Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 17.
388067 Összes oltás

Mérgező növények, növényi mérgezések

 

A tantárgy rövid leírása:

            A mérgező növények megismerése, hatóanyagaik és méreganyagaik kimutatása.

            Növényi mérgezések felismerése, elsősegélynyújtás és terápiás lehetőségek.

 

Tematika:

 1. hét: tantárgy követelményeinek ismertetése.
 2. hét: Séta a budai arborétumban.
 3. hét: Mérgező növények fogalma, csoportosítása, mérgezési statisztikák. Toxikológiailag jelentős növényi anyagcseretermékek csoportosítása biokémiai szempontok alapján, előfordulásuk a növényvilágban. A növényi mérgezések megelőzésének általános szabályai. Terápiás kezelési lehetőségek növényi mérgezéseknél.
 4. hét: Toxikus fenoloidok.
 5. hét: Toxikus savak, savszármazékok előfordulása növényfajokban.
 6. hét: Toxikus poliinek.
 7. hét: Terpénszármazékok előfordulása mérgező növényekben (mono-, szeszkvi-, diterpének).
 8. hét: Triterpéneket, szaponin-glikozidokat tartalmazó mérgező növények.
 9. hét: Cianogén glikozidokat, fehérjéket, aminosavakat, aminokat, peptideket, lektineket tartalmazó mérgező növények.
 10. hét: Alkaloidokat tartalmazó mérgező növények I
 11. hét: Alkaloidokat tartalmazó mérgező növények II.
 12. hét: Gombamérgezések.
 13. hét: A méreganyagok kimutatásának lehetőségei / mérgező állatok
 14. hét: Tesztdolgozat.

 

Kurzus követelményrendszere

 • A kurzus felvételének előzetes követelményei: Gyógynövény- és drogismeret I.
 • A foglalkozásokon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás igazolásának módja, pótlás lehetősége: két alkalom igazolása, pótlásra a konzultáción van lehetőség.
 • A félév végi aláírás követelményei: a foglalkozásokon való részvétel. Eredményes tesztdolgozat megírása.
 • A félév végi számonkérés módja: kollokvium.
 • A félév végi számonkérés formája: Írásbeli teszt.

 

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

–          Szőke É. (Szerk.): Marczal Gabriella: Mérgező növények, növényi mérgezések. Semmelweis Kiadó, 2008. ISBN 978-963-9656-89-5

–          Frohne, D. – Pfänder, J.: Giftpflanzen. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 1997.

–          Teuscher, E. – Lindeguist, U.: Biogene Gifte. Academie – Verlag, Berlin, 1988.

–          L. S. Nelson: Handbook of poisonous and injurious plants. Springer, 2005.

–          D. G. Barceloux: Medical toxicology of natural substances: foods, fungi, medicinal herbs, plants and venomous animal book. 2008.  ISBN: 047172761X.