Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

Bonctermi padló

A COVID-19 járvány első hullámában a vészhelyzet idejére a kórboncolások felfüggesztésre kerültek. Ebben az időszakban intézetünk a boncterem teljes padlózatának felújítási munkálatait vezényelte le. Az új, eddiginél korszerűbb öntött, műgyanta padlózat a kor igényeinek maximálisan megfelelő és higiénikus.

Intézeti infrastruktúra átépítése

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 100 millió forint központi költségvetési forrást biztosított a II. sz. Patológiai Intézet jelenlegi épületének átalakításához, valamint a megvalósítás folyamán a működés folyamatos fenntartásához. A Semmelweis Egyetem vezetése pedig további 226 millió forinttal támogatta a halottkezeléshez kapcsolódó kivitelezési tervek megvalósítását.

2020 során a II. sz. Patológiai és az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézeteket egyaránt érintő nagy léptékű felújítási munkálatok közbeszerzése zajlott. 2020 nyarán az oktatás és az intézeti működés biztosítására egy új konténerépület került beszerzésre és a tanterem bejárata mellé helyeztük el. 2020 őszén, a koronavírus járvány második hullámában a konténer adta új tér lehetővé tette a biztonságosabb, kiscsoportos oktatás megvalósítását. 

Az első ütemben a II. sz. Patológiai Intézet boncterme melletti helyiségek kerülnek felújításra. Innen a Molekuláris Patológiai Laboratórium költözött fel az intézet harmadik emeletére. A kivitelezés 2021. januárban indult el, melynek során a boncteremhez kapcsolódó raktárhelyiség, új öltözők kerülnek kialakításra. Az épület ezen részének folyosója és vizesblokkjai mellett két irodahelyiség is megújul. A tervezett átadás 2021 április közepe.

A bonctermi lift korrodált kabinjának cseréje 2021 márciusában valósul meg. A halottpince felújítási munkálatai 2021 áprilisában indulnak el. A hűtési rendszer korszerűsítése energiatakarékos gépekre, illetve 30 új fakkos hűtő is kialakításra kerül.

Az épületben történő funkciók költöztetése miatt a szövettani laboratórium új légtechnikájának kiépítése 2021 júniusában indul majd el. Ennek befejeztével az összes rutin szövettani laborelem egy helyre költözik, a jelenlegi leletező helyiség pedig az első emeletre költözik fel.