A Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikáján a graduális képzés keretén belül az V. éves orvostanhallgatók oktatása féléves szemeszterekben történik, blokkosított oktatás során, 5 és fél napos, napi 8 órás időtartamban. Az urológiai oktatás célja olyan vezérfonal nyújtása, amely elősegíti a tantárgy elsajátítását, valamint áttekintést ad a legújabb eredményekről, amelyeket a tankönyv jellegénél fogva nem tartalmazhat.

A honlapunkon található előadások többségét az intézetvezető professzor tartja, illetve az egyes részterületek klinikán dolgozó specialistái és meghívott előadói (pl. gyermekurológia).

Az orvostanhallgatók urológiai képzésének fontos elemét a szakmai gyakorlatok képezik. Az oktatás 10-12 fős csoportokban történik. Ennek során a hallgatók elsajátítják a betegvizsgálatot, megismerkednek a vizsgáló eljárásokkal, az egyes kórképek diagnosztikájával, valamint a konzervatív gyógyítás, a nyílt vagy endoszkópos műtétek lehetőségeivel. Külön hangsúlyt fektetünk az eszközös vizsgálatok bemutatására, az endoszkópos műszerek megismertetésére. A lehetőségekhez mérten azon vagyunk, hogy a hallgatók elsajátíthassák a katéterezést. Összevont gyakorlatok keretében részletesen mutatjuk be az andrológia témakörét, az urológiai műtéttant, az urodinamikai vizsgáló módszereket, valamint az uroradiológiai diagnosztikai eljárásokat.

Érdeklődő hallgatók számára lehetőség van (előzetes egyeztetés után) műtéteknél történő asszisztálásra.

A szemesztert szóbeli kollokvium zárja le. Az oktatást magyar, angol és német nyelven végezzük. A magyar évfolyamon szemeszterenként kb. 200 diákot, az angol évfolyamon kb. 100-150 hallgatót, a német évfolyamon 80-100 hallgatót oktatunk. Az angol és a német évfolyamon a II. éves orvostanhallgatók részére is tartunk gyakorlatokat a „bevezetés a klinikumba” tantárgy keretén belül. A 2021/22-es tanév 2. félévétől a Családorvosi Tanszék képzési moduljában 4 alkalommal tartunk 1-1 órás előadásokat negyedéves orvostanhallgatóknak “Urológia a háziorvosi gyakorlatban” címmel. Az orvostanhallgatók oktatásában a klinika valamennyi orvosmunkatársa részt vesz.

A graduális képzés tanulmányi felelősei: 

  • Magyar nyelvű képzés: dr. Bánfi Gergely egyetemi adjunktus
  • Angol nyelvű képzés: dr. Horváth András egyetemi adjunktus
  • Német nyelvű képzés: dr. Majoros Attila egyetemi docens

Tanulmányi ügyekben a kapcsolatfelvétel módja emailenstudentoffice.urol@med.semmelweis-univ.hu

A klinika lehetőséget biztosít az urológia iránt kiemelten érdeklődő hallgatók számára előre meghirdetett témakörökben szakdolgozat megírására. A szakdolgozatot az opponensi bírálat után az elnökből, bírálóból és konzulensből álló bizottság előtt kell megvédeni. Az érvényben lévő szakdolgozat címlista klinikánkon hozzáférhető.

Klinikánk támogatja a tudományos diákkörös tevékenységet is: az érdeklődő hallgatók bekapcsolódhatnak a klinikán folyó elméleti és tudományos munkába. Részt vesznek a klinikai rutinmunkában, műtéti asszisztenciában és eredményeikről TDK-konferencián, rektori pályázaton, kongresszuson előadás illetve poszter formájában adhatnak számot.

Elérhető segédtananyag: http://itc.semmelweis.hu
Hallgatói vélemény: Elégedettségi kérdőív letölthető formátumban