A diploma utáni Erasmus+ szakmai gyakorlat egy igazán rugalmas lehetőség azoknak a hallgatóknak, akik nemzetközi tapasztalatot szereznének végzés után, de még az igazi pályakezdés előtt. Az elvégzett gyakorlatot az egyetmmel nem kell befogadtatni, ezért lehetőség van olyan gyakorlatot, kutatási projektet folytatni külföldi intézményben, amire a diploma megszerzéséig nem lett volna lehetőség. 

PÁLYÁZÁS MENETE MOBILITÁS ELŐTT MOBILITÁS KÖZBEN MOBILITÁS LEZÁRÁSA

Ki pályázhat a diploma utáni szakmai gyakorlatra?

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, akire az alábbiak mindegyike egyidejűleg fennáll:

 • a pályázat benyújtásakor a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi vagy Fogorvostudományi Karán  vagy Gyógyszerésztudományi Karán vagy Egészségtudmányi Karán alapképzésben, nappali tagozaton végzősként vesz részt,
 • a 2023/2024. tanév II. félévére beiratkozott, vagy kijelenti, hogy e félévben nem tanulmányi okok miatt szünetelteti hallgatói jogviszonyát,
 • aktív jogviszonnyal rendelkezik a pályázat beadásakor DE a megpályázott időszak alatt már nem rendelkezik jogviszonnyal
 • magyar állampolgárok, vagy Magyarország területén menekültként, menedékesként, befogadottként, bevándoroltként, letelepedettként élnek, vagy törvény alapján rendelkeznek a szabad mozgás és tartózkodás jogával,
 • angolul vagy a célország nyelvén legalább középfokú nyelvismerettel rendelkeznek,
 • tanulmányi, tudományos, közéleti tevékenységük kimagasló,
 • az is nyújthat be pályázatot, aki korábban elnyerte és felhasználta a szakmai mobilitási pályázatot
 • mivel a kiutazó hallgatónak már nincs hallgatói jogviszonya, magának kell gondoskodnia a társadalombiztosításáról, baleset-/egészségbiztosításáról és felelősségbiztosításáról is

Hova lehet pályázni?

A tanulmányi mobilitással ellentétben nincs lista a fogadó intézményekről, hiszen a szakmai mobilitás esetében nem szükséges a két intézménynek szerződéses kapcsolatban állnia. Lehet bármely akkreditált kórház, oktató kórház (kivétel Svájc), szinte bármilyen céget, szervezetet választhatsz, amelynél a képzésedhez illeszkedő gyakorlatot tudsz elvégezni, kivéve:

   • az Európai Unió intézményei és szervezetei
   • EU-s programokat koordináló ügynökségek, nemzeti irodák
   • a hallgató nemzeti diplomáciai képviselete a fogadó országban

Az intézményt, ahol a hallgató el kívánja tölteni gyakorlatát, maga választja ki, majd egy befogadó nyilatkozat segítségével az Egyetemmel elismereteti azt. Korábbi tapasztalatok alapján nem fogadnak szakmai gyakorlatra Essenben, Bécsben és Kölnben.

Időtartam

A nyertes pályázat megvalósítására 2024. július 1-étől 2025. július 30-ig van lehetőség. Több Erasmus+ szakmai mobilitási gyakorlatot is elvégezhetsz külföldön a programországban, azonban arra figyelned kell, hogy egy mobilitásnak legalább 60 napig kell tartania, és azt ugyanabban az intézményben, vagy egy intézményhez tartozó tagintézményben kell eltölteni.
Az egyetem által támogatott hónapok száma minimum 2 maximum 3. Egy hónap=30 nap azaz a gyakorlatodnak minimum 60 naposnak kell lennie. Hosszabb időszak esetén kérjük vegye fel a kapocslatot a Nemzetközi Mobilitási Irodával az erasmus@semmelweis.hu email címen.

A diploma utáni szakmai gyakorlatot az egyetemnek NEM kell befogadnia, viszont a gyakorlatot a diploma megszerzéséig kell leszervezni. A mobilitás megvalósítására az abszolválást követő 12 hónapban kell sort keríteni. Mivel a gyakorlatot nem kell elfogadtatni az egyetemmel, lehetőség van olyan gyakorlatot folytatni külföldi intézményben, amire a diploma megszerzéséig nem lett volna lehetőség.

Támogatás

Többféle támogatást lehet igénybe venni mind tanulmányi, mind szakmai gyakorlati mobilitás esetén. A különböző támogatásokkal kapcsolatok információk a PÉNZÜGYI KIEGÉSZÍTÉS oldalon találhatók.

TÁMOGATÁSOK