Minden korábbinál több, összesen 456 előadást neveztek a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciájára. Az intézmény valamennyi karának hallgatói mellett az International Student’s Conference keretében külföldi felsőoktatási intézmények diákjai is bemutatták kutatási eredményeiket. Egyre több előadás zárt körben hangzott el a folyamatban lévő szabadalmi eljárások miatt.


Csak akkor lehetsz a legjobb, ha a legjobbakkal versenyzel, a mostani, 68. alkalommal megrendezett Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) pedig a legjobb alkalom ennek valóra váltására – jelentette ki dr. Ferdinandy Péter, a Semmelweis Egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese az idei tanácskozás megnyitóján. Felidézte, hogy az egyetem víziója az, hogy a világ száz legjobb felsőoktatási intézménye között tartsák számon, Európában pedig az első öt legjobb között az orvos- és egészségtudományi területen. Nem vagyunk e céloktól messze, kardiovaszkuláris területen például a legjobb 50 között szerepel az egyetem – hangsúlyozta a rektorhelyettes. Szavai szerint ez utóbbi előrelépés 3 komolyabb kutatócsoport teljesítményének köszönhető.

Hangsúlyozta, hogy a TDK fontos mérföldköve az eddigi eredmények bemutatásának, a kutatói és előadói készségek fejlesztésének és egymás munkájának a megismerésének. „Kívánom, hogy a mostani lelkesedésük végigkísérje a teljes kutatói életpályájukat, és hozza meg a vágyott gyümölcseit is. Kérem, hogy a kutatásnál ne álljanak meg, fejlesszék tovább kutatási eredményeiket, hogy a piacon megjelenő innovatív termékek és szolgáltatások születhessenek, mivel ezzel hozzájárulnak a betegek gyógyulásához. Ezért vezettük be a konferencián az absztraktok titkosításának lehetőségét” – hívta fel a figyelmet dr. Ferdinandy Péter.

Az idei TDK-konferenciára minden eddiginél több, összesen 456 előadást neveztek. Ebből 68 külföldi hallgatóktól érkezett, amelyeket az immár 13. alkalommal megrendezett Semmelweis International Student’s Conference keretében hat szekcióban mutattak be. Orvos- és egészségtudományi területről 388 előadáskivonatot neveztek a Semmelweis polgárok, amelyeket tanácskozás két napja alatt 48 szekcióban mutattak be. A folyamatban lévő szabadalmi eljárások miatt az idén 20 magyar és 7 angol nyelvű absztrakt esetén kértek titkosítást az előadók.

Dr. Szijártó Attila, a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke a megnyitón arról beszélt, hogy 2021 óta az egyetem valamennyi kara csatlakozott a korábban csak orvos-, fogorvos- és gyógyszerésztudományi kutatásokat bemutató konferenciához.

Ez az egység már biztos záloga a sikeres, színes, sokrétű, mindenki számára elérhető tudományos ülésnek. Így a spektrum teljes a gyógyító medicinától egészen a társadalomtudományok felé is. Ez egy igazi Semmelweis Egyetemre jellemző specialitás, egyetlen a maga nemében, azaz egy igazi semmelweises unikum. Erre is büszkének kell és szabad lennünk

– hangsúlyozta dr. Szijártó Attila.

A tavaly Nobel-díjjal elismert két magyar kutatót, dr. Karikó Katalint és dr. Krausz Ferencet példaként állítva a hallgatók elé arra hívta fel a figyelmüket, hogy a kitartó munka és elkötelezettség mellett olykor az élet is nagy mértékben közrejátszik az eredmények értelmezésében, interpretálásában, ez pedig adott helyzetben a versenytársak megelőzéséhez, vagy épp tudományos áttöréshez vezethet. „A szerencsefaktor mellett a gondolkodás első lépései is meghatározóak, ezért arra buzdítom Önöket, hogy tudományos munkájukat állandósult kíváncsisággal párosítsák, sok értékes kérdést tegyenek fel a természetnek, legyenek bátrak, feszegessék, döntsék le a paradigmákat!” – mondta az elnök. 

A megnyitón dr. Ferdinandy Péter és dr. Szijártó Attila átadták a Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelője egyetemi kitüntetéseket. Az idén tizenketten vehettek át a Semmelweis Egyetem Kiváló Diákköröse kitüntetést, négy hallgató pedig a 2023-ban elsőszerzős publikáció megjelenéséért járó elismerésben részesült.

A „Semmelweis Egyetem Tudományos Diákkörének Kiemelt Támogatója” oklevelet idén a Richter Gedeon Nyrt.-nek adományozták.

A díjazottak névsorát itt tekintheti meg.

A Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelője díjban részesült:
  • Dr. Gellér László professzor, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika egyetemi tanára
  • Dr. Már Erzsébet, az ETK Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszéke főiskolai tanára
  • Dr. Medvecz Márta, a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika egyetemi docense
  • Dr. Réthelyi János professzor, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika egyetemi tanára
  • Dr. Vaszilkó Mihály, az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika egyetemi docense
  • Dr. Zádori Zoltán, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet egyetemi docense
A Semmelweis Egyetem Kiváló Diákkörösei elismerésben részesült:

Dr. Bognár Judit
Témavezető:
Dr. Purebl György, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet;
Dr. Réthelyi János, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Dr. Bottlik Olívia
Témavezető:
Dr. Oláh Attila, klinikai szakorvos, Kardiológiai Tanszék;
Dr. Radovits Tamás, egyetemi tanár, Kardiológiai Tanszék

Dr. Fésü Dorottya
Témavezető:
Dr. Müller Veronika, igazgató, Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika

Dr. Hornyák Tamás
Témavezető:
Dr. Fejős Ida, egyetemi tanársegéd, Farmakognóziai Intézet

Dr. Kiss Laura
Témavezető:
Dr. Bödör Csaba, egyetemi tanár, Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet;
Dr. Nagy Ákos, rezidens

Kiss Stella Tímea
Témavezető:
Dr. Rigó János, egyetemi tanár, tanszékvezető, SE-ETK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek Tanszék;
Dr. Bányai Bálint Péter, PhD-hallgató, SE-ÁOK Élettani Intézet;
Dr. Szekeres Mária, főiskolai docens, SE-ETK Morfológiai és Fiziológiai Tanszék;
Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella, főiskolai tanár, dékán, SE-ETK Morfológiai és Fiziológiai Tanszék

Dr. Kreuter Patrik
Témavezető:
Dr. Radó Zsuzsanna Stefánia, klinikai szakorvos, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika;
Dr. Végh Dániel, egyetemi adjunktus, Fogpótlástani Klinika;
Dr. Hegedüs Tamás, PhD-hallgató, szakorvos-jelölt, Fogpótlástani Klinika;
Dr. Horváth János, klinikai főorvos, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

Dr. Láng Tamás
Témavezető:
Dr. Dobolyi Árpád, tudományos tanácsadó, Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Dr. Nagy Bettina
Témavezető:
Dr. Zima Endre, egyetemi tanár, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Dr. Orbán Gábor
Témavezető:
Dr. Enyedi Balázs, egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet;
Dr. Szegedi Nándor, egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Dr. Szentiványi András Imre
Témavezetők:
Dr. Csobay-Novák Csaba, klinikai főorvos, Intervenciós Radiológiai Tanszék;
Dr. Borzsák Sarolta, rezidens, Intervenciós Radiológiai Tanszék

Dr. Tolvaj Máté
Témavezető:
Dr. Kovács Attila, klinikai főorvos, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika;
Dr. Tokodi Márton, klinikai szakorvos, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika;
Dr. Fábián Alexandra, rezidens, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

2023. évben elsőszerzős publikáció megjelenéséért járó kitüntetésben részesült:

Boga Márton, ÁOK VI. évfolyam
Dr. Szegedi Nándor, egyetemi adjunktus (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika) diákköröse

Dr. Fésű Dorottya, PhD-hallgató

Dr. Müller Veronika, egyetemi tanár (Pulmonológiai Klinika) diákköröse

Dr. Tolvaj Máté
Dr. Fábián Alexandra, rezidens (Kardiológiai Tanszék) és
Dr. Kovács Attila, klinikai főorvos (Kardiológiai Tanszék) diákköröse

Weber Bennet
Dr. Giricz Zoltán, tudományos főmunkatárs (Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet) és dr. Görbe Anikó (Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet) diákköröse

 

Ezt követően dr. Réthelyi János, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika igazgatója, mint az egyetem Kiváló Tudományos Diákköri nevelője tartott előadást a mentális egészségtudományok területén kínálkozó tudományos kutatási lehetőségekről, felvillantva, mennyire sokrétű a tudományterület. Úgy fogalmazott, hogy a pszichiátria a klinikai orvostudomány, a neurobiológia, a társadalomtudományok és a szociális gondoskodás találkozási pontja. Előadásában több neurobiológiai kutatást részletesebben is ismertetett: a szkizofrénia genetikai hátterének feltárását célzó vizsgálat mellett bemutatta, hogyan használható a poligénes rizikóelemzés a pszichiátriai zavarok öröklődésével kapcsolatos kutatásokban, valamint azt, milyen lehetőségeket nyit az indukált pluripotens őssejt alapú vizsgálatok és a CRISP génszerkesztési eljárás kombinációja. A felnőttkori figyelemhiányos hiperaktivitási zavar (ADHD) kutatása ugyancsak perspektivikus terület, szavai szerint nagyon izgalmas egy pszichiátriai betegség agyi működési lenyomatát funkcionális mágneses rezonanciás vizsgálattal nyomon követni.

EREDMÉNYEK

A TDK záró ünnepségén dr. Szijártó Attila, a TDT elnöke, a Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika igazgatója elmondta, a kétnapos konferencián összesen 388 előadás hangzott el orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti témában, az Egészségtudományi Karról pedig 21 prezentációt mutattak be a részvevők. Kiemelte, nagyon magas színvonalú, igényes, jól felépített előadást hallhattak mindenkitől, amiért gratulált a hallgatóknak. A rendezvény keretében oklevelet adtak át azoknak a kollégáknak, akik részt vettek a tavalyi OTDK szervezésében (dr. Fülöp Andrásnak és dr. Pósfai Balázsnak, a TDK titkárainak; dr. Radovits Tamás alelnöknek, dr. Lévay Klára titkárnak, dr. Lenti Katalinnak, valamint Tóth Annának).

Dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes a PhD-képzés előnyeire hívta fel a TDK-hallgatók figyelmét, arra buzdítva őket, hogy minél többen vegyenek részt a programban, hiszen a kutatói munka az egyik kulcsa a rangsorokban való jó szereplésnek. Kiemelte, a Semmelweis Egyetem a felsőoktatási rangsorok terén is előrelépett, jelenleg a világ 300 legkiválóbb felsőoktatási intézménye közé tartozik, de a cél a legjobb százba kerülés – húzta alá. Hozzátette, a rangsorok összeállításában szerepet játszó mérőszámok hatvan százaléka a tudományos és innovációs teljesítményből adódik – ez pedig a PhD-hallgatók számával egyenesen arányos. Előadásában röviden ismertette az egyetemen elérhető PhD-programokat. Emlékeztetett rá, hogy a kutatás legfontosabb célja, hogy a betegeken, a társadalmon segítsünk, de ehhez elengedhetetlen az üzleti, ipari világba való belépés is. Beszélt a szellemi tulajdon védelmének fontosságáról, valamint kitért a jelenleg tervezés alatt álló egyetemi Science Parkra, ami az innovációs gondolkodásmódot hivatott elősegíteni.

A záróünnepségen dr. Szijártó Attila átadta a 48 szekció legjobbnak talált előadóinak járó okleveleket, illetve különdíjakat. Kihirdették az V. Bánóczy Jolán Fogorvostan-hallgatók gyakorlati versenye, a 7. Kabai János Gyógyszerésztudományi gyakorlati verseny, valamint a laparoszkópos tanulmányi verseny eredményeit, továbbá átadták a középiskolás hallgatók különdíjait is.

A díjazottak, és az OTDK jelöltek névsorát ide kattintva olvashatják. 

Bódi Bernadett, Kiss Melinda Katalin
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.