Betűméret: A A A

Átvétellel kapcsolatos információk

Tájékoztató a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar magyar nyelvű képzésére történő átvételi kérelmek beadási rendjéről

Más hazai egyetemről – kizárólag általános orvos szakról – az Általános Orvostudományi Kar általános orvos szakra csak az elméleti modul vagy a preklinikai modul lezárása után engedélyezhető átvétel, kizárólag a mintatanterv 5. vagy 7. szemeszterére, amennyiben a hallgatói jogviszony megszüntetésének feltételei nem állnak fenn.

Az átvétel feltétele, hogy a kérelmet benyújtó hallgató átjelentkezést megelőző utolsó két félévének korrigált kreditindexe legalább 3,51 legyen.

Az egyetem Fogorvostudományi Karáról is kérhető átvétel. Ennek minimális feltétele a tantervminta első négy félévében megszerezhető kreditek legalább 75 %-ának megszerzése és az ebből számított legalább 3,51-es súlyozott tanulmányi átlag.

Az egyetem Gyógyszerésztudományi Karáról átvételre nincs lehetőség.

Külföldi egyetemről szintén csak általános orvostudományi szakról vehető át hallgató, kizárólag költségtérítéses képzésre, az elméleleti modul vagy a preklinikai modul lezárása után, abban az esetben ha a kérelem beadásakor (határidő: július hó 15.) érvényesen lezárt félévvel rendelkezik és a hallgatói jogviszony megszüntetésének feltételei nem állnak fenn. A „college” vagy más típusú (pre-medical) alapozó képzésben résztvevő hallgató átvételére lehetőség nincs.

Az átvételi kérelem beadási határideje: július 15.

Az átvételre irányuló kérelmek érdemi elbírálására minden esetben kizárólag ezen határidő után kerül sor!

A Tanulmányi Bizottsághoz címzett, a Dékáni Hivatal Tanulmányi Csoportjához (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., I.emelet E15.) leadott, részletes indoklást tartalmazó átvételi kérelemhez csatolni kell az eredeti leckekönyvet vagy hivatalos igazolást a tanulmányokról. Amennyiben fentiek nem magyar, angol vagy német nyelven íródtak, úgy ezek hiteles magyar fordítására is szükség van.

Az átvételi kérelemhez csatolni kell azt a nyomtatványt, melyen a Semmelweis Egyetem illetékes intézményeinek vezetői nyilatkoznak, az eddig teljesített tárgyak befogadásáról, annak az egyetemnek a részletes tanterve alapján, ahonnan átvételét kéri a hallgató. (Az „Előzetes tanszéki javaslat átvételi kérelemhez” c. nyomtatvány a kar honlapjáról letölthető.) A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán az átvételhez előírt különbözeti vizsga díja első vizsga esetén 25.000.-Ft, második és minden további vizsga esetén: 50.000.-Ft

Dékáni Hivatal

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: