Az Erasmus+ program keretében alapképzésben részt vevő, az ÁOK, FOK, GYTK karokon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók folytathatnak tanulmányokat külföldön. A résztvevőknek módjuk nyílik, hogy a külföldi tanulmányokat szakmai gyakorlattal kombinálják, s így munkatapasztalatot is szerezzenek, ami az elhelyezkedés során jelentős előnyt jelenthet számukra.
Az Egészségtudományi Kar hallgatói  a Kar tanszéki Erasmus+ koordinátorával, Rózsa-Oltvölgyi Nórával vegyék fel a kapcsolatot: erasmus.etk@se-etk.hu

 PÁLYÁZÁS MENETE MOBILITÁS ELŐTT MOBILITÁS KÖZBEN MOBILITÁS LEZÁRÁSA

Ki pályázhat?

Erasmus + ösztöndíj által támogatott tanulmányi célú mobilitásra olyan hallgató nyújthat be pályázatot, akinél az alábbiak mindegyike egyidejűleg fennáll:

  • a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán, Fogorvostudományi Karán vagy Gyógyszerésztudományi Karán alapképzésben, nappali tagozaton vesz részt, a megpályázott időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik
  • a pályázat benyújtásának időpontjáig az első négy szemesztert sikerrel elvégezte
  • az adott tanév II. félévére beiratkozott, illetve kijelenti, hogy e félévben nem tanulmányi okok miatt szünetelteti hallgatói jogviszonyát
  • magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben, vagy Magyarország területén menekültként, menedékesként, befogadottként, bevándorlóként, letelepedettként él, vagy törvény alapján rendelkezik a szabad mozgás és tartózkodás jogával
  • angolul vagy a célország nyelvén legalább középfokú nyelvismerettel rendelkezik
  • tanulmányi, tudományos, közéleti tevékenysége kimagasló

Hova lehet pályázni?

Az Európai Unió tagországaiba, valamint Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia, Törökország azon intézményeibe, amelyekkel az Egyetem intézményközi megállapodást kötött.

PARTNERINTÉZMÉNYEK

A sikeres mobilitás feltételei

 • A külföldi tanulmányi időszak 2 hónaptól 12 hónapig terjedhet.
  Egy hallgató több alkalommal is részt vehet külföldi csereprogramban akár tanulmányi célú, akár szakmai és diploma utáni szakmai gyakorlati mobilitásban. DE! A külföldön töltött idő összesen (ideértve a külföldi időszakok mindegyikét) nem haladhatja meg osztatlan képzés esetén a 12 hónapot.
 • 15 kreditpont sikeres teljesítése a fogadóintézményben
 • Minimum 1 külföldön elvégzett tantárgy befogadtatása a Semmelweis Egyetemen

Támogatások

Többféle támogatást lehet igénybe venni mind tanulmányi, mind szakmai gyakorlati mobilitás esetén.A különböző támogatásokkal kapcsolatok információk a HALLGATÓI MOBILITÁS oldalon találhatók.

TÁMOGATÁSOK