Betűméret: A A A

Magunkról

A Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Igazgatósága a vonatkozó jogszabályban meghatározott feladatait a szakképzésben érintett karokkal – Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar  – együttműködve két osztály segítségével látja el feladatait.

Szakképzési Osztály             Folyamatos Továbbképzési Osztály

Szak- és Továbbképzési Igazgatóság
1083, Budapest Tömő utca 25-29.

Postacím: 1085 Budapest, Üllői út 26.

Telefon: Szakképzési Osztály: 06 (1) 210 1784  Továbbképzési Osztály: 06 (1) 459 1446

Nagyobb térképre váltás

Dr. Nyirády Péter egyetemi tanár igazgató +36-1-210-1784 igazgato.szti@semmelweis-univ.hu
Dr. Fejérdy Pál professzor emeritus igazgatói tanácsadó +36-1-459-1500/59325 fejerdy.pal@dent.semmelweis-univ.hu

 

A Szak- és Továbbképzési Igazgatóság feladatai az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel kapcsolatban:

 1. a szakképzés koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátása,
 2. a szakképzéssel összefüggő kérdésekben a karok közötti információáramlás biztosítása,
 3. az egyetem külső fórumokon és szervezetek előtt való egységes és koordinált képviselete a szakképzéssel kapcsolatos kérdésekben, a karok képviselőinek bevonásával,
 4. kapcsolattartás az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központtal (ENKK), illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumával, különös tekintettel a szakképzés adminisztrációjának biztosítása érdekében,
 5. a jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott határidők, továbbá a szakképzéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének figyelemmel kísérése,
 6. a szakképzéshez nyújtandó állami támogatások (ideértve a tutorok és a grémiumok díjazásához kapcsolódó támogatások) lehívásának (lehívhatóságának) és felhasználásának nyomon követése,
 7. az egyetem mint elsődleges képzőhely támogatott rezidensi hely elnyerésére vonatkozó igényének teljes körű ügyintézése és adminisztrációja,
 8. az egyéb, szakképzéshez kapcsolódó egyetemi feladatok jogszabályban vagy megállapodásban meghatározott ellátása

A Szak- és Továbbképzési Igazgatóság feladatai a továbbképzéssel kapcsolatban:

 1. A 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (továbbiakban: R) az egészségügyi felsőoktatási intézményekre (továbbiakban: Egyetemek) az alábbi feladatokat nevesíti, melyeket a Semmelweis Egyetem a Szak- és Továbbképzési Igazgatóság Folyamatos Továbbképzési Osztályán keresztül teljesíti:

  • a kötelező szakmai továbbképzésben résztvevők regisztrációja [R 10. § (1)], a regisztráltak kreditpont nyilvántartása [R 10. § (2)], teljesítési igazolás kiállításra [R 10. § (21)];
  • kötelező szinten tartó továbbképzések szervezése [R 3. § (3) a) és (4)];
  • szabadon választható elméleti továbbképzések minősítése, ill. minősítésre befogadása (bírálat) [R 4. (2), (2a), 5. § (4)]
  • az egyéni tudományos tevékenység, szakmai célú tanulmányút, az intézményen belül szervezett továbbképzések [R. 4. § (1) b)-e)] továbbképzési pontértékének megállapítása
  • gyakorlati továbbképzés pontértékének megállapítása, elismerése [R 9. § (3)]
  • külföldön teljesített továbbképzés elismerése és igazolása a magyar működési nyilvántartást vezető eü. hatóság részére [9. § (1), (2)]
 2. az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok, klinikai biokémikusok, klinikai mikrobiológusok és klinikai sugárfizikusok (a továbbiakban továbbképzendők) élethosszig tartó kötelező szakmai továbbképzése egységes elveinek kidolgozása és érvényesítése, a rendszer hatékony és egyben az Egyetem számára gazdaságos működtetése.
 3. az Egységszintű Működési Szabályzata szerint látja el az orvosok és a nem egészségügyi szakképesítésre épített egészségügyi felsőfokú szakképesítéssel rendelkezők esetében saját közalkalmazottaival, a fogorvosokkal kapcsolatos teendőket a FOK Szak- és Továbbképzési Titkársággal, a gyógyszerészekkel kapcsolatos feladatokat a GYTK Dékáni Hivatal Szak- és Továbbképzési Csoportjával együttműködve.