1. Tájékoztató és konzultációs lehetőség a pályázat benyújtása előtt

Annak érdekében, hogy a hallgatók minden szempontból megfelelő pályázatot készíthessenek, és egyenlő esélyekkel indulhassanak, az Erasmus+ program intézményi koordinátora együttműködve a karok képviselőivel (a Kari Koordinátorokkal) tájékoztatót tart és konzultációs lehetőséget biztosít. Kérjük Önöket, hogy a teljes pályázati felhívást olvassák el

Zoom tájékoztató: 2024. február 15. 16:20 (Microsoft Teams meeting;Click here to join the meeting; Meeting ID: 348 759 971 157; Passcode: JuxqY6)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

2. Mobilitás és célország kiválasztása 

A jelentkezés és pályázás online történik (folyamatát ld. lentebb). A preferált célországot, intézményt ezen a felületen kell feltüntetni. A választásban a partnerintézmények tábla és az élménybeszámolók nyújtanak segíthetnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez csak tájékoztató jellegű információ. Sikeres pályázat esetén a pályázati helyek elosztását szolgáló helyosztó eseményen az összes rendelkezésre álló helyből lehet majd választani. Így a pályázati adatlapon feltüntetett preferenciákat később akár meg is változtathatja.

Partnerintézmények listája (ld. Hova lehet pályázni?)

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓK

3. Online regisztráció

A pályázati jelentkezés első lépéseként online regisztráció szükséges az ún. SOP rendszerben.
Regisztráció időszaka: 2024. február 12. – 2024. február 26.
FONTOS!
A határidő lejártáig  a regisztrációnak meg kell történnie, enélkül a pályázat érvénytelen.

ONLINE REGISZTRÁCIÓ  

SEGÉDLET ONLINE REGISZTRÁCIÓHOZ

A regisztráció folyamata

I. Adatlap kitöltése és beküldése

Töltse ki a pályázati adatlapot (Application for a student exchange), majd küldje be a „Send Application” gombra kattintva.

II. Regisztráció

A beküldést követően a megadott email címre kap egy emailt egy linkkel. Erre a linkre kattintva az SOP online felület nyílik meg, ahol a jelszó megadása után be lehet jelentkezni a saját jelentkezési felületre.

III. Regisztráció véglegesítése

A saját SOP felületen található „Completed Personal data” gombra kattintva a megjelenő űrlap kitöltésével véglegesítheti a regisztrációt. A regisztráció véglegesítésének határideje 2024.február 26

IV.  A Mobilitási Iroda technikai ellenőrzést végez

A regisztrációt követően a Mobilitási Iroda ellenőrzi a pályázatra való jogosultságot. 

V. Igazolások és pontgyűjtés

Gyűjtsön össze minden olyan dokumentumot, igazolást (pl: nyelvtudást igazoló dokumentum, tagság hallgatói önkormányzatban, ápolási tevékenység, tudományos tevékenység,  stb.), amely többletpontot jelent a jelentkezésnél, és töltse fel elnevezve a felületre azokat. Az értékelt tevékenységek, pontszámaik és elfogadható igazolásaik a ponttáblában találhatók.

PONTTÁBLA

4. A Mobilitási Iroda ellenőrzi a feltöltött igazolásokat

Az igazolások feltöltése és az adatlap teljes kitöltése után a Mobilitási Iroda ellenőrzi, majd manuálisan lépteti tovább a jelentkezőt a pályázati rendszerben. Ezt követően a csak Önök által aláírt pályázati adatlapot scannelve/lefotózva fel kell tölteni a rendszerbe, valamint a kinyomtatott, eredeti példányt a Mobilitási Irodában le kell adni (NET DiákCentrum – Zöld előadó szintjén lévő ajtón keresztül megközelítve).
Feltöltési és beadási határidő:
2024. március 12. 12 óra.

Kérjük a rendszerben további változtatást ne eszközöljön!

5. Hiánypótlás

Hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor, amelyet a pályázat leadásától számított két munkanapon belül kell a Mobilitási Irodának megküldeni elektronikus úton. A pályázat ellenőrzésénél a koordinátor elektronikus úton külön felhívja a figyelmet a hiányzó dokumentumokra. Amennyiben a pályázó a hiánypótlás során a hibát nem, vagy nem megfelelően vagy határidőn túl javítja ki, pályázata további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

6. Elbírálás 

A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága és a karok delegáltjaiból álló bizottság legkésőbb 2024. március 15-ig rangsorolja a pályázatokat. Az Egyetem célja, hogy külföldi tanulmányútra a legtehetségesebb, kiváló képességű hallgatók utazhassanak, így a tanulmányi eredmény, a tudományos, szakmai és közösségi tevékenység, valamint a nyelvi felkészültség meghatározó a nyertesek kiválasztásakor.  

A pályázókat a bírálat eredményéről a Mobilitási Iroda írásban értesíti.

7. Fellebbezés

Amennyiben a hallgató nem ért egyet az előzetes pontjaival (mást számolt ki, nem érti miért annyi) írásban kifogással élhet, amelyet a Mobilitási Irodán keresztül a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogással érintett pályázat azonosításához szükséges adatokat, valamint a kifogásolt intézkedést vagy mulasztást. A fellebbezés a kari koordinátorokból és a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság vezetőjéből álló ad hoc bizottság elé kerül, amely 5 munkanapon belül dönt a fellebezést illetően.

8. Helyosztó

Az elbírálást követően kerül sor a helyosztóra, ahol az ösztöndíjas tanulmányi helyek és szemeszter kiválasztása a rangsor alapján történik. A helyosztón azonos pontszám esetén a tanulmányi átlag dönt.

Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges pontszámok: 

  • Orvostanhallgató tanulmányi mobilitása esetén a pályázat minimum 100 pontot érjen el
  • Fogorvostudományi Kar és Gyógyszerésztudományi Kar hallgatóinak tanulmányi mobilitása esetén a pályázat minimum 90 pontot érjen el

Amennyiben személyesen nem tud részt venni a pályázatok elbírálását követő helyosztón, írásban meghatalmazhat egy másik személyt, hogy a nevében eljárjon.

A pályázati feltételeknek megfelelő, de ösztöndíjat nem nyert pályázók az elért pontszám alapján tartaléklistára kerülnek arra az esetre, ha visszalépés, vagy egyéb akadály miatt valamely nyertes pályázó nem vesz részt a programban, vagy a pályázati döntés a jelen szabályzatban meghatározottak szerint érvényét veszti. 

Amennyiben a nyertes pályázó nem kívánja igénybe venni a számára megítélt támogatást, vagy a sikeres pályázat ellenére nem kíván a programban részt venni, köteles erről a Mobilitási Irodát haladéktalanul írásban értesíteni! E hallgató vonatkozásában a pályázati döntés érvényét veszti.

MOBILITÁS ELŐTT