Az Urológiai Klinika kiemelt figyelmet szentel az uroonkológiai kutatásnak, melyen belül elsősorban a prosztata és a húgyhólyag daganatainak molekuláris sajátságainak terápiás jelentőségére koncentrálunk. Ennek a tevékenységnek a hátterét a Transzlációs Uroonkológia Kutatólaboratórium adja, melyben mind biológusok és orvosok és TDK hallgatók közösen dolgoznak az egyes területeken. A felhasznált módszerek a klinikai mintákon (szövet, vér, vizelet, széklet) végzett analízisektől, az in vitro sejtkultúrás kísérleteken keresztül, az adatokon végzett kutatásokig tart. Az alkalmazott módszerek között az új-generációs DNS, RNS szekvenálás, immunhisztokémia, Western blot, RT-qPCR, NanoString analízis mellett proteomikai tömegspektroszkópiás mérések és organoid vizsgálatok is szerepelnek. A klinikai mintákon folyó kutatásokhoz szilárd alapot biztosít az a minta- és adatbank, melynek építése a szükséges etikai engedélyek birtokában évek óta folyamatosan zajlik. A legtöbb kutatás hazai és nemzetközi kooperáció keretein belül valósul meg.  

Főbb kutatási területek:

1) Prosztatarák
Ez a kutatás az előrehaladott prosztatarák egyes szerekkel (DOC, ABI, ENZA, PARPi) szembeni rezisztencia mechanizmusainak megértését és DNS, RNS valamint fehérje markereinek azonosítását célozza, melyhez terápia érzékeny és rezisztens sejtvonalakat valamint a az adott kezelésnek alávetett betegek szérum mintáit használjuk fel.

                                                     Csizmarik et al. Int J Cancer 2022

2) Húgyhólyagrák
Az előrehaladott húgyhólyagdaganat szisztémás kezelési lehetőségei gyors ütemben bővültek, így ugyanazon betegcsoport számára több, különböző gyógyszer is elérhetővé vált egyre komplexebbé téve a terápiás döntéshozatalt. Kutatásaink a daganatok molekuláris hátterének vizsgálatával keresnek támpontokat az adott beteg számára legideálisabb kezelés kiválasztása érdekében.

 3) Urachus carcinoma

Az urachus carcinoma, egy ritka és igen agresszív betegség, melynek gyógyszeres kezelésére nem léteznek megalapozott irányvonalak. Ìgy ezeknek a betegeknek a kezelésében a célzott – az adott daganat sajátságaira specifikus – terápiák alkalmazása előtérbe kerül. Vizsgálataink egy széles nemzetközi együttműködés keretében az urachus carcinoma eddig még kevéssé ismert molekuláris hátterének feltérképezésére irányulnak, melyek segítenek a megfelelő kezelés kiválasztásában és elvezethetnek a daganat kialakulásáért felelős eltérések azonosításához. Ezzel párhuzamosan oganoid és in vivo PDTX egér modellekben is vizsgáljuk a betegekből eltávolított szövetek gyógyszerérzékenységét és ennek eredményeit elérhetővé tesszük a kezelőorvosok számára.

Kérdéseket, észrevételeket valamint TDK és PhD hallgatók érdeklödését az alábbi e-mail címen várjuk:
szarvas.tibor@semmelweis.hu