huzella_eremA Semmelweis Egyetem 1990-ben a magyar orvostudomány, különösen az önálló kutatásokon alapuló szaktudomány fejlődésének elősegítése érdekében emlékérem és jutalomdíj alapítását határozta el. A jutalomdíjjal mindenkor az előző öt év alatt megjelent közleményeken alapuló, önálló kutatásokat tartalmazó, az elméleti orvostudomány, illetőleg az elméleti orvosbiológia bármely ágára kiterjedő, meghatározó részében egyetemünkön folytatott munkásság kimagasló tudományos eredményeit tézisszerűen bemutató pályázat szerzőjét kívánja jutalmazni.

Huzella Tivadar (1886-1950) nagyváradi származású biológus, az egyetem volt tanára, kiváló magyar hisztológus. 1932-től a budapesti Tudományegyetem II. Számú Anatómiai Intézetének vezetője. Egy amerikai mecénás támogatásával – saját jövedelmét is erre fordítva – lakóhelyén, Alsógödön Biológiai Kutatóállomást alapított, ahol a hivatalos kötöttségektől mentesen folytathatta kutatásait. Mozgófilmre vette a sejtek szaporodását, s ezzel a hazai mikrokinematográfia megalapítója lett.

Huzella Tivadar Emlékérem és Jutalomdíj adományozásának szabályzata (pdf)

Kitüntetettek:

 1. Dr. Szende Béla  – 1991.
 2. Dr. Csaba György – 1992.
 3. Dr. Tímár József és mts-i – 1993.
  nem adták ki  – 1994.
 4. Dr. Szél Ágoston  – 1995.
 5. Dr. Csermely Péter – 1996.
 6. Dr. Csillag András   –  1997.
 7. Dr. Tóth Miklós  – 1998.
 8. Dr. Bánhegyi Gábor – 1999.
 9. Dr. Hunyady László –  2000.
 10. Dr. Sasvári Mária – 2001.
 11. Dr. Koller Ákos – 2002.
 12. Dr. Enyedi Péter  – 2003.
 13. Dr. Füst György – 2003.
 14. Dr. Tretter László – 2004.
 15. Dr. Kolev Kraszimir  –  2005.
  nem adták ki  – 2006.
 16. Dr. Mócsai Attila  –   2007.
 17. Dr. Csanády László  –  2008.
 18. Dr. Várnai Péter – 2009.
 19. Dr. Bagdy György – 2010.
 20. Dr. Buzás Edit  –  2011.
 21. Dr. Prohászka Zoltán – 2012.
 22. Dr. Kellermayer Miklós – 2013.
 23. Dr. Sőti Csaba – 2014.
 24. Dr. Szalai Csaba – 2015.
 25. Dr. Győrffy Balázs – 2016.
 26. Dr. Ferdinandy Péter – 2017.