Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 17.
388067 Összes oltás

GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS A KOZMETIKA KAPCSOLATA

 

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Kozmetikumok összetételének megismertetése, különös tekintettel a gyógynövények alkalmazhatóságára.

 

A tantárgy rövid leírása:

A kozmetikumokban alkalmazott gyógynövények hatásuk alapján csoportosítva.

Aromaterápia, illatterápia élettani hatása.

 

Tematika:

    1. hét: Kozmetikatörténet áttekintése a tudomány tükrében.
    2. hét: A bőr élettana és szerepe a kozmetikumok hatásának kifejtésében.
    3. hét: A kozmetika és a táplálkozás kapcsolata
    4. hét: A gyógynövények fontosabb hatóanyagainak ismertetése
    5. hét: A flavonoidok alkalmazási lehetőségei
    6. hét: Kozmetikai kezelések ártalmai.
    7. hét: Az ásványi elemek szerepe a kozmetikai készítményekben.
    8. hét: Illóolajok előállítása, hatásainak és mellékhatásainak bemutatása és alkalmazási lehetőségeik.
    9. hét: Kozmetikumokban előforduló illóolajok áttekintése.
    10. hét: Illóolajok a parfümériában.
    11. hét: Növényi zsírosolajok kozmetikai alkalmazása.
    12. hét: A kozmetikában jelentős szénhidrát-, növényi sav-, és fenoloid-tartalmú drogok ismertetése.
    13. hét: Arcápolásban alkalmazott növényi drogok és kivonatok, dekorkozmetika.
    14. hét: Test-, haj-, és fogápolásban alkalmazott növényi drogok és kivonatok.

     

    Kurzus követelményrendszere:

    • A kurzus felvételének előzetes követelményei: Gyógynövény- és drogismeret I.
    • A foglalkozásokon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás igazolásának módja, pótlás lehetősége: részvétel kötelező az előadáson, távolmaradás igazolással, pótlás lehetősége személyes konzultációval.
    • A félév végi aláírás követelményei:előadások látogatása.
    • A hallgató félév során egyéni munkával megoldandó feladatai: az érdeklődési területének megfelelő gyógynövények és kozmetikumok felkutatása.
    • A félév végi számonkérés módja: írásbeli vizsga.
    • A félév végi számonkérés formája: kollokvium

     

    A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája: 

           –      Hajdú Imre (1994) Kozmetikai kézikönyv.   Műszaki Könyvkiadó, Budapest    

           –      Kata Mihály (2001) Kozmetika a gyógyszertárban.    Magyar Gyógyszerészeti Társaság, Dictum Kiadó, Budapest