Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 15.
386351 Összes oltás

GYÓGYSZERÉSZI BIOTECHNOLÓGIA

 

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Az új biotechnológiai technikák gyors elterjedése a kutatásban, és egyre növekvő gazdasági jelentőségük a gyógyszeripar területén szükségessé tette, hogy a képzés során oktatásra kerüljön a tudományterület.

 

A tantárgy rövid leírása:

A kollégium keretében azok a biotechnológiai ismeretek átadására kerül sor, amelyek a gyógyászati szempontból fontos hatóanyagok termeltetésére irányulnak, különös tekintettel a természetes eredetű biológiailag aktív anyagokra.

 

Tematika:

Elméleti órák tematikája:

 1. hét: A biotechnológia fogalma, tárgya. A biotechnológiát megalapozó kutatások. A növényi biotechnológia alapjai és jelentősége.
 2. hét: Izolált növényi sejtek, szövetek tenyésztése, univerzális és speciális anyagcseréje.
 3. hét: Különböző típusú szövettenyészetek (genetikailag transzformált és nem transzformált kultúrák).
 4. hét: Gyakorlat: Táptalaj készítés. Sterilizálás.
 5. hét: Gyakorlat: In vitro kultúrák tenyésztése.

6-8.      hét:      Farmakológiailag hatásos vegyületek termeltetése gyógynövény szövettenyészetekkel.

 1. Azotoidok (pl. alkaloidok).
 2. Fenoloidok (kumarinok, flavonoidok, antociánok, cserzőanyagok, antraglikozidok)
 3. Terpenoidok (illóolajok, triterpének, tetraterpének, szívre ható glikozidok, stb.).
 4. hét: A szövettenyészetek hatóanyagképzésének optimalizálása (hormonális regulációval, biotranszformációval, elicitációval, mikrobiális géntranszformációval, stb.)
 5. hét: Növényi géntechnológia alapjai. A genetikai kód, génátültetés (közvetett és közvetlen génbeviteli             technikák). Genetikailag tumoros szövettenyészetek, transzgénikus növények létrehozása DNS-transzformációval.
 6. hét: Géntechnológia a gyakorlatban. A jövő géntechnológiája. Erkölcsi kérdések.
 7. hét: Gyógyszeripari biotechnológia alapjai. Növényi sejtfermentáció. Immobilizáció.
 8. hét: Új biotechnológiai technikák elterjedése a kutatásban és a gyógyszeripar területén.
 9. hét: Választott hallgatói téma előadása. Konzultáció.

 

Gyakorlati órák tematikája: Steril laboratóriumi ismeretek és az in vitro technikák elsajátítása. Táptalajok készítése, különböző organizálódási      szintű szövettenyészetek és géntranszformált kultúrák tenyésztése.

 

Kurzus követelményrendszere

 • A kurzus felvételének előzetes követelményei: Gyógynövény- és drogismeret I.
 • A foglalkozásokon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás igazolásának módja, pótlás lehetősége: egyéni megbeszélés szerint.
 • A félév végi aláírás követelményei: előadások látogatása
 • A hallgató félév során egyéni munkával megoldandó feladatai: választott téma írásbeli kidolgozása.
 • A félév végi számonkérés módja: szóbeli vizsga.
 • A félév végi számonkérés formája: kollokvium

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

–           Dudits Dénes, Heszky László: Növényi biotechnológia és géntechnológia. Agroinform Kiadó, Budapest, 2000.

–           Jámbor-Benczúr Erzsébet, Dobránszki Judit: Kertészeti növények mikroszaporítása. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2005.

–           James D. Watson, Joh Tooze, David T. Kurtz: A Rekombináns DNS. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1998.

–           Oliver Kayser, Wim J. Quax: Medicinal Plant Biotechnology. From Basic Research to Industrial Applications. Vol. 1-2. Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2009.

–           Rajesh Arora: Medicinal Plant Biotechnology. CAB International, Cambridge, 2010.

–           Dudits Dénes, Györgyei János: Zöld GMO-k. Akadémia Kiadó, Budapest, 2013.

–           Szőke É.: Növényi Biotechnológia. Farmakológiailag aktív vegyületek előállítása biotechnológia módszerekkel. in: Szőke É., Kéry Á., Lemberkovics É. (eds): Gyógynövénytõl a gyógyításig. Farmakognózia – Fitokémia – Fitoterápia – Biotechnológia. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2019