Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. július 31.
534654 Összes oltás

Kedves VI. éves Hallgató!

 

Nemsokára elérkezik az idő, hogy hat év kemény munkája eredményeképp átvegye orvosdoktori oklevelét, és diplomájának birtokában tanulmányait szakvizsga megszerzése céljából, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően tovább folytassa.

Az első, alapszakvizsga megszerzése az ún. rezidensi rendszerben folyik, melynek előttünk álló feladatairól szeretném Önt tájékoztatni.

2019. január 1-től a szakképzéssel kapcsolatos feladatokat a Semmelweis Egyetemen a Szak- és Továbbképzési Központ látja el.

 

A naprakész információkért kérem kövesse nyomon a Központ honlapját: http://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/

A Szak- és Továbbképzési Központ idén először online tájékoztatót és fórumot tart a hallgatók részére, a következő időpontokban és ZOOM linken (első fél órában a rendszerről adunk általános tájékoztatót, majd kérdésekre válaszolunk):

2022. március 16. (szerda) 16-18 óra között

https://semmelweis.zoom.us/j/96684163208?pwd=VlZqRkw4WmxpNFlLZTBsMWI1cDN6dz09

2022. március 18. (péntek) 13-15 óra között

https://semmelweis.zoom.us/j/95107585793?pwd=RUZ2eThsZUM4eGpsbEpFZW9JUzNrdz09

2022. március 21. (hétfő) 14-16 óra között

https://semmelweis.zoom.us/j/98737638667?pwd=dG5Qdjh5QVNob2ZHUndWLzdWWHU0QT09

 

Az Egyetem Klinikáin, Tanszékein és Intézeteiben meghirdetett rezidensi helyeket a Központ honlapján megtaláltja.

MINDENKIT VÁRUNK AZ EGYETEMI SZAKKÉPZÉSBEN!

 

A szakképesítés megszerzése támogatott vagy költségtérítéses képzés keretében történik.

Támogatott szakképzésben 2022-ben országosan 1253, ebből SE régióban 427 keretszám erejéig lehet részt venni.

Támogatott szakképzésben a 22/2012(IX.14) EMMI rendeletben az adott szakmára meghatározott időtartamig lehet részt venni (pl. 72 hónapos szakképzési idő esetén 72 hónapig).

A költségtérítéses szakképzés tájékoztatóját külön dokumentum tartalmazza. 

Az egészségügyi felsőfokú szakképzési rendszerre vonatkozó jogszabályok:

 • 162/2015. (VI.30.) Korm. rendelet
 • 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet
 • 16/2010. (IV.15.) EüM rendelet

A szakképzésben való részvétel feltételei:

1.) egészségügyi szolgálati jogviszony létesítése egy egészségügyi szolgáltatóval (bizonyos esetében és szakmákban munkaszerződés kötése a szolgáltatóval)

2.) szakképzési jogviszony létrehozása a választott Egyetemmel.

A szakképzés kezdő időpontja a szakképzési jogviszony létrejöttének napja.

Az elinduláshoz szükséges legfontosabb általános teendőkről az alábbiakban tájékoztatom:

 

I. Jogviszony létesítése

Közvetlenül az elsődleges képzőhelynél kell jelentkezni az általuk a https://www.enkk.hu/index.php/hun/szakkepzes-tamogatasi-foosztaly/rezidens/ures-allashelyek oldalon, illetve saját honlapjukon meghirdetett álláshelyekre.

Valamint idén először a Reny portálon az egészségügyi szolgáltatók meghirdethetik álláshelyeiket, így azokat egy helyen láthatják a hallgatók (idei az első év, így az nem feltétlenül lesz teljes).

A REZIDENSI ÁLLÁSHELYEKRE ABBAN AZ ESETBEN HA OTT MEGHIRDETÉSRE KERÜLT, A RENY FELÜLETÉN LEHET JELENTKEZNI.

EHHEZ AZ IDEIGLENES JELSZVAKAT A SZAK- ÉS TOVÁBBKÉPÉSI KÖZPONTÓL KELL KÉRNIE AZ ALÁBBI MAIL CÍMEN:

szakestovabbkepzes@semmelweis-univ.hu

Sikeres álláspályázat esetén az elsődleges képzőhely a jelölttel együtt szándéknyilatkozatot (letölthető az https://www.enkk.hu/index.php/hun/szakkepzes-tamogatasi-foosztaly/altalanos-tudnivalok/szakkep-juli1-utan?highlight=WyJzelx1MDBlMW5kXHUwMGU5a255aWxhdGtvemF0Il0=) nyújt be az OKFŐ részére.

Az OKFŐ a szándéknyilatkozatot megvizsgálja, hogy a támogatott szakképzésben való részvétel alábbi feltételei fennállnak-e:

1.) A jelölt első szakképesítésének támogatására irányul-e a szándéknyilatkozat,
2.) A jelölt még nem vett részt támogatott szakképzésben,
3.) Az elsődleges képzőhely az adott szakma vonatkozásában rendelkezik-e  akkreditációval.

Az OKFŐ a vizsgálat eredményéről az egészségügyi szolgáltatót és a jelöltet tájékoztatja. Pozitív elbírálás esetén az egészségügyi szolgáltató és a jelölt egészségügyi szolgálati jogviszonyt köt egymással határozott időre a szakképzés idejére.

A jelöltnek az általa választott egyetemmel (Egyetemünk vonatkozásában a Szak- és Továbbképzési Központban Bp. VIII., Üllői út 26.) a jogviszony megkötését követően 10 napon belül kezdeményeznie kell a szakképzési szerződés megkötését.

 

II. Rezidensi hely esetén az egyetemi szakképzésbe való jelentkezés menete

2021. zeptemberétől elindult a RENY rendszer (https://reny.hu/), amelyen innentől a szakorvosképzés elektronikus nyilvántartása zajlik.

A RENY  rendszerbe minden rezidens az OFTEX portálon (https://www.oftex.hu/) használt felhasználó nevével és jelszavával tud bejelentkezni – tehát az OFTEX portálon használt belépési név és jelszó használatos a RENY portálba történő belépéshez is! Aki még nem regisztrált az OFTEX portálra, annak a regisztrációt minél hamarabb meg kell tennie. Ezt akkor tudja majd megtenni, ha a működési nyilvántartásba vétel megtörténik.

Amennyiben segítségre van szüksége Dr. Antalicsné Bulejsza Hajnalkától tudnak kérni a (1) 459-1500/62372 telefonszámon.

A továbbiakban az OFTEX portált is használniuk kell, ugyanis a szakképzéshez tartozó összes tanfolyam és előkészítő itt kerül meghirdetésre, csak itt tudnak rá jelentkezni, mert az elismert és leigazoltan teljesített tanfolyamok tudnak a RENY rendszerben teljesítésként megjelenni.

Ez vonatkozik arra is, hogy a dokumentumok mozgása (elektronikus dokumentumtár), illetve a levelezés is erre a felületre tevődik át, a továbbiakban csak itt tarthatják a kapcsolatot az ügyintézőkkel és viszont.

A Reny felületen elektronikusan benyújtandó dokumentumok a következők:

 • az elsődleges képzőhellyel létesített egészségügyi szolgálati jogviszony igazolás másolata – elektronikusan feltöltve a dokumentumtárba és láthatóvá téve
 • diploma másolat, honosított diploma esetén ezen kívül a honosításról szóló határozat másolata (amennyiben nem a Semmelweis Egyetem ÁOK-n szerezte diplomáját, hiteles másolat szükséges) – elektronikusan feltöltve a dokumentumtárba és láthatóvá téve
 • nyilatkozat – rezidensi rendszerben való korábbi részvételről elektronikusan feltöltve a dokumentumtárba és láthatóvá téve
 • fénykép feltöltése Jpeg vagy Png formátumban – a profilba kell feltölteni és nem mellékletként
 • OKFŐ határozat a szakképzésbe lépés engedélyezéséről elektronikusan feltöltve a dokumentumtárba és láthatóvá téve
 • amennyiben a graduális képzésben elvégezte a transzfuziológiai tanfolyamot, annak igazolása – elektronikusan feltöltve a dokumentumtárba és láthatóvá téve
 • Működési Nyilvántartásba vételi határozat – – elektronikusan feltöltve a dokumentumtárba és láthatóvá téve
 • Magyar Orvosi Kamara tagsági kártya másolata (vagy határozat róla) – elektronikusan feltöltve a dokumentumtárba és láthatóvá téve
 • lakcímkártya, taj, adókártya, személyi igazolvány ) – elektronikusan feltöltve a dokumentumtárba és láthatóvá téve

A befogadás után a szakképzési megállapodás 2 eredeti példányban kitöltve, aláírva, orvosi pecsétjével ellátva  – ez az egyetlen dokumentum, amit eredetiben kell benyújtania (postani úton 1085 Budapest, Üllői út 26., 1428 Budapest Pf.2. , vagy személyesen az Üllői út 25. Fszt., a Szak- és Továbbképzési Központ részére)

A belépő évfolyam már nem kap papír alapú leckekönyvet és munkanaplót, a RENY rendszerben  kialakított elektronikus dokumentumok kerülnek vezetésre.

Az évfolyamnak a RENY rendszerben kell megterveznie a szakképzési tervét és az összes teljesítést és a beavatkozási lista teljesítését is elektronikusan kell igazolnia.

Minden résztvevő részére tájékoztatókat folyamatosan küldjük és youtube videókkal (egy csatorna, amely folyamatosan működi fog) is próbáljuk a rendszert bemutatni.

A csatorna linkje: https://www.youtube.com/channel/UCpZZN2s040LsTKCPXbZTXuA

Érdemes a csatornára feliratkozni, mert akkor nem kell erre a linkre emlékezni.

Amennyiben a jogviszony létrejöttétől számított 90 napon belül a jelölt hibájából nem jön létre a szakképzési megállapodás, a jelölt jogviszonyát az OKFŐ tájékoztatása mellett, az szakképző Egyetem jelzésére az elsődleges képzőhely próbaidő alatt megszünteti.

A képzési tervet a jelölt az elsődleges képzőhely vezetőjével egyetértésben állítja össze.

Amennyiben az elsődleges képzőhely az adott képzési elem vonatkozásában rendelkezik akkreditációval a jelölt köteles gyakorlatát az elsődleges képzőhelyen teljesíteni, kivéve, ha azt az egyetem – a rezidens, az elsődleges képzőhely és az attól eltérő képzőhely együttes kezdeményezésre – engedélyezi.

Nem akkreditált képzőhelyen teljesített gyakorlat nem kerülhet elfogadásra a szakképzés részeként.

 

Budapest, 2022. március 02.

                                                                                                 Dr. Nyirády Péter

                                                                                                       igazgató