A BABICS ANTAL ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA  meghatározott időszakonként pályázatot hirdet a Babics Antal Díj elnyerésére.

A Babics Antal Díjat az Alapítvány Kuratóriuma a Babics Antal Alapítvány alapító okiratában foglaltak alapján kétévenként adományozhatja.

A díjazott / díjazottak részére emlékérmet, emléklapot továbbá 200.000,- Ft összeget adhat át a Kuratórium elnöke.

A pályázaton részt vehetnek azok az alkotók, akik a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi, Fogorvostudományi, vagy Gyógyszertudományi Karain oktató diplomások és akik magyar nyelvű (nem idegen nyelvből fordított) írásban még nem publikált eredeti tudományos közleményt, új gyógyítási vizsgálati módszert vagy műtéti megoldást tettek közzé, amennyiben a közzététel évében 36. életévüket még nem töltötték be. Új, kiemelkedő tudományos eredmény esetén az életkor 40 évig emelhető.