Képzési célú mobilitás
Képzési célú munkatársi mobilitás esetén a résztvevő munkatárs külföldi felsőoktatási partnerintézményben, vállalkozásban vagy más releváns munkahelyen vesz részt olyan képzési tevékenységben, ami kapcsolódik a felsőoktatási intézménynél végzett mindennapi munkájához. A képzés lehet képzési események, szakmai látogatások vagy megfigyelési időszakok formájában. Fontos megjegyzés, hogy konferenciákon való passzív részvétel nem minősül képzési célú munkatársi mobilitásnak.

 Pályázati kiírás folyamatban

Oktatási célú mobilitás
Az oktatási célú munkatársi mobilitás olyan külföldi, intézményközi megállapodáson alapuló mobilitás, ami oktatási céllal történik, és 2-60 napig tart.

 Pályázati kiírás folyamatban

Kutatói célú mobilitás

• A kutatói ösztöndíj pályázatához szükséges egy támogató nyilatkozat, amit az oktató/kutató tanszékvezetője/intézetvezetője/tudományos ügyekért felelős vezetője ír alá.
• Az ösztöndíjas időszak után az oktató/kutató köteles kutatási beszámolót készíteni, amely részletesen ismerteti a mobilitási időszakban végzett tevékenységeket és elért eredményeket. A beszámolót az oktató/kutató tanszékvezetője/intézetvezetője/tudományos ügyekért felelős vezetője fogadja el.
• A kutatási célú ösztöndíjhoz kapcsolódó mobilitási megállapodásban rögzítésre kerülnek a mobilitás alatt tervezett tevékenységek és az elérendő eredmények.

 Pályázati kiírás folyamatban