Az Erasmus+ nem csak a felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára biztosít mobilitási lehetőséget, hanem a felsőoktatási intézmény munkatársainak is oktatási, illetve képzési célú mobilitások formájában.

OKTATÁSI CÉLÚ MOBILITÁSKÉPZÉSI CÉLÚ MOBILITÁS

Az oktatók és intézményi munkatársak mobilitásának célja, hogy a felsőoktatási intézmény munkatársainak lehetősége legyen külföldön oktatni, illetve szakmailag képezni magukat annak érdekében, hogy

 • a szakértelmüket bővítsék
 • átadják tudásukat és új gyakorlati készségeket szerezzenek
 • új oktatási környezettel ismerkedjenek meg
 • új és innovatív oktatásmódszertani és kurrikulumfejlesztési megközelítésekkel találkozzanak
 • fejlesszék digitális készségeiket
 • külföldi partnekkel közös tevékenységeket dolgozzanak ki
 • megosszák jó gyakorlataikat és elősegítsék az együttműködést más felsőoktatási intézményekkel

Kik pályázhatnak?

Az Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény oktatói és nem oktatási tevékenységet végző munkatársai. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy alkalmazotti jogviszonyban kell állni a Semmelweis Egyetemmel.  

Mire lehet pályázni?

  • Rövid távú oktatási tevékenység végzése külföldi partnerintézményben: 1-2 hét
  • Oktatók külföldi partnerintézmény képzésében való részvétele: minimum 2 nap, maximum 1 hét
  • Külföldi intézmény által szervezett szeminárium, kurzus, gyakorlat elvégzése: minimum 2 nap, maximum 1 hét
  • Tapasztalatszerzés, munkamegfigyelés, tanulmányi látogatás egy külföldi felsőoktatási intézménynél: minimum 2 nap, maximum 1 hét
  • Konferencián való részvételt a program NEM támogat

A programban résztvevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

Nincs a programországok között Svájc és az Egyesült Királyság!

Elnyerhető ösztöndíj

Az elnyerhető ösztöndíj áll megélhetési támogatásból illetve utazási támogatásból. Az ösztöndíjjal nem kell elszámolni, szabadon felhasználható a mobilitás megvalósítására. 

Megélhetési támogatás mértéke 

Fogadó ország

1-14 nap

15-60 nap

Dánia, Finnország, Írország, Izland, Lichtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország

170 € / nap

119 € / nap

Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Málta, Portugália

140 € / nap

98 € / nap

Bulgária, Csehország, Lengyelország, Románia, Lettország, Szlovákia, Macedónia, Észtország, Horvátország, Litvánia, Szlovénia, Törökország

110 € / nap

77 € / nap

Utazási támogatás távolság alapján

Távolság

Támogatás

Zöld utazás esetén

100 – 499 km

180 €

210 €

500 – 1 999 km

275 €

320 €

2 000 – 2 999 km

360 €

410 €

3 000 – 3 999 km

530 €

610 €

4 000 – 7 999 km

820 €

-

8 000 – 19 999 km

1500 €

-

Kiegészítő, speciális támogatások

 • Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ munkatársak kiegészítő támogatása

A mobilitással összefüggő többletköltségek támogatására lehet kiegészítő támogatást igényelni, melyekkel elháríthatók a programban való részvétel akadályai: ezek olyan jól meghatározható, konkrét kiadások, amelyek a helyváltoztatással, utazással, a külföldi tartózkodással vannak közvetlen összefüggésben. Amennyiben Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatást is benyújtott, úgy a Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók kiegészítő támogatás esetben tételes igénylésre és elszámolásra van szükség.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2021/2022ADATLAP 2021/2022

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2022/2023ADATLAP 2022/2023

 

 • Zöld utazás támogatása

Plusz támogatás jár, ha zöld utazási módot választott a mobilitása elején a fogadó országba való kiutazáshoz, vagy a mobilitása végén az onnan való hazatéréshez.
A zöld utazás igazolására pl. vonatjegy, buszjegyet kell mellékelni, valamint egy büntetőjogi nyilatkozatot (ennek van formanyomtatványa, jelezze, és megküldjük Önnek). Az zöld utazásra járó támogatás kifizetésére az igazolások benyújtását követően kerül sor. 
Általános alapelvek a zöld utazási formával kapcsolatban:

   • Zöld utazásnak tekinthető a vonat, a busz, a telekocsi, a kerékpár, vagy egyéb fenntartható
    eszköz (hajó és repülőgép NEM).
   • A zöld utazási támogatás csak akkor adható, ha az utazás legnagyobb része fenntartható
    eszközzel történik.
   • Abban az esetben NEM jár a zöld utazási támogatás, ha csak egy irányba valósul meg a zöld
    utazás.
   • Az utazási formát az utazási dokumentumokkal tudják igazolni a kiutazók, vagy ennek
    hiányában (pl.: autóval utazás esetén) a büntetőjogi nyilatkozattal.

Büntetőjogi nyilatkozat