Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 17.
388067 Összes oltás

GYÓGYNÖVÉNYEK BIOSZERVETLEN KÉMIÁJA

 

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A gyógynövények szervetlen összetevőinek és azok hatásainak megismerése. 

 

A tantárgy rövid leírása:

A gyógynövényekben lévő esszenciális elemek fontosságának és mennyiségeinek ismertetése, az alkalmazott gyógynövénykivonatokba átkerülő esszenciális és toxikus elemek koncentrációi, jelentőségük terápiás és táplálkozás-élettani szempontból, felszívódásuk, hatásaik in vitro és vivo.

 

Tematika:

 1. Az ásványi elemek biológiai osztályozása, detektálásuk, a növények ásványi anyagai és fontosságuk
 2. Az esszenciális fémelemek fiziológiás szerepe: 1. Makroelelemek (Ca, Mg, K, Na)
 3. Az esszenciális fémelemek fiziológiás szerepe: 2. Mikroelemek (Fe, Zn, Cu, stb.)
 4. Gyógynövények, táplálékok és ásványi anyagok
 5. Gyógynövények elemtartama, szabályozás
 6. Kivonatkészítés és a növényi kivonatok szervetlen összetevői
 7. Növényi kivonatok összetevői és az antioxidáns tulajdonság
 8. Növényi kivonatok összetevői és in vitro felszívódás
 9. Növényi kivonatok elemtartalmainak értékelése referenciaértékek alapján
 10. Növényi kivonatok elemtartalmainak értékelése indikációs terület alapján
 11. Növényi kivonatok ásványi összetevői és in vivo hatásai 1.
 12. Növényi kivonatok ásványi összetevői és in vivo hatásai 2.
 13. Ásványi elemek a kozmetikai készítményekben
 14. Konzultáció

 

Kurzus követelményrendszere:

 • A kurzus felvételének előzetes követelményei: Gyógynövény- és drogismeret II.

Gyógyszerészi kémia III.

 

 • A foglalkozásokon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás igazolásának módja, pótlás lehetősége: részvétel kötelező az előadásokon, távolmaradás igazolással, pótlási lehetőség konzultációval.
 • A félév végi aláírás követelményei: előadások látogatása.
 • A hallgató félév során egyéni munkával megoldandó feladatai: a hallgató érdeklődési területének megfelelő gyógynövény és ásványi elemtartalom felkutatása, értékelése.
 • A félév végi számonkérés módja: szóbeli vizsga
 • A félév végi számonkérés formája: kollokvium

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

–           DRI: Dietary Reference Intakes for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. Food and Nutritional Board, Institute of Medicine. National Academic Press, Boston, 772-773 (2002)

–           Kabata-Pendias A, Mukherjee AB: Trace Elements from Soil to Human. Heidelberg, Nem York, Berlin: Springer Verlag, 2007.

–           Kőrös E: Bioszervetlen kémia. Gondolat Kiadó, Budapest, 1980.

–           Szentmihályi K, Blázovics A, Hajdú M, Szöllősi R, Rapavi E, Then M: Makro- és mikroelem-vizsgálatok jelentősége a gyógynövénykutatásban Mikroelemek a Táplálékláncban, Bessenyei György Kiadó, Nyiregyháza, 2003.

–           Szentmihályi K, Hajdú M, Then M: Inorganic biochemistry of medicinal plants. Med. Arom. Plant Sci. Biotechnol. 2, 57-62 (2008)