agreement
   • Pályázati űrlap
   • Munkáltatói igazolás / munkaviszony igazolás
6. Pályázat benyújtása

Az ellenőrzést követően e-mailben az alábbi pályázati anyagokat kell megküldeni az intézményi koordinátor részére:

   • Staff Agreement
   • motivációs levél
   • kitöltött és minden fél által aláírt pályázati űrlap
   • fényképes szakmai önéletrajz

A pályázati anyagok e-mailben történő benyújtása után a kiutazó megkapja a Támogatási Szerződést a Nemzetközi Mobilitási Irodától.

FIGYELEM!
A jelentkezést csak hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap és a fogadó fél által jóváhagyott képzési munkaterv esetén tekinthető érvényesnek!

A támogatási szerőzdés kitöltése és 2 példányban történt aláírása után a Nemzetközi Mobilitási Iroda részére az alábbi dokumentumok eredeti példányát is el kell juttatni:

    • munkaviszony igazolás eredeti példánya
    • kitöltött és minden fél által aláírt pályázati űrlap
    • Staff Agreement (a kiutazó és a munkahelyi vezető eredeti aláírásával)
    • aláírt támogatási szerződés 2 példányban
7. Támogatás utalása

A támogatás átutalása 3-4 hetet vesz igénybe a szerződés mindhárom fél által történő aláírása után. Az összeg euróban kerül átutalásra. Meg nem valósult mobilitás esetén a megkapott támogatást euróban szükséges visszautalni az intézményi koordinátor által megadott egyetemi bankszámlaszámra.


Mobilitás lezárása

1. Igazolás

Kitöltött, aláírt és lepecsételt Certificate of Attendance leadása a Nemzetközi Mobilitási Irodában.

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

2. Beszámolók
 • E-mailben kapni fog egy linket az ún. EU Survey-hez, amely a program értékelésére szolgál. A kérdőívet az e-mail beérkezését követő 30 napon belül ki kell tölteni.
 • A mobilitás befejezését követő 30 napon belül kötelező írásbeli és fényképes egyéni beszámolót küldeni a megvalósult mobilitásról email mellékleteként seres.nora@semmelweis.hu címre. A beszámolónak tartalmaznia kell a mobilitás egyénre, intézetre, intézményre gyakorolt hatását és a megszerzett tudás megosztásának módját az intézményen belül.