1. Pályázati felhívás

Kérjük Önöket, hogy a teljes pályázati felhívást olvassák el

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

2. Mobilitás és célország kiválasztása

Ha szakmai gyakorlati mobilitásra szeretne jelentkezni, gondolja át, milyen típusú gyakorlatot végezne szívesen és melyik országban. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot írásban az intézményi koordinátorral megnevezve a preferált országot, aki össze tudja kötni olyan hallgatókkal, akik már korábban részt vettek külföldi szakmai gyakorlaton. A választásban az élménybeszámolók is segítséget nyújthatnak. A pályázati adatlapon feltüntetett preferenciákat később akár meg is változtathatja.

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓK

A programban résztvevő országok listája megtalálható a pályázati felhívásban. 

3. Online regisztráció

A pályázati jelentkezés első lépéseként online regisztráció szükséges az ún. SOP rendszerben.
Regisztrációs időszak: 2024. április 2. – 2024. április 19.

FONTOS!
A határidő lejártáig a regisztrációnak meg kell történnie, enélkül a pályázat érvénytelen.

ONLINE REGISZTRÁCIÓ  

SEGÉDLET ONLINE REGISZTRÁCIÓHOZ

 

A regisztráció folyamata

I. Adatlap kitöltése és beküldése

Töltse ki a pályázati adatlapot (Application for a student exchange), majd küldje be a „Send Application” gombra kattintva.

II. Regisztráció

A beküldést követően a megadott email címre kap egy emailt egy linkkel. Erre a linkre kattintva az SOP online felület nyílik meg, ahol a jelszó megadása után be lehet jelentkezni a saját jelentkezési felületre.

III. Regisztráció véglegesítése

A saját SOP felületen található „Completed Personal data” gombra kattintva a megjelenő űrlap kitöltésével véglegesítheti a regisztrációt. A regisztráció véglegesítésének határideje 2024. április 19

IV.  A Mobilitási Iroda technikai ellenőrzést végez

A regisztrációt követően a Mobilitási Iroda ellenőrzi a pályázatra való jogosultságot. 

V. Igazolások és pontgyűjtés

Gyűjtsön össze minden olyan dokumentumot, igazolást (pl: nyelvtudást igazoló dokumentum, tagság hallgatói önkormányzatban, ápolási tevékenység, tudományos tevékenység,  stb.), amely többletpontot jelent a jelentkezésnél, és töltse fel elnevezve a felületre azokat. Az értékelt tevékenységek, pontszámaik és elfogadható igazolásaik a ponttáblában találhatók. Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a hallgató pályázata minimum 100 pontot elérjen.

PONTTÁBLA

4. A Mobilitási Iroda ellenőrzi a feltöltött igazolásokat

Az igazolások feltöltése és az adatlap teljes kitöltése után a Mobilitási Iroda ellenőrzi, majd manuálisan lépteti tovább a jelentkezőt a pályázati rendszerben. Ezt követően a csak Önök által aláírt pályázati adatlapot scannelve/lefotózva fel kell tölteni a rendszerbe, valamint a kinyomtatott, eredeti példányt a Mobilitási Irodában le kell adni (NET DiákCentrum – Zöld előadó szintjén lévő ajtón keresztül megközelítve).
Feltöltési és beadási határidő: 
2024. május 17. 12 óra.

Kérjük a rendszerben további változtatást ne eszközöljön!

5. Hiánypótlás

Hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor, melyet a pályázat leadásától számított két munkanapon belül kell a Mobilitási Irodának megküldeni (nem a rendszerbe feltölteni). A pályázat ellenőrzésénél a koordinátor elektronikus úton külön felhívja a figyelmet a hiányzó dokumentumokra. Amennyiben a pályázó a hiánypótlás során a hibát nem, vagy nem megfelelően vagy határidőn túl javítja ki, pályázata további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

6. Elbírálás

A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága és a karok delegáltjaiból álló bizottság legkésőbb 2024. május 31-ig elbírálja a pályázatokat. Az Egyetem célja, hogy külföldi szakmai gyakorlatra a legtehetségesebb, kiváló képességű hallgatók utazhassanak, így a tanulmányi eredmény, a tudományos, szakmai és közösségi tevékenység, valamint a nyelvi felkészültség meghatározó a nyertesek kiválasztásakor. 

Előnyt jelent, ha valaki már a külföldi fogadó intézet befogadó nyilatkozatával rendelkezik, de a pályázat benyújtásának annak megléte nem feltétele.

A pályázati feltételeknek megfelelő, de ösztöndíj támogatást nem nyert pályázókból az elért pontszám alapján tartaléklistát készít arra az esetre, ha visszalépés, vagy egyéb akadály miatt valamely nyertes pályázó nem vesz részt a programban, vagy a pályázati döntés a jelen szabályzatban meghatározottak szerint érvényét veszti.

Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a hallgató pályázata minimum 100 pontot elérjen.

A pályázókat a bírálat eredményéről a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága írásban értesíti.

7. Fellebbezés

Amennyiben a hallgató nem ért egyet az előzetes pontjaival (mást számolt ki, nem érti miért annyi) írásban kifogással élhet, amelyet az Nemzetközi Mobilitási Irodán keresztül a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának nyújthat be személyesen. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogással érintett pályázat azonosításához szükséges adatokat, valamint a kifogásolt intézkedést vagy mulasztást. A fellebbezésa kari koordinátorokból és az NKI vezetőjéből álló ad hoc bizottság elé kerül, amely 5 munkanapon belül dönt a fellebezést illetően.

Amennyiben a nyertes pályázó nem kívánja igénybe venni a számára megítélt támogatást, vagy a sikeres pályázat ellenére nem kíván a programban részt venni, köteles erről a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságát haladéktalanul írásban értesíteni! E hallgató vonatkozásában a pályázati döntés érvényét veszti.