Sikeresen pályázott külföldi szakmai gyakorlatra. Hogyan kezdjen hozzá a gyakorlati hely kiválasztásához és a szakmai program leszervezéséhez? Mire kell odafigyelni?

1. Kapcsolatfelvétel

A hallgatónak magának kell megtalálnia a külföldi szakmai gyakorlat helyét, ehhez küldje el minél több intézethez a bemutatkozó levelét. Javasoljuk, hogy közvetlenül a klinikáknak, kórházaknak írjon emailt. 

FIGYELEM!
Egyes kórházak, egyetemek a jelentkezésedet addig nem fogadják el, amíg a küldő egyetem hivatalosan nem jelentette le. Ha ezzel találkozik, írjon nekünk emailt az erasmus@semmelweis.hu címre.

Az egyetem által támogatott idő, amely külföldön szakmai gyakorlattal eltölthető, minimum 2 maximum 4 hónap. A gyakorlat időtartamának kiszámításakor figyelembe kell venni, hogy egy hónap=30 nap (nem 28) és a gyakorlatnak minimum 60 naposnak kell lennie. Az időtartam kiszámításához segítséget nyújthat az alábbi kalkulátor. Ha hosszabb gyakorlatot szeretne elvégezni, írjon nekünk emailt az erasmus@semmelweis.hu címre.

KALKULÁTOR

A gyakorlat szervezésekor vegye figyelembe, hogy az ösztöndíjak kifizetése várhatóan csak augusztus végén, vagy szeptember elején indul. Ez azt jelenti, hogy ha a pályázat elnyerése után az Erasmus+ keretein belüli szakmai gyakorlatot nyáron kezdi meg, akkor a gyakorlatot (vagy annak egy részét) utófinanszírozással tudja megvalósítani.

Sikeres kapcsolatfelvétel és egyeztetés után a külföldi intézménytől be kell szerezni a fogadónyilatkozatot.

Ha visszajeleztek a kinti intézménytől, a Semmelweis Egyetemen, az érintett intézetben is le kell jelenteni, hogy a szakmai gyakorlatot külföldön tölti. A turnusjelentkezéshez tudunk adni egy igazolást, hogy Erasmus+ keretein belül fog kiutazni szakmai gyakorlatra, így ez segíthet a turnusbeosztásnál.

2. Szakmai gyakorlat itthoni elfogadtatása (diploma utáni szakmai gyakorlat esetén nem kell)

A kint elvégzett gyakorlatot részben vagy teljes egészében be kell itthon fogadtatni. Még kiutazás előtt, a támogatási szerződés aláírása előtt el kell intézni. Az Általános Orvostudományi Kar honlapján megtalálják ezen folyamat dokumentációját. A hazaérkezést követően a bemutatott igazolást az illetékes oktatási szervezeti egységnél történt véleményezést követően a Tanulmányi Osztályon kell leadni.

FONTOS!
A külföldi gyakorlatot engedélyező dokumentum aláírt (klinika, dékán) változatának másolt vagy szkennelt példányát a támogatási szerződés megkötéséig a Nemzetközi Mobilitási Irodának el kell juttatni. Enélkül nem tudjuk továbbküldeni a szerződését aláírásra.

3. Training Agreement

  1. Egyeztesse a fogadó intézménnyel a szakmai gyakorlat programját. Ez alapján elektronikus formában értelemszerűen ki kell tölteni a Training Agreement nevű dokumentum minden részét.
  2. E-mailen küldje meg az erasmus@semmelweis.hu címre a kitöltött word dokumentumot aláírások nélkül!
  3. A Nemzetközi Mobilitási Iroda jóváhagyását követően be kell jönni személyesen az irodába, és az általunk kinyomtatott változatot kell aláírni
  4. A Mobilitási Iroda továbbküldi a dokumentumot a kar részére aláírásra, és amint visszakapjuk, elektronikus úton megküldjük a pályázó részére. Ez 2-3 hétbe is telhet.
   • A pályázó saját aláírásán kívül a Semmelweis Egyetem részéről két aláírás szükséges, csak ezekkel együtt lehet kiküldeni a fogadóintézménynek:
    1. A kar részéről a programért felelős dékán, dékánhelyettes és a dékáni hivatal pecsétje.  
    2. Intézményi Erasmus+ koordinátor aláírása és pecsétje, amely az elnyert Erasmus+  státuszt igazolja.
  5. Ha visszakapja a Semmelweis Egyetem által is aláírt dokumentumot, küldje el a fogadó intézménynek.
  6. A fogadóintézmény részéről az ottani koordinátornak, vagy a mentornak kell aláírnia, majd lepecsételve, scannelve vissza kell küldeniük, bizonyítva ezzel a fogadókészségüket.
  7. A mindegyik fél által aláírt és lepecsételt dokumentumot küldje meg a Nemzetközi Mobilitási Iroda számára e-mailben. Ez a feltétele annak, hogy megkapja a támogatási szerződést, amely az ösztöndíj kifizetéséról rendelkezik.  

TRAINING AGREEMENT

4. Támogatási szerződés

A kiutazás előtt a hallgató Támogatási szerződést köt a Semmelweis Egyetemmel. Támogatási szerződést minden kiutazó hallgatóval szükséges kötni, akár ösztöndíjban részesül, akár önköltségen utazik. A hallgatóknak értelemszerűen ki kell tölteni a kiemelt részeket is. A külföldi szakmai gyakorlat befejezését követően, nem tudunk szerződést kötni!!!

A Támogatási szerződést emailben fogja megkapni, amit elektronikus formában töltsön ki, majd küldje el az erasmus@semmelweis.hu címre. A Mobilitási Iroda leellenőrzi, hogy a szerződés minden pontja maradéktalanul ki van-e töltve és e-mailben jelzi, hogy mikor lehet személyesen bejönni aláírni. Ez általában 1-2 napot vesz igénybe. A szerződést nem kell kinyomtatni, ezt az Irodában fogjuk megtenni. A szerződés akkor lép életbe, mikor azt mindegyik fél maradéktalanul aláírta. 

5. Biztosítás

Az egészségbiztosítással kapcsolatban fontos tudni, hogy az európai betegbiztosítási kártya általában csak alapellátás esetén nyújt biztosítási szolgáltatást, ennek megléte a kiutazás minimumfeltétele. Az adott tagállamban biztosítottak által is fizetendő esetleges önrészekre/kötelező hozzájárulásokra a kártya nem nyújt fedezetet.

felelősségbiztosítás célja, hogy a hallgató által a mobilitás során esetlegesen okozott károkra fedezetet nyújtson.  Amennyiben a fogadó fél nem nyújt ilyen biztosítást, akkor szakmai gyakorlatokra a felelősségbiztosítás megkötése kötelező.

A balesetbiztosítás célja, hogy amennyiben a hallgatót a mobilitás (akár tanulmányi, akár szakmai gyakorlati mobilitás) során baleset éri, a felmerülő költségekre fedezetet nyújtson.  

A biztosítás megkötése és a biztosítási lehetőségekről kapcsolatos Erki Ildikónál tud bővebb tájékoztatást nyújtani az ildiko.erki@eurorisk.hu email címen, valamint a Dr. Walter biztosító társaságot.

6. Ösztöndíj utalása

A teljes ösztöndíj 80%-át euróban utaljuk a támogatási szerződésében megadott bankszámlaszámra a szerződésben szereplő feltételekkel. A számla lehet euró vagy forint alapú, utóbbi esetben számolni kell az átváltás során keletkezett különbséggel. A számlaszámnak nem szükséges a pályázó nevén lennie, de ugyanarra a bankszámlára két ösztöndíjat nem tudunk utalni (azaz két hallgató nem kaphatja ugyanarra a számlára a pénzt). A fennmaradó 20%-ot a mobilitás lezárása után, az igazolások és a beszámló benyújtását követően utaljuk.

Az ösztöndíj átutalásához az alábbi dokumentumok megléte szükséges:

  • mindegyik fél által aláírt Training Agreement
  • szakmai gyakorlat külföldön történő engedélyeztetése (diploma utáni szakmai gyakorlat esetén nem kell)
  • minenki által aláírt támogatási szerződés
  • biztosítás

7. Online nyelvi szintfelmérő 

A pályázatot elnyert hallgatóknak az Európai Bizottság által meghatározott kötelezettsége, hogy online nyelvi felmérőt töltsenek ki, amelynek eredménye nem befolyásolja az elnyert ösztöndíjat. A szinfelmérőt a Támogatási szerződés megkötése után küldjük meg, annak kitöltésére 1 hónap áll rendelkezésére. A felmérő eredményétől függően a hallgatók hozzáférést kapnak egy ingyenes online nyelvtanfolyamhoz.

+1 Tippek

ESN (Erasmus Student Network) és egyéb szervezetek

Javasoljuk, hogy már kiutazás előtt vegye fel a kapcsolatot a külföldi ESN-nel illetve azzal a szervezettel, amely az Erasmus-os hallgatókkal foglalkozik. Segíthetnek szállást találni, illetve programokat ajánlhatnak nektek.

Szakmai gyakorlat helyszíne

A klinikákon érdemes minden részletet megkérdezni a gyakorlattal kapcsolatban: pl. kérnek-e kifejezetten valamilyen oltást vagy arról igazolást; milyen szintű nyelvtudást kérnek.

MOBILITÁS ALATT