A szakmai gyakorlat egy másik európai országban található intézménynél, egészségügyi szervezetnél, vállalkozásnál eltöltött időszak, amely segítséget nyújt a munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértésében.

Az Egészségtudományi Kar hallgatói a Kar tanszéki Erasmus+ koordinátorával, Rózsa-Oltvölgyi Nórával vegyék fel a kapcsolatot: etk.erasmus@semmelweis.hu

PÁLYÁZÁS MENETE MOBILITÁS ELŐTT MOBILITÁS KÖZBEN MOBILITÁS LEZÁRÁSA

Ki pályázhat a szakmai gyakorlat ösztöndíjra?

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, akire az alábbiak mindegyike egyidejűleg fennáll:

 • az Általános Orvostudományi, Gyógyszerésztudományi vagy Fogorvostudományi Karon alapképzésben, nappali tagozaton vesz részt,
 • a 2023/2024. tanév II. félévére beiratkozott, illetve kijelenti, hogy e félévben nem tanulmányi okok miatt szünetelteti hallgatói jogviszonyát,
 • a szakmai gyakorlat megvalósulásakor illetve a pályázat benyújtásának időpontjában (diploma utáni szalmai gyakorlat esetén) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek,
 • magyar állampolgár, vagy Magyarország területén menekültként, menedékesként, befogadottként, bevándoroltként, letelepedettként él, vagy törvény alapján rendelkezik a szabad mozgás és tartózkodás jogával,
 • angolul vagy a célország nyelvén legalább középfokú nyelvismerettel rendelkezik,
 • tanulmányi, tudományos, közéleti tevékenysége kimagasló.

Hova lehet pályázni?

A tanulmányi mobilitással ellentétben nincs lista a fogadó intézményekről, hiszen szakmai mobilitás esetén nem szükséges a két intézménynek szerződéses kapcsolatban állnia. Lehet a programban résztvevő országban található bármely akkreditált kórház, oktató kórház, szinte bármilyen cég, szervezet, ahol a képzéshez illeszkedő gyakorlatot tud elvégezni, és melyet az egyetem elfogad szakmai gyakorlatként.

Kivéve:

   • az Európai Unió intézményei és szervezetei
   • EU-s programokat koordináló ügynökségek, nemzeti irodák
   • a hallgató nemzeti diplomáciai képviselete a fogadó országban

Az intézményt, ahol a hallgató el kívánja tölteni gyakorlatát, maga választja ki, majd egy befogadó nyilatkozat segítségével az Egyetemmel elismereteti azt.

A programban résztvevő országok:

Az Európai Unió tagállamai:

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország

Nem EU tagállamok:  Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia, Törökország

Nincs a programországok között: Egyesült Királyság, Svájc

A sikeres mobilitás feltételei

A külföldi szakmai mobilitási gyakorlati időszak 2 hónaptól 12 hónapig terjedhet.
Egy hallgató több alkalommal is részt vehet külföldi csereprogramban akár tanulmányi célú, akár szakmai és diploma utáni szakmai gyakorlati mobilitásban. DE! A külföldön töltött idő összesen (ideértve a külföldi időszakok mindegyikét) nem haladhatja meg osztatlan képzés esetén a 12hónapot.

Több Erasmus+ szakmai mobilitási gyakorlat is elvégezhető külföldön a programországban, azonban arra kell figyelni, hogy egy mobilitásnak legalább 60 napig kell tartania, és azt ugyanabban az intézményben, vagy egy intézményhez tartozó tagintézményben kell eltölteni.

Az egyetem által támogatott hónapok száma minimum 2 maximum 3. Egy hónap=30 nap azaz a gyakorlatnak minimum 60 naposnak kell lennie.

Szakmai programnak számít az orvosképzésben a VI. éves tanulmányok egy intézményben történő folytatása, valamint a kötelező nyári gyakorlatok. A külföldi tanulmányokat az Egyetem elfogadja, és a hallgató itthoni előmenetelébe beszámítja. 

Támogatás

Többféle támogatást lehet igénybe venni mind tanulmányi, mind szakmai gyakorlati mobilitás esetén. A különböző támogatásokkal kapcsolatok információk a HALLGATÓI MOBILITÁS oldalon találhatók.

TÁMOGATÁSOK