Betűméret: A A A

Kutatás

A klinika munkatársai a tankönyvek megírásán túlmenően számos dol­gozatban, előadásban tették és teszik közzé kutatási eredményeiket. A témák között mind az alapkutatások, mind az alkalmazott kutatások egyes területei megtalálhatóak. Az 1970-80-as években az alapkutatá­sok a táplálék fehérjetartalma a fog-keményszövetekre – a nyomelemek keményszövetekre gyakorolt hatására irányultak. Az alkalmazott kuta­tások a hangképzés, az implantológia, gerostomatológia, epidemioló­gia, szisztémás betegségek és a fogpótlástan összefüggései mellett a pszichikum fogászati vonatkozásainak kérdésköre folyamatosan érdek­lődésünk homlokterében áll.

A hazai és nemzetközi irodalomban a „Részleges foghiányok pro­tetikai osztályozása” címmel is ismertté vált a részleges fogpótlások tervezését és kivitelezését új elméleti alapokra helyező tudományos diagnosztikus rendszer, segíti a terápiás lehetőségek megválasztását, útmutatást ad a részleges foghiányok rehabilitációjára. Mind a „Mód­szertani körlevel”-ek, mind a finanszírozási jogszabályok e rendszert alkalmazzák.
A hallgatók kutatómunka iránti érdeklődését felkeltendő TDK mű­ködik klinikánkon. Bár változó intenzitással és eredményességgel, de hallgatóink mindig ott vannak az egyetemi és országos megmérettetésen.

A Fogpótlástani Klinikán működő munkacsoportok:

Állkapocsízületi munkacsoport
Diabéteszes fogászati munkacsoport
Digitális fogászati munkacsoport 
Elektronikus cigaretta munkacsoport
Fogeróziós munkacsoport
Implantációs-protetika munkacsoport
Maxillofacialis helyreállító protetikai munkacsoport
Navigációs implantációt vizsgáló protetikai munkacsoport
Neurológiailag kompromittált betegek ellátásával foglalkozó munkacsoport
Polimerkutató munkacsoport

A Fogpótlástani Klinikán folytatott PhD kutatások:

Dr. Czigola Alexandra – Monolitikus kerámia restaurációk optikai tulajdonságainak vizsgálata (témavezető: Dr. Borbély Judit)
Dr. Hauzer-Abafalvi Lilla – Elektromos cigarettafogyasztás epidemiológiai vizsgálata (témavezető: dr. Kispélyi Barbara)
Dr. Kaán Réka – Az elektromos cigaretta akut szájüregi hatásainak vizsgálata összehasonlítva hagyományos cigarettáéval (témavezető: dr. Kispélyi Barbara)
Dr. Mikulás Krisztina – A fogászatban széles körben alkalmazott restauratív anyagokban előforduló monomerek biológiai hatása (témavezető: dr. Tretter László)
Dr. Róth Ivett – Intraorális szkennerek fogpótlástani alkalmazása (témavezető: Dr. Borbély Judit)