Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 17.
388067 Összes oltás

 FITOTERÁPIAIV. éves hallgatóknak II. félév, 2 óra/hét

Előadók: Dr. Alberti Ágnes Ph.D., egyetemi docens
                   Dr. Kéry Ágnes Ph.D., egyetemi docens, c. egyetemi tanár

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a gyógyszerész és orvostanhallgatókat a racionális fitoterápiában felhasználható gyógynövényekkel és a belőlük előállított egyéb gyógyszerek és termékek összetételével, hatásával, alkalmazási módjaival, a terápiában figyelembeveendő indikációkkal, a vonatkozó farmakológiai és klinikai adatokkal, a fontosabb mellékhatásokkal és interakciókkal. Segít eligazodni, és kiválasztani az önálló, vagy kiegészítő terápiában alkalmazható tradicionális és megalapozott hatású növényi gyógyszereket a sok száz forgalomban lévő növényi alapú termék/étrendkiegészítő közül. Hozzájárul a gyógynövények valós értékeiknek megfelelő megítéléséhez, a prevencióban és terápiában való jelentőségük megismeréséhez.

A tantárgy részletes tematikája:

1.     hét:  A fitoterápia története és helye a gyógyszeres terápiában.  A fitoterápiás készítmények sajátosságai. Innováció a fitoterápiában.

2.     hét:  Kölcsönhatás, mint a fitoterapeutikumok jellemző sajátsága és értéke: Szinergisztikus és antagonisztikus kölcsönhatások bemutatása példákon. Farmakodinámiás és farmakokinetikai kölcsönhatások. Kölcsönhatások farmakológiai és klinikai bizonyítása. Fitoterapeutikumok farmakokinetikája. Fitotechnológia szerepe növényi hatóanyagok farmakokinetikájában összetett növényi készítményeknél.

3.     hét:  Fitoterapeutikumok hatásosság igazolásának különböző szintjei. Tradicionális alkalmazás, mint bizonyíték.

4.     hét:  Gyógynövények mellékhatásai. Nem megfelelő minőség, mint mellékhatások forrása. Legfontosabb gyógynövények és hatóanyagok mellékhatásai. Gyógynövény monográfiák (ESCOP, WHO, EMEA/HMPC, stb.).

5.     hét:  Fitoterapeutikumok és szintetikus gyógyszerek közötti együtthatások.

6.     hét:  Központi idegrendszerre ható gyógynövények.

7.     hét:  Felső-léguti megbetegedésekben használható gyógynövények.

8.     hét:  Gyomor- béltraktus megbetegedéseiben használható gyógynövények.

9.     hét:  Hepatobiliáris rendszer kezelésében használható gyógynövények.

10. hét:  Szív és érrendszerre ható gyógynövények. Gyógynövények és metabolikus szindróma.

11. hét:  Gyógynövények az urogenitális rendszer megbetegedéseiben. Fitoösztrogének.

12. hét:  A bőrgyógyászat és kozmetika gyógynövényei.

13. hét:  Növényi gyulladáscsökkentők. Mozgásszervi megbetegedések gyógynövényei. Adaptogén gyógynövények.

14. hét:  Gyógynövények a rák megelőzésében és kiegészítő terápiájában.

A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium):

A tárgy keretében az előadó ismerteti a fitoterápiában releváns indikációs területeket és az ott alkalmazható gyógynövényeket, kitérve hatóanyagaikra is. Ismerteti a gyógynövényeket tartalmazó gyári/galenusi készítményeket, teakeverékeket és receptúrákat. Bemutatja az eddig feltárt hatásmechanizmusokat, jelentősebb szinerg hatásokat, az esetleges mellékhatásokat ill. interakciókat. Foglalkozik a klinikofarmakológiai vizsgálatok adataival, az alkalmazás és a dozirozás ajánlásaival, továbbá példákat mutat be a hazai ill. külföldi növényi gyógyszerek/fitoterápiás készítmények köréből.

Követelmények, a számonkérés módja:

a.       A szorgalmi időszakban: A tantárgy komplex jellegéből adódó általános és speciális ismeretanyag elsajátítása.

b.      A vizsgaidőszakban: Ismeretek ellenőrzése kollokviummal.

FITOKÉMIA

IV. és V. éves hallgatóknak I. félév, 2 óra / hét

Előadó:                  Dr. Kursinszki László Ph.D., egyetemi docens

A tantárgy célkitűzése:

Természetes eredetű anyagok bioszintézise, biogenetikai összefüggések megismerése. Fitokémiai szkrin vizsgálatok.
Új gyógyszerkönyvi drogok hatóanyagainak tanulmányozása (kémiai szerkezet, analitika).

A tantárgy részletes tematikája:

1.     hét: Fitokémiai szűrővizsgálatok és kivitelezése.

2.     hét: Extrakciós, kromatográfiás, spektroszkópiás metodikák alkalmazása a fitotechnológia és fitoanalitika területén.

3.     hét: Gyógyszerkönyvi, szabvány és egyéb analitikai eljárások összehasonlítása, kritikai értékelése.

4.     hét: Növényi hatóanyag (vegyület) csoportok bioszintézise és a biogenetikai összefüggések tanulmányozása.

5.     hét: Különböző hatóanyag tartalmú drogok fitokémiai vizsgálata. Alkaloid tartalmú drogok fitokémiai vizsgálata. Alkaloidok kimutatása és mennyiségi meghatározása drogokban. Alkaloidok szelektív izolációs lehetőségei.

6.     hét: Flavonoid tartalmú drogok fitokémiai vizsgálata (izoláció, kimutatás, kvantitatív mérés glikozid és aglikon formában.). Különleges szerkezetű flavonoidok analitikája.

7.     hét: Antraglikozid tartalmú drogok fitokémiai vizsgálata, különös tekintettel a szerkezet és az alkalmazott mennyiségi mérési módszerek közötti összefüggésre.

8.     hét: Antocianin, procianidin és cserzőanyag tartalmú drogok fitokémiai vizsgálata (kimutatás, kvantitatív meghatározás, izoláció).

9.     hét: Kumarinok, valamint cián- és mustárolaj-glikozidok a növényvilágban és kémiai vizsgálatuk.

10. hét:   Illóolaj tartalmú drogok és illóolajok vizsgálata.

11. hét: Illóolaj előállítás, összillóolaj tartalom meghatározás. Illóolaj komponensek VRK és GC módszerekkel történő kimutatása (HS-GC, SPME-GC, királis gázkromatográfia).

12. hét: Monoterpén (szekoiridoidok) és diterpén származék tartalmú drogok, valamint szeszkviterpén-lakton tartalmú drogok fitokémiai vizsgálata (szeszkviterpén laktonok típusai, kémiai tulajdonságaik, izolációs és azonosítási metodikák).

13. hét: Triterpén (szaponinok) és szteránvázas glikozid tartalmú drogok fitokémiai vizsgálata (izoláció, kimutatás, kvantitatív mérés).

14.  hét:   Növényi galenikumok és különböző gyógyszerformájú összetett növényi készítmények analitikájának speciális kérdései.

A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium):

Jól reprodukálható fitoanalitikai módszerek megismertetése gyógynövények, növényi extraktumok, illóolajok és különböző gyógyszerformájú készítményeik hatóanyagainak kvalitatív és kvantitatív értékelésén alapuló minősítésére.

Természetes, növényi vegyületek izolációs és szerkezetazonosítási lehetőségeinek bemutatása, vegyületek hatás-szerkezet összefüggésének tanulmányozása.

Növényi alapú, gyógyhatású készítmények tervezésére és kifejlesztésére irányuló fitotechnológiai eljárások elsajátítása.

Gyógyszerkönyvi analitikai vizsgálatok megismerése, kritikai értékelése.

Követelmények, a számonkérés módja:

a.       A szorgalmi időszakban: A tantárgy komplex jellegéből adódó általános és speciális ismeretanyag elsajátítása.

b.      A vizsgaidőszakban: Ismeretek ellenőrzése kollokviummal.

GYÓGYSZERÉSZI BIOTECHNOLÓGIA

IV. és V. éves gyószszerész hallgatóknak: I. félév 3 óra/hét

(Orvosbiológiai mérnökképzés II. éves hallgatóknak II. félév 4 óra/hét)

Előadók: Dr. Szőke Éva D.Sc., egyetemi tanár
                   dr. Bányai Péter, oktató

A tantárgy célkitűzése:

Az új biotechnológiai technikák gyors elterjedése a kutatásban, és egyre növekvő gazdasági jelentőségük a gyógyszeripar területén szükségessé tette, hogy a képzés során oktatásra kerüljön a tudományterület.

A kollégium keretében azok a biotechnológiai ismeretek átadására kerül sor, amelyek a gyógyászati szempontból fontos hatóanyagok termeltetésére irányulnak, különös tekintettel a természetes eredetű biológiailag aktív anyagokra.

A tantárgy részletes tematikája:

1.     hét:  A biotechnológia fogalma, tárgya. A biotechnológiát megalapozó kutatások. A növényi biotechnológia      alapjai és jelentősége.

2.  hét: Izolált növényi sejtek, szövetek tenyésztése, univerzális és speciális anyagcseréje.

3. hét:  Különböző típusú szövettenyészetek (genetikailag transzformált és nem transzformált kultúrák).

4.  hét: Gyakorlat: Táptalaj készítés. Sterilizálás.

5.  hét:  Gyakorlat: In vitro kultúrák tenyésztése.

6-8. hét:Farmakológiailag hatásos vegyületek termeltetése gyógynövény szövettenyészetekkel.

6. Azotoidok (pl. alkaloidok).

7. Fenoloidok (kumarinok, flavonoidok, antociánok, cserzőanyagok,
antraglikozidok, stb.).

     8. Terpenoidok (illóolajok, triterpének, tetraterpének, szívre ható
glikozidok, stb.).

9.  hét: A szövettenyészetek hatóanyagképzésének optimalizálása (hormonális regulációval, biotranszformációval, elicitációval, mikrobiális géntranszformációval, stb.)

10. hét: Növényi géntechnológia alapjai. A genetikai kód, génátültetés (közvetett és közvetlen génbeviteli technikák). Genetikailag tumoros szövettenyészetek, transzgénikus növények létrehozása DNS-transzformációval.

11. hét:  Géntechnológia a gyakorlatban. A jövő géntechnológiája. Erkölcsi kérdések.

12. hét: Gyógyszeripari biotechnológia alapjai. Növényi sejtfermentáció. Immobilizáció.

13. hét: Új biotechnológiai technikák elterjedése a kutatásban és a gyógyszeripar területén.

14. hét: Választott hallgatói téma előadása. Konzultáció.

A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium):

A tananyag főleg elméleti előadások során (interaktív módszerrel) kerül feldolgozásra. A gyakorlati ismereteket oktató- videofilmek segítségével és laboratóriumi bemutatókon, illetve gyakorlatokon sajátítják el a hallgatók.

A félév végén gyógyszergyári üzemlátogatást szervezünk a Richter Gedeon Rt. Fermentációs kutatólaboratóriumába.

Követelmények, a számonkérés módja:

a.       A szorgalmi időszakban: A tantárgy komplex jellegéből adódó általános és speciális ismeretanyag elsajátítása.

b.      A vizsgaidőszakban: Ismeretek ellenőrzése kollokviummal.