CEEPUS hálózat

A CEEPUS hálózat az a szervezeti keret, amelyben a hallgatók és oktatók mobilitása megvalósul. A hallgatói és oktatói mobilitás az elfogadott hálózatok keretein belül – a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig – valósítható meg. A CEEPUS hálózat felsőoktatási intézmények nemzetközi partnersége, amely nem az intézmény egészét, hanem kisebb, tanszéki vagy kari szintű egységeket foglal magában. A hálózatok egy tanévre szóló, adott tudományterületre fókuszáló vagy  interdiszciplináris hálózati együttműködések, melyek meghatározott mobilitási helyekre szólnak (hallgatói és oktatói cserékre).

A pályázat keretében lehetőség van már meglévő pályázathoz csatlakozni, de újat is létre lehet hozni. 

 A hálózati pályázatok egy tanévre szólnak, de minden évben meghosszabbíthatóak, megalapozva vele a hosszútávú együttműködést. 

Hallgatói/oktatói mobilitás

 • Hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások:
  Amennyiben a küldő intézményben működik olyan CEEPUS hálózat, amelynek témája a pályázó számára releváns, hálózati mobilitási pályázat nyújtható be. 
 • Hálózaton kívüli, freemover mobilitások:
  Ha a hallgató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként van lehetősége bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. Freemover pályázat beadására a tavaszi szemeszterre van lehetőség. Az őszi szemeszterre szólóan külön felhívás esetén nyújtható be pályázat. 

CEEPUS-ösztöndíjas csak az a hallgató lehet, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 • két lezárt félév a kiutazásig
 • kiutazáskor aktív hallgatói jogviszony
 • CEEPUS-országbeli állampolgárság
 • adott hálózat inzéményi hálózati koordinátorának/partnerkoordinátorának támogatása (érdeklődjön a hálózati koordinátornál)

 Bővebben a hallgatói mobilitásokról

 KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉG kiutazó hallgatóknak

Csak az az oktató részesülhet CEEPUS-ösztöndíjban aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 • egyetemi/főiskolai tanári állás
 • CEEPUS-országbeli állampolgárság
 • adott hálózat inzéményi hálózati koordinátorának/partnerkoordinátorának támogatása (érdeklődjön a hálózati koordinátornál)
 •  

 Bővebben az oktatói mobilitásokról

Megjegyzések:

 • a pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással
 • a hallgatói kiutazás időtartama:
  • félév áthallgatás esetén 3-5 hónap
  • diplomamunka- vagy disszertációkészítés esetén 1-2 hónap 
  • részvétel nyári egyetemen, intenzív kurzuson 2 hét – 1 hónap
  • csoportos hallgatói szakmai tanulmányúton való részvétel 3-5 nap 
 • az oktatói kiutazás időtartama min. 5 nap (minimum heti 6 tanítási óra)
 • a kiutazás egyszer meghosszabbítható, de összesen nem lehet több, mint 10 hónap
 • az ösztöndíjat minden esetben a fogadó ország biztosítja (Országok CEEPUS Irodái és ösztöndíjak mértéke)

Jelentkezési határidők:

 • Az őszi félévre: június 15.
 • A tavaszi félévre: október 31.

Jelentkezni online módon lehetséges a CEEPUS központi oldalán (Login/Register menüpont).

Az egyéni mobilitási jelentkezéseket a hálózatok koordinátorai bírálják el.