Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 15.
386351 Összes oltás

FITOTERÁPIA ALAPJAI

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja és feladata a képzés céljának megvalósításában:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a gyógyszerészhallgatókat a racionális fitoterápiában felhasználható gyógynövényekkel és a belőlük előállított gyógyszerekkel, étrend-kiegészítőkel és egyéb készítményekkel: hangsúlyt helyezve ezek összetételére, hatására, alkalmazási módjaira, a terápiában figyelembe veendő indikációs területekre, a vonatkozó farmakológiai és klinikai adatokra, a fontosabb mellékhatásokra és interakciókra. Támpontot ad az önálló vagy kiegészítő terápiában alkalmazható, tradicionális és megalapozott hatású növényi gyógyszerek kiválasztásához. Segít eligazodni a számos forgalomban lévő növényi alapú termék között. Hozzájárul a gyógynövények valós értékeiknek megfelelő megítéléséhez, a prevencióban és terápiában való jelentőségük megismeréséhez.

 

A tantárgy rövid leírása:

A tárgy keretében az előadó ismerteti a racionális fitoterápiában releváns indikációs területeket és az ott alkalmazható gyógynövényeket, növényi alapú készítményeket, kitérve hatóanyagaikra is. Ismerteti a gyógynövényeket tartalmazó gyári/galenusi készítményeket, teakeverékeket és receptúrákat. Bemutatja az eddig feltárt hatásmechanizmusokat, a jelentősebb szinerg hatásokat, az esetleges mellékhatásokat, ill. interakciókat. Foglalkozik a kliniko-farmakológiai vizsgálatok adataival, az alkalmazás és a dozírozás ajánlásaival, továbbá példákat mutat be a hazai, ill. külföldi növényi gyógyszerek, fitoterápiás készítmények köréből.

 

Tematika:

 1. hét: A fitoterápia története és helye a gyógyszeres terápiában. A fitoterápiás készítmények sajátosságai. Innováció a fitoterápiában.
 2. hét: Fitoterapeutikumok: szinergisztikus és antagonisztikus kölcsönhatások, farmakodinámiás és farmakokinetikai kölcsönhatások.
 3. hét: Fitoterapeutikumok: a hatásosság igazolásának különböző szintjei, tradicionális alkalmazás. Gyógynövénymonográfiák (EMA/HMPC, ESCOP, WHO, stb.).
 4. hét: Gyógynövények és hatóanyagaik mellékhatásai, a fitoterapeutikumok minőségének szerepe a mellékhatások előfordulásában.
 5. hét: A központi idegrendszerre ható gyógynövények.
 6. hét: Felső légúti megbetegedésekben használható gyógynövények és készítményeik.
 7. hét: A gyomor-béltraktus megbetegedéseiben használható gyógynövények.
 8. hét: A hepatobiliáris rendszer megbetegedéseiben használható fitoterapeutikumok.
 9. hét: Gyógynövények és a metabolikus szindróma.
 10. hét: A szív- és érrendszerre ható gyógynövények és készítményeik.
 11. hét: Az urogenitális rendszer megbetegedéseiben használható fitoterapeutikumok.
 12. hét: Növényi gyulladáscsökkentők és fájdalomcsillapítók.
 13. hét: A bőrgyógyászat és kozmetika gyógynövényei.
 14. hét: Immunmoduláns és adaptogén gyógynövények.

 

Kurzus követelményrendszere:

 • A kurzus felvételének előzetes követelményei: Gyógynövény- és drogismeret II.
 • A félév végi aláírás követelményei: előadások látogatása
 • A félév végi számonkérés típusa: kollokvium
 • A félév végi számonkérés formája: szóbeli vizsga

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

– előadások diasora (elérhető a Moodle felületen és az intézet honlapján)

– Csupor Dezső: Fitoterápia – Növényi szerek a gyógyászatban. JATEPress, Szeged, 2015.

– EMA növényi gyógyszer-monográfiák: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/

– WHO gyógynövény-monográfiák: https://apps.who.int/iris/handle/10665/42052

– Kerry Bone, Simon Mills: Principles and Practice of Phytotherapy. 2. kiadás, Churchill Livingstone, 2013.