A program általános célkitűzése, hogy az egész életen át tartó tanulás révén támogassa a tanulmányi előmenetelt, illetve szakmai és személyes fejlődést az oktatás és a képzés területén Európában, és ezáltal hozzájáruljon a fenntartható növekedéshez, a minőségi munkahelyek megteremtéshez, a társadalmi kohézióhoz, az innováció előmozdításához, valamint az európai identitás és az aktív polgári szerepvállalás erősítéséhez.
A program lehetővé teszi hallgatók, oktatók és más munkatársak számára, hogy egy másik európai országban oktatási, szakmai és kulturális tapasztalatokat szerezzenek, ösztönzi a felsőoktatási intézmények közötti együttműködések és stratégiai partnerségek kialakítását, elősegíti a szakpolitikai reformokat és az oktatási-képzési rendszerek modernizációját.
Forrás: Tempus Közalapítvány

A program 2014–2020 közötti sikerére építve 2021-ben új programszakasz indult, amely 2027-ig tart és amelynek költségvetésére több mint 26 milliárd euró támogatást fogadtak el. A korábbi célkitűzéseken felül a program fókuszában az új hétéves ciklusban az inklúzió, digitalizáció, környezetvédelem és társadalmi felelősségvállalás áll.

ERASMUS+ A SEMMELWEIS EGYETEMEN

A Semmelweis Egyetem a kezdetektől tagja az Erasmus programnak és elődjeinek. Az évek során növekvő érdeklődés tapasztalható a programok iránt, mind az egyetemről külföldre utazó magyar és külföldi hallgatók, mind az egyetemünkre érkező külföldi hallgatók részéről. Az elmúlt években rendszeresen meghaladta az évi százat a be- és kiutazó hallgatók száma.

A Semmelweis Egyetem minden nem végzős hallgatója tanulmányi mobilitási programban, nem végzős és végzős hallgatói szakmai gyakorlat célú mobilitási programban, az egyetemi dolgozók és munkatársak pedig képzési és oktatási mobilitási programban vehetnek részt.

HALLGATÓKNAK MUNKATÁRSAKNAK

A Semmelweis Egyetemen a felsőoktatási mobilitási Erasmus+ program központi koordinációját a Nemzetközi Mobilitási Iroda látja el. A programmal, pályázati lehetőségekkel kapcsolatos kérdésekben munkatársaink készséggel adnak felvilágosítást e-mailben, vagy ügyfélfogadási időben személyesen is.

KAPCSOLAT