Az Erasmus+ oktatási célú mobilitási programja lehetőséget nyújt oktatók számára, hogy az egyetemmel szerződéses viszonyban álló külföldi partnerintézményben oktatási tevékenységet folytathassnak min. 5 naptól max. 2 hétig terjedő időtartamban.

A mobilitási program célja az oktatók és intézmények közötti tudás- és tapasztalatcsere, a képzési programok kínálatának színesítése.

Pályázati feltételek

Pályázni az intézmény által megszabott feltételek szerint lehet, a pályázás folyamatos:

 • Magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon)
 • Teljesállású, félállású vagy óraadó oktatója a Semmelweis Egyetemnek
 • A munkavállaló mobiliását a közvetelen vezetője támogatja
 • Támogatható időtartam: minimum 5 nap, maximum 2 hét
   • A mobilitás lehet hosszabb, max. 2 hónap, de támogatást 2 hétre tud a program biztosítani
 • A támogatás megítélésekor előnyt élveznek azok az oktatók, akik először részesülnek Erasmus támogatásban
 • Oktatott órák száma: legalább 8 óra/hét
 • Helyszín: ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény, akivel a Semmelweis Egyetem intézményközi Erasmus+ megállapodással rendelkezik
   • amennyiben nem rendelkezik vele, lehetséges egy alkalomra szóló intézményközi Erasmus megállapodást kötni a mobilitás megkezdése előtt
 • a kiutazó gondoskodik a külföldi szállásról, megszervezi a kiutazást és a hazajövetelt

Pályázás menete

1. Mobilitás lehetőségeinek feltérképezése

A mobilitás tartalmát, az oktatási tevékenységet a pályázónak egyénileg, közvetlenül egy partnerintézménnyel kell egyeztetnie.

2. Ösztöndíj lehetőségek feltérképezése

Az elnyerhető ösztöndíj áll megélhetési támogatásból illetve utazási támogatásból. Az ösztöndíjjal nem kell elszámolni, szabadon felhasználható a mobilitás megvalósítására. Továbbá lehetőség van egyéb, speciális kieészítő támogatásokat igénybe venni.

FIGYELEM!
A támogatás átutalása 3-4 hetet vesz igénybe a pályázati anyag hiánytalan benyújtását követően.

ÖSZTÖNDÍJ ÉS TÁMOGATÁSOK

3. Kapcsolatfelvétel az intézményi koordinátorral

Vegye fel a kapcsolatot a Semmelweis Egyetem intézményi koordinátorával, Dr. Schreiberné Seres Nórával a seres.nora@semmelweis.hu email címen részletezve a mobilitás helyszínét és időpontját.

3. Pályázati anyag összeállítása

A pályázati anyag az alábbi dokumentumokból áll:

   • a külföldi képzés munkanyelvén vagy angolul elkészített, a közvetlen munkahelyi vezető és a fogadó fél által is aláírt, lepecsételt oktatói munkaterv (TEACHING AGREEMENT)
   • motivációs levél, amely tartalmazza a kiutazás személyes, intézményi és egyetemi hasznosulását
   • fényképes szakmai önéletrajz
   • kitöltött pályázati űrlap
   • munkaviszony igazolás
   • támogatási szerződés (a pályázati anyag benyújtása után kapja meg a pályázó)

    TEACHING AGREEMENTPÁLYÁZATI ŰRLAP

4. Pályázat benyújtása előtt

A pályázati anyag benyújtása előtt a pályázónak az intézményi koordinátor részére meg kell küldeni az alábbi, még alá nem írt, csak kitöltött dokumentumokat ellenőrzés céljából:

   • Teaching Agreement
   • Pályázati űrlap
5. Pályázat benyújtása

Az ellenőrzést követően e-mailben az alábbi pályázati anyagokat kell megküldeni az intézményi koordinátor részére:

   • Teaching Agreement
   • motivációs levél
   • kitöltött és minden fél által aláírt pályázati űrlap
   • fényképes szakmai önéletrajz
   • munkaviszony igazolás

A pályázati anyagok e-mailben történő benyújtása után a kiutazó megkapja a Támogatási Szerződést a Nemzetközi Mobilitási Irodától.

FIGYELEM!
A jelentkezés csak hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap és a fogadó fél által jóváhagyott képzési munkaterv esetén tekinthető érvényesnek!

A támogatási szerőzdés kitöltése és 2 példányban történt aláírása után el kell juttatni a Nemzetközi Mobilitási Iroda részére az alábbi dokumentumok eredeti példányát is:

    • munkaviszony igazolás eredeti példánya
    • kitöltött és minden fél által aláírt pályázati űrlap
    • Teaching Agreement (a kiutazó és a munkahelyi vezető eredeti aláírásával)
    • aláírt támogatási szerződés 2 példányban
6. Támogatás utalása

A támogatás átutalása 3-4 hetet vesz igénybe a szerződés mindhárom fél által történő aláírása után. Az összeg euróban kerül átutalásra.


Mobilitás lezárása

1. Igazolás

A kitöltött, aláírt és lepecsételt Certificate of Attendance leadása a Nemzetközi Mobilitási Irodában.

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

2. Beszámolók

E-mailben kapni fog egy linket az ún. EU Survey-hez, amely a program értékelésére szolgál. A kérdőívet az e-mail beérkezését követő 30 napon belül ki kell tölteni.

A mobilitás befejezését követő 30 napon belül kötelező írásbeli és fényképes egyéni beszámolót küldeni a megvalósult mobilitásról e-mail mellékleteként a seres.nora@semmelweis.hu címre. A beszámolónak tartalmaznia kell a mobilitás egyénre, intézetre, intézményre gyakorolt hatását és a megszerzett tudás megosztásának módját az intézményen belül.