„Egy jó tanár fogja a kezed, nyitja az elméd és megérinti a szívedet.”

George Orwell

 

Életének 85. évében elhunyt Dr. Dunay György, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézet, majd később Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet főiskolai docense, igazságügyi orvosszakértője, orvostanhallgató- és leendő szakorvosnemzedékek tanára, igazságügyi orvosszakértők generációinak szakmai és emberi példaképe.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 85. évében, hosszan, türelemmel és méltósággal viselt betegség után, 2024. január 20-án elhunyt Dr. Dunay György a Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet megbecsült munkatársa.

Dunay György orvosi diplomáját a Budapesti Orvostudományi Egyetemen (később SOTE, majd Semmelweis Egyetem) szerezte meg 1963-ban. Ezt követően Somogy és Heves megyében rendőrorvosként dolgozott, később az Országos Rendőrfőkapitányság Egészségügyi Osztályának vezetőjeként vonult nyugdíjba. 1994-től, azaz 30 éve dolgozott a Semmelweis Egyetem Országos Igazságügyi Orvostan Intézetében és ezzel párhuzamosan az Igazságügyi Orvostani Intézetben (később Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, majd Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet). 1998 és 2006 között a Magyar Tudományos Akadémia – Semmelweis Egyetem Gén és Környezete Kutatócsoport tagja volt.

Az intézeti munkája során folyamatosan részt vett az orvostanhallgatók és a szakorvosok oktatásában. Tudományos szakterületei: a közlekedési balesetek, lövési sérülések, alkoholos befolyásoltság igazságügyi orvosszakértői megítélése. Tanár úr nevéhez fűződik a digitális adatnyilvántartás teljes körű bevezetése. Az intézetben készített halálesetekkel kapcsolatos tudományos publikációk statisztikai adatait munkatársaink számára minden alkalommal Dunay doktor szolgáltatta, számos közlemény (38 db), könyv és előadás társszerzője volt. Különleges és kiemelt feladatai közé tartozott az intézeti esetek feldolgozása, egészen a XIX. századig, azaz Intézetünk alapításáig visszamenően. Kiemelkedő, társszerzőként összefoglaló életműve a budapesti rendkívüli halálesetek feldolgozásáról szóló könyvsorozat az 1881 és 1944, majd 1945 és 2010 közötti időszakra vonatkozóan.

Dunay tanár úr fáradhatatlanul osztotta meg tudását hallgatóinkkal és kollégáinkkal, a legutolsó időkig, amíg csak tehette, részt vett a hallgatók vizsgáztatásában.  

Állandó támogatását, mindig halk, inspiráló, segítő, megnyugtató, gondoskodó szavait, végtelen kitartását és türelmét, szakmai felkészültségét, munkatársai iránti feltétlen szeretetét szívünkben őrizzük!

Dr. Kiss András
igazgató