1. Pályázati felhívás

Kérjük Önöket, hogy a teljes pályázati felhívást olvassák el

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

2. Mobilitás és célország kiválasztása

Ha szakmai gyakorlati mobilitásra szeretne jelentkezni, gondolja át, milyen típusú gyakorlatot végezne szívesen és melyik országban. Vegye fel a kapcsolatot írásban az intézményi koordinátorral megnevezve a preferált országot, aki össze tudja kötni olyan hallgatókkal, akik már korábban részt vettek külföldi szakmai gyakorlaton. A választásban az élménybeszámolók is segítséget nyújthatnak. A pályázati adatlapon feltüntetett preferenciákat később akár meg is változtathatja.

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓK

3. Online regisztráció

A pályázati jelentkezés első lépéseként online regisztráció szükséges az ún. SOP rendszerben.
Regisztrációs időszak: 2024. április 2. – 2024. április 19.


FONTOS!
A határidő lejártáig a regisztrációnak meg kell történnie, enélkül a pályázat érvénytelen.

ONLINE REGISZTRÁCIÓ

SEGÉDLET ONLINE REGISZTRÁCIÓHOZ

A regisztráció folyamata

I. Adatlap kitöltése és beküldése

Töltse ki a pályázati adatlapot (Application for a student exchange), majd küldje be a „Send Application” gombra kattintva.

II. Regisztráció

A beküldést követően a megadott email címre kap egy emailt egy linkkel. Erre a linkre kattintva az SOP online felület nyílik meg, ahol a jelszó megadása után be lehet jelentkezni a saját jelentkezési felületre.

III. Regisztráció véglegesítése

A saját SOP felületen található „Completed Personal data” gombra kattintva a megjelenő űrlap kitöltésével véglegesítheti a regisztrációt. A regisztráció véglegesítésének határideje 2024. április 19.

IV.  A Mobilitási Iroda technikai ellenőrzést végez

A regisztrációt követően a Mobilitási Iroda ellenőrzi a pályázatra való jogosultságot. 

V. Igazolások és pontgyűjtés

Gyűjtsön össze minden olyan dokumentumot, igazolást (pl: nyelvtudást igazoló dokumentum, tagság hallgatói önkormányzatban, ápolási tevékenység, tudományos tevékenység,  stb.), amely többletpontot jelent a jelentkezésnél, és töltse fel elnevezve a felületre azokat. Az értékelt tevékenységek, pontszámaik és elfogadható igazolásaik a ponttáblában találhatók. Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a hallgató pályázata minimum 100 pontot elérjen.

PONTTÁBLA

4. A Mobilitási Iroda ellenőrzi a feltöltött igazolásokat

Az igazolások feltöltése és az adatlap teljes kitöltése után a Mobilitási Iroda ellenőrzi, majd manuálisan lépteti tovább a jelentkezőt a pályázati rendszerben. Ezt követően a csak Önök által aláírt pályázati adatlapot scannelve/lefotózva fel kell tölteni a rendszerbe, valamint a kinyomtatott, eredeti példányt a Mobilitási Irodában le kell adni (NET DiákCentrum – Zöld előadó szintjén lévő ajtón keresztül megközelítve).
Feltöltési és beadási határidő: 2024. május 17. 12 óra

Kérjük a rendszerben további változtatást ne eszközöljön!

5. Hiánypótlás

Hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor, melyet a pályázat leadásától számított két munkanapon belül kell a Mobilitási Irodának megküldeni (nem a rendszerbe feltölteni). A pályázat ellenőrzésénél a koordinátor elektronikus úton külön felhívja a figyelmet a hiányzó dokumentumokra. Amennyiben a pályázó a hiánypótlás során a hibát nem, vagy nem megfelelően vagy határidőn túl javítja ki, pályázata további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

6. Elbírálás

A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága és a karok delegáltjaiból álló bizottság legkésőbb 2024. május 31-ig elbírálja a pályázatokat elbírálja a pályázatokat. Az Egyetem célja, hogy külföldi szakmai gyakorlatra a legtehetségesebb, kiváló képességű hallgatók utazhassanak, így a tanulmányi eredmény, a tudományos, szakmai és közösségi tevékenység, valamint a nyelvi felkészültség meghatározó a nyertesek kiválasztásakor. Előnyt jelent, ha valaki már a külföldi fogadó intézet befogadó nyilatkozatával rendelkezik, de a pályázat benyújtásának annak megléte nem feltétele.

A pályázati feltételeknek megfelelő, de ösztöndíjat nem nyert pályázókból az elért pontszám alapján tartaléklistát készít arra az esetre, ha visszalépés, vagy egyéb akadály miatt valamely nyertes pályázó nem vesz részt a programban, vagy a pályázati döntés a jelen szabályzatban meghatározottak szerint érvényét veszti.

Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a hallgató pályázata minimum 100 pontot elérjen.

A pályázókat a bírálat eredményéről a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága írásban értesíti.

7. Fellebbezés

Amennyiben a hallgató nem ért egyet az előzetes pontjaival (mást számolt ki, nem érti miért annyi) írásban kifogással élhet, amelyet az Nemzetközi Mobilitási Irodán keresztül a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának nyújthat be személyesen. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogással érintett pályázat azonosításához szükséges adatokat, valamint a kifogásolt intézkedést vagy mulasztást. A fellebbezésa kari koordinátorokból és az NKI vezetőjéből álló ad hoc bizottság elé kerül, amely 5 munkanapon belül dönt a fellebezést illetően.

Amennyiben a nyertes pályázó nem kívánja igénybe venni a számára megítélt támogatást, vagy a sikeres pályázat ellenére nem kíván a programban részt venni, köteles erről a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságát haladéktalanul írásban értesíteni! E hallgató vonatkozásában a pályázati döntés érvényét veszti.

MOBILITÁS ELŐTT