Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 15.
386351 Összes oltás

AZ INTÉZET CÍME  ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Az alábbi elérhetőségi adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

1085 Budapest, VIII. Üllői út. 26., III. emelet
TITKÁRSÁG:  Tel.:  317-2979; 459-1500/55206
INTÉZETI HONLAP         https://semmelweis.hu/farmakognozia/

Titkárság: Székely Ilona
e-mail: szekely.ilona(at)pharma.semmelweis-univ.hu
titkarsag.drog(at)pharma.semmelweis-univ.hu

MUNKATÁRSAk

IGAZGATÓ

Béni Szabolcs   Ph.D., habil. egyetemi docens
e-mail:  beni.szabolcs(at)pharma.semmelweis-univ.hu
Tel.:  55304, 55206
Titkársági  tel.:  317-2979; 459-1500/55206

IGAZGATÓHELYETTES

Alberti-Dér Ágnes Ph.D. EGYETEMI DOCENS
német tanulmányi felelős, MIR-megbízott
e-mail: alberti.agnes(at)pharma.semmelweis-univ.hu

TEL.:
459-1500/55307

 

PROFESSOR EMERITA

 

Szőke Éva   Ph.D., D.Sc.
Tel.: 55306
e-mail: szoke.eva(at)pharma.semmelweis-univ.hu

EGYETEMI DOCENS

Kursinszki László Ph.D.
Tel.: 55302
e-mail: kursinszki.laszlo(at)pharma.semmelweis-univ.hu

EGYETEMI ADJUNKTUS

Böszörményi Andrea  Ph.D.
tanulmányi felelős
Tel.: 55372
e-mail:boszormenyi.andrea(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Csernák Orsolya Ph.D.
Tel.:55372
e-mail: csernak.orsolya(at)pharma.semmelweis-univ.hu 

Fejős Ida Ph.D.
Tel.: 55372
e-mail: fejos.ida(at)pharma.semmelweis-univ.hu 

Riethmüller Eszter Ph.D.
angol tanulmányi felelős
Tel.: 55404
e-mail: riethmuller.eszter(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Ványolós Attila Ph.D.
Tel.: 55303
e-mail: vanyolos.attila(at)pharma.semmelweis-univ.hu 

TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS

Ditrói Kálmán
Tel.:55302
e-mail: ditroi.kalman(at)pharma.semmelweis-univ.hu

TANSZÉKI MÉRNÖK

 

Nagyné Nedves Andrea
Tel.:55201
e-mail: nagyne.nedves_andrea(at)pharma.semmelweis-univ.hu

EGYETEMI TANÁRSEGÉD

 

Gampe Nóra Ph.D.
Tel.: 55372
e-mail: gampe.nora(at)pharma.semmelweis-univ.hu

 Sólyomváry Anna Ph.D.
(szülési szabadságon)
Tel.:55372
e-mail: solyomvary.anna(at)pharma.semmelweis-univ.hu

MEGBÍZOTT OKTATÓ

 

Bányai Péter
Tel.: 55302

e-mail: banyai.peter(at)pharma.semmelweis-univ.hu 

Kéry Ágnes  Ph.D.
ny. egyetemi docens
Tel.: 55303
e-mail: kery.agnes(at)pharma.semmelweis-univ.hu 

PH.D.-HALLGATÓ

Bakó Eszter
Tel.:55404
e-mail: bako.eszter(at)phd.semmelweis.hu

Felegyi Kristóf
Tel.:55303
e-mail: felegyi.kristof(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Felegyi-Tóth Csenge
Tel.:55404
e-mail: toth.csenge(at)semmelweis-univ.hu

Garádi Zsófia
Tel.:55404
e-mail: garadi.zsofia(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Gergő Dorottya
Tel.:55203
e-mail: gergo.dorottya(at)med.semmelweis-univ.hu

Kalydi Eszter
Tel.:55404
e-mail: kalydi.eszter(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Simon Alexandra
Tel.:55203
e-mail: simon.alexandra(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Szögi-Tatár Bernadett
Tel.:55404
e-mail: szogi-tatar.bernadett(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Malcsiner Petra
Tel.:55404
e-mail: malcsiner.petra(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Vesztergombi Dániel Artúr
Tel.:55404
e-mail: vesztergombi.daniel(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Zempléni-Tóth Anita
Tel.:55404
e-mail: toth.anita(at)semmelweis-univ.hu

(szülési szabadságon)

TITKÁRSÁG

Székely Ilona 
Tel.:55206
e-mail: szekely.ilona(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Reményiné Kóródi Zsuzsanna 
Tel.:55204
e-mail: remenyine_korodi.zsuzsanna(at)pharma.semmelweis-univ.hu

LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS

Czeglédi Tamás
Tel.: 55404
e-mail: czegledi.tamas(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Kátai László
Tel.: 55203
e-mail: katai.laszlo(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Koller Béláné
Tel.: 55202
e-mail:koller.belane(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Tóth Lenke
vezető asszesztens, ügyintéző
Tel.:55306
e-mail: toth.lenke(at)pharma.semmelweis-univ.hu

KÉZBESÍTŐ

Nagy Attiláné
Tel.:55203
e-mail: nagy.attilane(at)semmelweis-univ.hu