Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 26.
392349 Összes oltás

TERMÉSZETES EREDETŰ ANYAGOK , GYÓGYSZEREK, GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNYEK, GYÓGYNÖVÉNYEK

 

A tantárgyi szakmai tartalom elsajátításnak célja:

A tantárgy feladata és célja a Táplálkozástudományok mesterszakot végző hallgatók számára egyrészt a különböző  szerkezetű növényi hatóanyagok  rendszerezésének megismerése és hatás-szerkezet összefüggések tanulmányozása konkrét példákon; másrészt a gyakorlatban előforduló növényi alapú gyógyszerek, gyógyhatású készítmények összetételének ismeretében a megfelelő indikációs területek kiválasztása ill. alkalmazásuk elbírálása, valamint adott terápiás célú természetes eredetű anyagokat tartalmazó készítmények összetételének tervezése. A tantárgy megfelelő szintű elsajátítása a táplálkozás tudománnyal foglalkozó szakemberek minél szélesebb körű szemléletének kialakításához járul hozzá; az alábbi szakterületekre nyújt kompetenciát: oktatási intézmények, kutató intézetek, hazai, Európai Uniós és nemzetközi K+F projektek és vállalkozások, fitness és sport, egészségipar, népegészségügyi programok. A tantárgy felkészíti a hallgatót a szakterülethez tartozó tudományos tevékenység végzésére. Célja, hogy a hallgatók alkalmassá váljanak a magas szintű táplálkozástudományi kutató, preventív jellegű egészségnevelő munkára. A tantárgy során a hallgatók alkalmassá válnak ismereteik folyamatos bővítésére magyar és idegen nyelvű szakirodalom felhasználásával, valamint önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére, tudomány- és munkaterületük alkotó művelésére, továbbfejlesztésére és eredményeik gyakorlati hasznosítására. Az autonómia és felelősségvállalás terén a tárgy hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók alkalmassá váljanak a megoldandó problémák megértésére, azok biztonságos megoldására, eredeti ötletek felvetésére, innovatív tevékenység folytatására, illetve alkalmassá válnak multidiszciplináris team tagjaként tevékenykedni.

 

Tematika:

Elméleti órák:

A farmakognózia  története. Gyógynövények és drogok fogalma, nevezéktana. Növényi hatóanyagok áttekintése, fő vegyületcsoportok.

A gyógynövények termesztése, gyűjtése, feldolgozása és értékesítése. A gyógynövények minőségét befolyásoló tényezők. A növényi drogok minőségellenőrzése.

A fitoterápiás készítmények sajátosságai, termékkategóriák bemutatása. Jogi szabályozás, rendeleti végrehajtás, ellenőrzés. Gyógynövény monográfiák.

Központi idegrendszerre ható gyógynövények. Erős hatású növényi drogok.

Nyugtató, altató, antidepresszáns hatású gyógynövények.

Légúti megbetegedésekben használható gyógynövények.

Gyomor-béltraktus megbetegedéseiben használható gyógynövények.

Hepatobiliáris rendszer megbetegedéseiben használható gyógynövények.

Szív és érrendszerre ható gyógynövények. Gyógynövények és metabolikus szindróma.

Gyógynövények az urogenitális rendszer megbetegedéseiben. Fitoösztrogének.

A bőrgyógyászat és kozmetika gyógynövényei.

Növényi gyulladáscsökkentők. Mozgásszervi megbetegedések gyógynövényei.

Adaptogén gyógynövények. Gyógynövények, növényi eredetű hatóanyagok a rák megelőzésében és terápiájában.

 

Gyakorlati órák:

Általános gyógynövény és drogismeret, makromorfológiai és mikroszkópos vizsgálatok. Gyógyszerkönyvek (Ph. Eur. és Ph. Hg.VIII.), Formulae Normales tanulmányozása.                        A drogok morfológiai jellemzése. Legfontosabb analitikai módszerek megbeszélése, gyógynövények, növényi gyógyszerek, táplálékkiegészítők vizsgálata.

 

 

Követelményrendszer:

  • A megengedett hiányzások mértéke: elméleti előadásokról 2 óra, gyakorlatról  1óra
  • A félévvégi aláírás követelménye: elméleti előadások meghallgatása és a gyakorlat elvégzése
  • A számonkérés formája: szóbeli kollokvium tételsor alapján, melynek részét képezi az előadás és a gyakorlat anyaga, valamint egy gyógynövény felismerése és bemutatása
  • A számonkérés ütemezése: a vizsgaidőszakban