Tanulmányi célú mobilitás
A hosszú távú tanulmányi célú hallgatói mobilitások olyan tanulmányi célú, intézményközi megállapodáson alapuló, kreditszerzési céllal megvalósított, meghatározott célországokba irányuló hallgatói mobilitások, melynek időtartama minimum 2, maximum 12 hónap.

PÁLYÁZAT MENETE

 

Szakmai gyakorlat
A hallgatói szakmai gyakorlat olyan tanulmányokhoz kapcsolódó, külföldön végzett, tantervbe foglalt vagy szabadon választott szakmai gyakorlat, melynek időtartama minimum 2, maximum 12 hónap.
A pályázás és a hallgatók kiválasztása a hallgatók aktív hallgatói státuszuk idején, végzős évükben történik. 

PÁLYÁZAT MENETE 

Frissdiplomás szakmai gyakorlat
A frissdiplomás szakmai gyakorlat olyan tanulmányokhoz kapcsolódó, külföldön végzett szabadon választott szakmai gyakorlat, melynek időtartama minimum 2, maximum 12 hónap.
A pályázás és a hallgatók kiválasztása a hallgatók aktív hallgatói státuszuk idején, végzős évükben történik. A mobilitást az abszolválástól számított egy éven belül kell teljesíteni. A frissdiplomás szakmai gyakorlat keretében, küldő intézmény mentesül a kreditelismerés következménye alól.

PÁLYÁZAT MENETE 

Kutatási célú mobilitás 

A kutatási célú mobilitás egy új elem a mobilitási lehetőségek kínálatában, melynek célja, hogy támogassa a felsőoktatási intézmények hallgatóinak tudományos fejlődését.

Kutatási célú mobilitásra pályázhatnak mester, osztatlan és doktori szinten (osztatlan képzés esetén minimum 7 lezárt félévvel kell rendelkezni). 

A kutatási célú hallgatói mobilitás feltételei mester, doktori és osztatlan képzési szinten:

  •  A hallgató témavezetője által aláírt támogató nyilatkozat szükséges a kutatói ösztöndíj pályázásához.
  • Az ösztöndíjas időszakot követően a hallgatónak kutatási beszámolót kell készítenie, amely tartalmazza a mobilitási időszak tevékenységeit, eredményeit. A beszámolót a hallgató témavezetője, valamint a szakgazda tanszék/intézet vezetője fogadja el.
  • A kutatási célú ösztöndíjhoz kötött mobilitási megállapodásban rögzíteni szükséges a mobilitás alatt tervezett tevékenységeket és elérendő eredményeket.
  • A kutatói mobilitásban résztvevő hallgatót is megilleti kreditelismerés lehetősége, így a kutatási célú mobilitást úgy kell felépíteni, hogy az kapcsolódni tudjon a hallgató tantervi struktúrájához, a mobilitás ne okozzon csúszást tanulmányi előrehaladásban.

 Pályázati kiírás folyamatban