Sikeres pályázás és a helyosztó után már tudja, hogy melyik külföldi partnerintézmenyben fog részképzésben részt venni és mennyi ideig.
Mi következik ezután, mik a további teendők?

1. Kapcsolatfelvétel a külföldi partnerintézménnyel

A helyosztót követő 2 héten belül a Mobilitási Iroda lenominálja a hallgatót a kiválasztott egyetemre, amely során megkéri az ottani koordinátort, hogy minden a jelentkezéshez szükséges információt juttasson el a hallgató részére. Ebben az emailben látni fogja a fogadó intézmény Erasmus koordinátorának elérhetőségét, akivel fel tudja venni nominálás után a kapcsolatot.

2. Jelentkezés a fogadó intézménybe

A fogadó egyetemtől megkapott útmutató vagy a holnapjukon található információk segítségével a kiválasztott egyetemre be kell nyújtani a jelentkezést. A jelentkezés fogadó egyetemenként eltérő, nincs egységesített jelentkezési folyamat, történhet online platformon, vagy a fogadó egyetem honlapjáról letölthető nyomtatványon keresztül. Több intézmény esetében a Semmewleis Egyetem intézményi koordinátorának is jóvá kell hagynia a jelentkezést, így a kitöltött jelentkezési lapot időben juttassa el a Mobilitási Irodába.

FIGYELEM! Egyes fogadó egyetemek a jelentkezést határidőhöz kötik, ezt mindenképpen ellenőrizze a fogadó egyetem honlapján! Ha félévet vagy egyetemet szeretne módosítani, akkor azt szintén a külföldi egyetem nominálási időszakán belül, illetve a jelentkezési határidő végéig teheti meg!

3. Learning Agreement for Studies 

A 2022/2023 tanévtől kezdve a Learning Agreement for Studiest (továbiakban Learning Agreement) online és papír alapon is ki kell tölteni! A papír alapú Learning Agreement elérhető a Mobilitási Irodában, letölthető itt, vagy a fogadó intézmény honlapjáról. Ebben a dokumentumban kell részletezni a tanulmányi terveket a tantárgyak és azok időtartamának megnevezésével. Mielőtt a Learning Agreementet megküldené a fogadó intézménynek, a Semmelweis Egyetem intézményi  koordinátorának és a kari koordinátornak is jóvá kell hagynia. A kari felelős aláírása biztosítja a garanciát arra, hogy a küldő egyetem beszámítja a külföldön elvégzett tanulmányokat.

 LEARNING AGREEMENT 

FONTOS! Személyesen kell bemenni a Mobilitási Irodába aláírni a Learning Agreementet. Csak ezt követően tudja az intézményi koordinátor is aláírni, s továbbítani a kari jóváhagyónak. A kari aláíratás hosszabb folyamat, akár 2-3 hetet is igénybe vehet. Ezt az időt bele kell kalkulálni a benyújtási határidőbe, ne hagyja az utolsó pillanatra! Csak ezután küldheti meg a Learning Agreementet a fogadó intézménynek, amit még az utazás előtt vissza kell kapnia a fogadó intézmény koordinátora által aláírva. Ez bizonyítja a fogadó intézmény fogadókészségét.

Az Online Learning Agreementet az OLA platformon lehet kitölteni, a belépés a SEKA azonosítóval és az ahhoz tartozó jelszóval lehetséges. A regisztrációban és a kitöltésben az alábbi videó nyújt segítséget.

Jelen pillanatban úgy érzékeljük, hogy a felület használata akadályokba ütközik, így egyelőre kérjük, csak papír alapon indítsák el a Learning Agreementet, amennyiben a fogadó fél ezt másként nem kéri. 

4. Biztosítás

Az egészségbiztosítással kapcsolatban fontos tudni, hogy az európai betegbiztosítási kártya általában csak alapellátás esetén nyújt biztosítási szolgáltatást, ennek megléte a kiutazás minimumfeltétele. Az adott tagállamban biztosítottak által is fizetendő esetleges önrészekre/kötelező hozzájárulásokra a kártya nem nyújt fedezetet.

A balesetbiztosítás célja, hogy amennyiben a hallgatót a mobilitás (akár tanulmányi, akár szakmai gyakorlati mobilitás) során baleset éri, a felmerülő költségekre fedezetet nyújtson.  

A biztosítás megkötése és a biztosítási lehetőségekről kapcsolatos Erki Ildikónál tud bővebb tájékoztatást nyújtani az ildiko.erki@eurorisk.hu email címen, valamint a Dr. Walter biztosító társaságot.

5. Támogatási szerződés

A kiutazás előtt támogatási szerződést köt a hallgató a Semmelweis Egyetemmel. Támogatási szerződést minden kiutazó hallgatóval szükséges kötni, akár ösztöndíjban részesül, akár önköltségen utazik. A formanyomtatványt azt követeően kapja meg a Mobiltiási Irodától, hogy részükre a fogadó fél által aláírt Learning Agreementet megküldte. Az ösztöndíjas hallgatóknak értelemszerűen ki kell tölteni a kiemelt részeket is.  

A támogatási szerződést elektronikus formában töltse ki, majd küldje el az erasmus@semmelweis.hu címre. A levél tárgya a neve legyen, csupa nagybetűvel! A Mobilitási Iroda leellenőrzi, hogy a szerződés minden pontja maradéktalanul ki van-e töltve és e-mailben jelzi, hogy mikor lehet személyesen bemenni aláírni.

6. Online nyelvi szintfelmérő (OLS)

A pályázatot elnyert hallgatóknak az Európai Bizottság által meghatározott kötelezettsége, hogy online nyelvi felmérőt töltsenek ki, amelynek eredménye nem befolyásolja az elnyert ösztöndíjat. A szintfelmérőt a támogatási szerződés megkötése után küldi ki a Mobiltiási Iroda, annak kitöltésére 1 hónap áll rendelkezésére. A felmérő eredményétől függően a hallgatók hozzáférést kapnak egy ingyenes online nyelvtanfolyamhoz.

7. Dékáni Hivatal tájékoztatása

A hallgatónak kötelessége tájékoztatni Dékáni Hivatalt arról, hogy a következő tanév egyik vagy mindkét félévét egy külföldi intézményben végzi az Erasmus+ program keretén belül. Ehhez igazolást a Mobilitási Irodától kérhet.

8. Kérelem tantárgyi elfogadáshoz

A tantárgyak befogadtatása a TVSz vonatkozó szakaszában (Semmelweis Egyetem Működési Szabályzat III.2./9 /43.§) meghatározott feltétlek mentén valósulhat meg. Kiutazás előtt a Mobilitási Iroda által kiállított Igazoláshoz mellékelve kell kérelmet írni minden intézetvezető professzornak, melyben a kinti tanulmányok/vizsgák befogadtatását kéri azoknak sikeres teljesítéséről szóló igazolása után. Ebben a kérvényben egyéni kéréseket is megfogalmazhatsz. A professzor az Igazoláson jelzi, hogy a megjeltölt tantárgy befogadását teljes mértékben, feltételekhez kötötten vagy nem fogadja el. Ez nagyon fontos, sok későbbi kellemetlenséget előzhetsz így meg. 
A kapott igazolással keresse fel a Dékáni Hivatalban a taulmányi ügyintézőjét, aki segíteni fog a Kreditátviteli Bizottság számára benyújtandó kérvény előkészítéséban. Kérjük a megkapott határozatot, elektronikus formában küldje meg a Mobilitási Iroda részére, bizonyítva hogy min. 1 külföldön teljesített tantárgy befogadásra kerül a Semmelweis Egyetemen.

FOK KREDITELISMERÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

ÁOK KREDITELISMERÉSI TÁJÉKOZTATÓ

7. Ösztöndíj utalás

Az ösztöndíjat euróban utaljuk az támogatási szerződésében megadott bankszámlaszámra a szerződésben szereplő feltételekkel. A számla lehet euró vagy forint alapú, utóbbi esetben számolni kell az átváltás során keletkezett különbséggel. A számlának nem szükséges a hallgató nevén lennie, de ugyanarra a bankszámlára két ösztöndíjat nem tudunk utalni (azaz két hallgató nem kaphatja ugyanarra a számlára a pénzt).

Az ösztöndíj utalása 3-4 héttel azután várható, hogy a támogatási szerződést mindegyik fél aláírta. Ösztöndíj kifizetése a nyári időszakban illetve a naptári év elején csúszhat. Kérjük ezt a szerződés aláírásának időzítésekor vegyék figyelembe. 

+1 Tippek

Minden, amit a tanulmányi mobilitásról tudni kell

STUDENT GUIDEBOOK

ESN (Erasmus Student Network) és egyéb szervezetek

Javasoljuk, hogy már kiutazás előtt vegye fel a kapcsolatot a külföldi ESN-nel illetve azzal a szervezettel, amely az Erasmus-os diákokkal foglalkozik. Segíthetnek szállást találni, illetve programokat ajánlhatnak.
Készüljön a külföldön eltöltött időre már kiutazása előtt, tájékozódjon arról, hogy milyen teendői lesznek megérkezés után és a kinttartózkodása alatt.

JÓ UTAT! 😉

MOBILITÁS ALATT