Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás

GYÓGYNÖVÉNY- ÉS DROGISMERET II. (elmélet)

 

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A gyógyászatban és az egészség-megőrzésben felhasznált gyógynövények és drogjaik megismerése, felismerése és azonosítása, valamint minőségük biztosítását szolgáló ismeretek és vizsgálati módszerek elsajátítása. Ezzel hozzájárul a gyógyszerészhallgatóknak a növényi gyógyszerek kiemelt szakértőivé való nevelésében. A korszerű farmakognóziai ismeretek birtokában versenyképes tudással rendelkező hallgatók képzéséhez járul hozzá egy olyan időszakban, amikor az előtérbe került természetes anyagokkal, gyógynövényekkel kapcsolatos ismeretanyag felértékelődött és az európai harmonizáció, valamint a megújuló hazai szabályozási rendszer következtében is új szempontokkal bővült.

 

A tantárgy rövid leírása:

A tematika a növényi anyagok biogenetikai rendszerét követi. Olyan arányeltolódást és részben szelekciót jelent a tananyagban, amely kellően hangsúlyozza a terápiás gyakorlatban jelentős növényi drogok és hatóanyagaik ismeretének fontosságát. Ugyanakkor kellő ismeretanyagot nyújt hatás-kémiai szerkezet összefüggésben az újonnan előtérbe kerülő, esetleg külföldi származású növényi drogok feldolgozásához kémiai anyag-csoportjaik alapján. Szem előtt tartja az Európai Gyógyszerkönyv (Ph.Eur)/VIII. Magyar Gyógyszerkönyv (Ph.Hg. VIII.) elvárásait. Biztosítja ezáltal mindazon növényi drogok és hatóanyagok ismeretét, amelyek a fitogyógyszerek (ideértve a közeljövőben tradicionális OTC gyógyszerekké váló készítményeket) és prevenciós célú (étrendkiegészítők) termékek alapanyagául szolgálnak.

 

Tematika:

 1. hét: Terpenoidok bioszintézise. Illóolajok a növényvilágban és gyógyászati jelentőségük. Illóolajok a növényvilágban és gyógyászati jelentőségük.
 2. hét: Aciklusos, monociklusos és biciklusos monoterpének és drogjaik.
 3. hét: Fenilpropán-származékokat és aromás monoterpéneket tartalmazó illóolajdrogok. Szeszkviterpének és             drogjaik. Balzsamok, gyanták és drogjaik.
 4. hét: Valepotriát iridoidészter tartalmú drogok. Iridoidok és drogjaik. A keserűanyag tartalmú drogok és készítményeik terápiás jelentősége: szeko-iridoid, szeszkviterpén-lakton, diterpén, szeko-triterpén, fahéjsavas pregnánészter, kukurbitacin típusú keserűanyagokat tartalmazó drogok.
 5. hét: A triterpének és a szteránvázas vegyületek általános ismertetése. Szaponinok felépítése és kémiai felosztása, hatása. Szteroid szaponinok. Triterpén szaponinok és drogjaik. Adaptogén hatású drogok terápiás jelentősége és készítményeik. Egyéb szteroidok és triterpének. Tetraterpének. Politerpének.
 6. hét: Szívre ható, szteránvázas glikozidokat tartalmazó drogok és jelentőségük a gyógyászatban. Ekdiszterolok és drogjaik.
 7. hét: Azotoidok bioszintézise. A növényi nitrogén anyagcsere. Aminosavak, peptidek, biogén aminok. Lektinek és gyógyászati felhasználásuk kérdései. Növényi enzimek a terápiában. Alkaloidokról általában (Bioszintézis, kémiai szerkezet/hatás). Ornitin és lizin eredetű alkaloidok I.: Tropán- és ekgoninvázas alkaloidok
 8. hét: Ornitin és lizin eredetű alkaloidok II.:  Pirrolidin- és piperidinvázas, pirrolizidin és kinolizidin vázas alkaloidok és drogjaik. Triptofán eredetű alkaloidok. Egyszerű indolvázas, hemiterpenoid – indol vázas, monoterpenoid – indol vázas és dimer indil-indolin vázas alkaloidok és drogjaik. Sztrichnán és kinolin vázas alkaloidok és drogjaik.
 9. hét: Fenilalanin (tirozin, DOPA) eredetű alkaloidok. Fenoloid-izokinolin vázas, benzil-izokinolin, morfinán vázas, dimer benzil-izokinolin vázas, fenil-izokinolin, fenantridin vázas, monoterpenoid-izokinolin vázas alkaloidok és drogjaik.
 10. hét: Fenilalanin eredetű protoalkaloidok: Tropolon-, amino-fenil-propán- és benzil-amin vázas alkaloidok és drogjaik. Pszeudoalkaloidok. Purin, pirimidinvázas és imidazolvázas alkaloidok, piridin karbonsavak és drogjaik.
 11. hét: Terpén eredetű alkaloidok és drogjaik. Ciánogén- és mustárolaj glikozidok. Egyéb kén tartalmú vegyületeket tartalmazó drogok.
 12. hét: Gyógyszerészi biotechnológia
 13. hét: Évfolyam zárthelyi
 14. hét: Gyógynövénykutatás és fitoterápia a XXI. században.

 

Kurzus követelményrendszere

 • A kurzus felvételének előzetes követelményei: Gyógynövény és drogismeret I., Gyógyszerészi kémia II.
 • A foglalkozásokon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás igazolásának módja, pótlás lehetősége: néhány (3-4) előadásról való hiányzás elfogadható. Pótlás konzultációval lehetséges.
 • Évközi ellenőrzés: a szorgalmi időszakban: kötelező teszt vizsga (félévenként egy írásbeli teszt). Tanulmányi verseny.
 • A félév végi aláírás követelményei: Kötelező teszt vizsga. Elfogadhatót nem meghaladó hiányzás.
 • A félév végi számonkérés módja: a vizsgaidőszakban: szóbeli szigorlat: Két elméleti kérdés kifejtése az I. és II. félév elméleti és gyakorlati anyagának ismerete alapján, amely felöleli a kötelező tankönyv anyagát és kiegészül az előadások során kiemelt ismeretekkel. Egy növényi drog felismerése az anyagismeret ellenőrzése céljából.

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 • Az előadások diasora (megtalálható a kurzus Moodle oldalán)
 • E-könyv. Balázs A. – Blázovics A. – Kéry Á. – Kursinszki L. – Lemberkovics É. – Szőke É. – Then M. (Ed. Szőke É.).: Farmakognózia-Fitokémia. Gyógynövények alkalmazása. Semmelweis Egyetem, 2013. ISBN 978-963-9129-87-0
 • Szőke Éva – Kéry Ágnes – Lemberkovics Éva: Farmakognózia. Növényi drogok farmakobotanikai és fitokémiai vizsgálata + CD. Átdolgozott kiadás. Semmelweis Kiadó, Budapest. pp.1-385. 2009.
 • Vágujfalvi Dezső: Univerzális és speciális növényi anyagcsere. (A növényi anyagok biogenetikai rendszere) In: Növényélettan. A növényi anyagcsere 2. (Szerk.: Láng Ferenc) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2002.
 • Szőke É.: Növényi Biotechnológia. Farmakológiailag aktív vegyületek előállítása biotechnológia módszerekkel. in: Szőke É., Kéry Á., Lemberkovics É. (eds): Gyógynövénytõl a gyógyításig.
 • Farmakognózia – Fitokémia – Fitoterápia – Biotechnológia. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2019

 

További ajánlott irodalom:

 • Petri Gizella: Gyógynövény- és drogismeret. Medicina, Budapest, 1991.
 • Petri Gizella: Gyógynövények és készítmények a terápiában. Galenus Kiadó, 2006.

 

 

SZIGORLATI TÉTELSOR  2020

 

TANTERMI ÓRÁK 2020/2021 ŐSZI FÉLÉV

(A részletes tematika letölthető innen)

 

TANTERMI ÓRÁK 2019/2020 ŐSZI FÉLÉV

 TERPENOIDOK BIOSZINTÉZISE.
 ILLÓOLAJOK A NÖVÉNYVILÁGBAN ÉS GYÓGYÁSZATI JELENTŐSÉGÜK.

MONOTERPÉN KOMPONENSEKET TARTALMAZÓ ILLÓOLAJOK

ILLÓ FENILPROPÁN SZÁRMAZÉKOK, SZESZKVITERPÉN TARTALMÚ ILLÓOLAJOK, BALZSAMOK, GYANTÁK

IRIDOIDOK, SZESZKVITERPÉN LAKTON ÉS DITERPÉN KESERŰANYAGOK

 TRITERPÉNEK ÉS SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK 

SZÍVRE HATÓ, SZTERÁNVÁZAS GLIKOZIDOK,
KÜLÖNLEGES SZTEROIDOK  

A NÖVÉNYI NITROGÉN ANYAGCSERE. ALKALOIDOK BIOSZINTÉZISE.  
ORNITIN ÉS LIZIN EREDETŰ ALKALOIDOK I.   

ORNITIN ÉS LIZIN EREDETŰ ALKALOIDOK II.
TRIPTOFÁN EREDETŰ ALKALOIDOK   


BENZIL-IZOKINOLIN VÁZAS ALKALOIDOK, BIOSZINTÉZISE,
FITOKÉMIAI JELLEMZÉSE ÉS JELENTŐSEBB DROGJAIK
TOVÁBBI FENILALANIN (TIROZIN, DOPA) EREDETŰ ALKALOIDOK.


FENILALANIN EREDETŰ PROTOALKALOIDOK, PSZEUDOALKALOIDOK

 
TERPÉN EREDETŰ ALKALOIDOK.
CIANOGÉN- ÉS MUSTÁROLAJ GLIKOZIDOK

NÖVÉNYI BIOTECHNOLÓGIA

ÉVFOLYAM ZH

GYÓGYNÖVÉNYKUTATÁS ÉS FITOTERÁPIA A XXI. SZÁZADBAN

 

 

TANTERMI ÓRÁK 2018/2019 ŐSZI FÉLÉV

1. hét            TERPENOIDOK BIOSZINTÉZISE.  ILLÓOLAJOK

2  hét            MONOTERPÉN ILLÓOLAJOK.                                                      

3. hét            ILLÓ FENILPROPÁN  SZÁRMAZÉKOK, SZESZKVITERPÉN    
                       TARTALMÚ ILLÓOLAJOK, BALZSAMOK, GYANTÁK

4. hét            IRIDOIDOK, SZESZKVITERPÉN LAKTON ÉS
                       DITERPÉN KESERŰANYAGOK       

5. hét            SZÍVRE HATÓ, SZTERÁNVÁZAS GLIKOZIDOK, 
                                KÜLÖNLEGES SZTEROIDOK                                                 

6. hét           TRITERPÉNEK ÉS SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK                         

7. hét            ALKALOIDOK BIOSZINTÉZISE.
                         A NÖVÉNYI NITROGÉN ANYAGCSERE.
                         ORNITIN ÉS LIZIN EREDETŰ ALKALOIDOK I.                            

8. hét            ORNITIN ÉS LIZIN EREDETŰ ALKALOIDOK II.
                          TRIPTOFÁN EREDETŰ ALKALOIDOK
                                 Ornitin és lizin eredetű alkaloidok:
                                 Triptofán eredetű alkaloidok

9. hét            BENZIL-IZOKINOLIN VÁZAS ALKALOIDOK
                       BIOSZINTÉZISE,  FITOKÉMIAI JELLEMZÉSE ÉS
                       JELENTŐSEBB DROGJAIK.
                       TOVÁBBI FENILALANIN(TIROZIN, DOPA)

                       EREDETŰ ALKALOIDOK.                 
                       Fenilalanin (tirozin, DOPA) eredetű alkaloidok:

10. hét            FENILALANIN EREDETŰ PROTOALKALOIDOK.
                           PSZEUDOALKALOIDOK                                                    

11. hét             TERPÉN EREDETŰ ALKALOIDOK.
                          CIANOGÉN- ÉS MUSTÁROLAJ GLIKOZIDOK

12. hét            GYÓGYSZERÉSZI BIOTECHNOLÓGIA                 

13. hét             ÉVFOLYAM ZH                                                                       

14. hét            GYÓGYNÖVÉNYKUTATÁS ÉS FITOTERÁPIA A XXI. SZÁZADBAN
                           Kihívások, eredmények és lehetőségek a gyógyszeripari innovációban.