Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 17.
388067 Összes oltás

Gyógyszerész Továbbképzés

A 2000. január 1-én hatályba lépett Eü.M. rendelet értelmében az Intézet az MGYK Országos Szervezete támogatásával, az MGYT Országos Szervezetével közös rendezésben Farmakognózia (fitokémia, fitoterápia és biotechnológia) címmel továbbképző előadás-sorozatot szervez gyógyszerészek, orvosok és rokon területen szerzett egyetemi diplomával rendelkezők számára. Az előadás-sorozatok tematikája és feltételei az Intézetben, illetve az Egészségügyi Közlöny megfelelő számaiban tekinthető meg.

A szakképzés új rendszere

A hazánkban egységes felépítésű egészségügyi felsőfokú szakképzés keretében jelenleg 12 alapszakágban szerezhető szakgyógyszerészi képesítés (66/1999. XII.25. Eü.M. rendelet). Ezek egyike a Farmakognózia és Fitoterápia, melynek képzési helye a Semmelweis Egyetem Farmakognózia Intézete.
Célja a terápiában és prevencióban alkalmazott, elsősorban az utóbbi években az érdeklődés középpontjába került gyógynövények és belőlük előállított fitofarmakonok bemutatása. A tematika a gyógynövények ismeretén túl felöleli a hatóanyagok, azok bioszintézisének és standardizálásának kérdéseit és a hatást hordozó vegyületek/vegyületcsoportok alkalmazási területeit, hatás és szerkezet közötti összefüggéseket, hatás, mellékhatás, együtthatás közötti összefüggéseket. Foglalkozik az európai előírásokkal és minőségbiztosítási követelményekkel.
Szakmai programja kötelező és szabadon választható tanfolyamokat, valamint az Intézetben teljesítendő gyakorlatot foglal magában. Kötelező tanfolyamok: a farmakognózia aktuális kérdései, fitotechnológia, fitokémia és fitoanalitika, fitoterápia alapjai, mérgező növények, növényi mérgezések.

Ph. D. Képzés

Egyetemi doktori fokozat (Ph.D.) megszerzésére szervezett képzés, illetve egyéni felkészülés formájában az alábbi témakörökben lehet az Intézetbe jelentkezni.

Doktori Iskola: GYÓGYSZERTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA
(Vezető: Dr. Zelkó Romána)
(Doktori iskola tanulmányi adminisztrátora: Székely Ilona)

Program:
A gyógyszerészeti tudományok korszerű kutatás irányai. (3.1. program)
(Programvezető: Dr. Antal István)

Alprogramok/témák:
Biológiailag aktív vegyületek termeltetése biotechnológiai módszerekkel
– Hatóanyagképződés optimalizálása biotechnológiai módszerekkel gyógynövény szövet- és sejttenyészetekben (fermentáció, bioreguláció, géntranszformáció).

Gyógynövények biológiailag aktív anyagainak fitokémiai és biológiai értékelése
– Bioaktív természetes vegyületek fitoanalitikai jellemzése
– Gyógynövények, drogok és összetett növényi készítmények tartalmi anyagainak vizsgálata
– Gyógynövények biológiailag aktív anyagainak képződése
– Növényi eredetű hatóanyagok kutatása fitoterápiás céllal

Jelentkezés iránt érdeklődni a Doktori Titkárságon, vagy a Tudományági Doktori Iskola vezetőjénél lehet.

Az Intézet Kiemelt Kutatási Területei

Tudományterületünk interdiszciplináris jellegét tükrözik a legfontosabb kutatási témáink.
A gyógynövények újraértékelését korszerű in vitro és in vivo módszerek, valamint fitoanalitikai eljárások komplex alkalmazásával valósítjuk meg. Néhány, a tradicionális gyógyászatban széleskörűen alkalmazott gyógynövény terápiás alkalmazhatóságának megalapozására in vitro és in vivo vizsgálati rendszereket, pl. az antioxidáns hatást ellenőrző rendszert dolgoztunk ki. A hatás-szerkezet összefüggések tanulmányozásában bioassay irányított elválasztástechnikai módszerek alkalmazásával összefüggéseket tárunk fel egyes növényi hatóanyagcsoportok vonatkozásában. Tanulmányozzuk a gyógynövények korszerű, bizonyítékokon alapuló fitoterápiás alkalmazásának lehetőségeit (in vivo). Kutatjuk az illóolajok összetételét befolyásoló különböző extrakciós és egyéb tényezők hatását. Összehasonlító vizsgálatok alapján elvi megállapításokat fogalmazunk meg a hagyományos és szuperkritikus extrakció alkalmazhatóságáról, különös tekintettel a gyógyszer- és élelmiszeripari felhasználhatóságra. Elemezzük a gyógy- és fűszernövények esszenciális és toxikus fémion tartalmát terápiás célból vagy étrendkiegészítőként való alkalmazásuk során.
Biotechnológiai laboratóriumainkban a génműködést befolyásoló hormonális regulációval és prekurzorok alkalmazásával optimalizáljuk a különböző organizálódási szintű in vitro gyógynövénykultúrák hatóanyag képzését. Géntranszformációs módszer alkalmazásával, szelekciós munkát végezve tudjuk kiválasztani a legmagasabb hatóanyagprodukcióval rendelkező klónokat.

Kutatásainkat hazai és nemzetközi együttműködések keretében valamint, hazai és külföldi kutatási támogatásokkal végezzük. Eredményeinket hazai és nemzetközi konferenciákon és a szakterület legrangosabb folyóirataiban, szakkönyveiben publikáljuk.

Az oktatási feladatokra szorosan épülő kutatási aktivitás biztosítja, hogy a természetes eredetű anyagok iránt megnyilvánuló fokozott elvárásokhoz igazodva oktassuk a jövő gyógyszerészeit, és neveljük őket a növényi gyógyszerek kiemelt szakértőivé.