Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 15.
530484 Összes oltás
Az Erasmus+ nem csak a felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára biztosít mobilitási lehetőséget, hanem a felsőoktatási intézmény munkatársainak is oktatási, illetve képzési célú mobilitások formájában.

OKTATÁSI CÉLÚ MOBILITÁSKÉPZÉSI CÉLÚ MOBILITÁS

Az oktatók és intézményi munkatársak mobilitásának célja, hogy a felsőoktatási intézmény munkatársainak lehetősége legyen külföldön oktatni, illetve szakmailag képezni magukat annak érdekében, hogy

 • a szakértelmüket bővítsék
 • átadják tudásukat és új gyakorlati készségeket szerezzenek
 • új oktatási környezettel ismerkedjenek meg
 • új és innovatív oktatásmódszertani és kurrikulumfejlesztési megközelítésekkel találkozzanak
 • fejlesszék digitális készségeiket
 • külföldi partnekkel közös tevékenységeket dolgozzanak ki
 • megosszák jó gyakorlataikat és elősegítsék az együttműködést más felsőoktatási intézményekkel

Kik pályázhatnak?

Az Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény oktatói és nem oktatási tevékenységet végző munkatársai. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy alkalmazotti jogviszonyban kell állni a Semmelweis Egyetemmel.  

Mire lehet pályázni?

  • Rövid távú oktatási tevékenység végzése külföldi partnerintézményben: 1-2 hét
  • Oktatók külföldi partnerintézmény képzésében való részvétele: minimum 2 nap, maximum 1 hét
  • Külföldi intézmény által szervezett szeminárium, kurzus, gyakorlat elvégzése: minimum 2 nap, maximum 1 hét
  • Tapasztalatszerzés, munkamegfigyelés, tanulmányi látogatás egy külföldi felsőoktatási intézménynél: minimum 2 nap, maximum 1 hét
  • Konferencián való részvételt a program NEM támogat

A programban résztvevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

Elnyerhető ösztöndíj

Az elnyerhető ösztöndíj áll megélhetési támogatásból illetve utazási támogatásból. Az ösztöndíjjal nem kell elszámolni, szabadon felhasználható a mobilitás megvalósítására. 

Megélhetési támogatás mértéke 

Fogadó ország

1-14 nap

15-60 nap

Dánia, Finnország, Írország, Izland, Lichtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország

170 € / nap

119 € / nap

Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Málta, Portugália

140 € / nap

98 € / nap

Bulgária, Csehország, Lengyelország, Románia, Lettország, Szlovákia, Macedónia, Észtország, Horvátország, Litvánia, Szlovénia, Törökország

110 € / nap

77 € / nap

Utazási támogatás távolság alapján

Távolság

Támogatás

100 – 499 km

180 €

500 – 1 999 km

275 €

2 000 – 2 999 km

360 €

3 000 – 3 999 km

530 €

4 000 – 7 999 km

820 €

8 000 – 19 999 km

1100 €

Kiegészítő, speciális támogatások

Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg munkatársak kiegészítő támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI ADATLAP

Zöld utazás támogatása

Támogatás jár a következő zöld utazási módok választása esetén:

  • vonat
  • autóbusz
  • autómegosztás