Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 17.
403265 Összes oltás

FITOTERÁPIA

 

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a gyógyszerész és orvostanhallgatókat a racionális fitoterápiában felhasználható gyógynövényekkel és a belőlük előállított egyéb gyógyszerek és termékek összetételével, hatásával, alkalmazási módjaival, a terápiában figyelembeveendő indikációkkal, a vonatkozó farmakológiai és klinikai adatokkal, a fontosabb mellékhatásokkal és interakciókkal. Segít eligazodni, és kiválasztani az önálló, vagy kiegészítő terápiában alkalmazható tradicionális és megalapozott hatású növényi gyógyszereket a sok száz forgalomban lévő növényi alapú termék/étrendkiegészítő közül. Hozzájárul a gyógynövények valós értékeiknek megfelelő megítéléséhez, a prevencióban és terápiában való jelentőségük megismeréséhez.

 

A tantárgy rövid leírása:

A tárgy keretében az előadó ismerteti a fitoterápiában releváns indikációs területeket és az ott alkalmazható gyógynövényeket, kitérve hatóanyagaikra is. Ismerteti a gyógynövényeket tartalmazó gyári/galenusi készítményeket, teakeverékeket és receptúrákat. Bemutatja az eddig feltárt hatásmechanizmusokat, jelentősebb szinerg hatásokat, az esetleges mellékhatásokat ill. interakciókat. Foglalkozik a klinikofarmakológiai vizsgálatok adataival, az alkalmazás és a dozirozás ajánlásaival, továbbá példákat mutat be a hazai ill. külföldi növényi gyógyszerek/fitoterápiás készítmények köréből.

 

Tematika:

 1. hét: A fitoterápia története és helye a gyógyszeres terápiában. A fitoterápiás készítmények sajátosságai. Innováció a fitoterápiában.
 2. hét: Kölcsönhatás, mint a fitoterapeutikumok jellemző sajátsága és értéke: Szinergisztikus és antagonisztikus kölcsönhatások bemutatása példákon. Farmakodinámiás és farmakokinetikai kölcsönhatások. Kölcsönhatások farmakológiai és klinikai bizonyítása. Fitoterapeutikumok farmakokinetikája. Fitotechnológia szerepe növényi hatóanyagok farmakokinetikájában összetett növényi készítményeknél.
 3. hét: Fitoterapeutikumok hatásosság igazolásának különböző szintjei. Tradicionális alkalmazás, mint bizonyíték.
 4. hét: Gyógynövények mellékhatásai. Nem megfelelő minőség, mint mellékhatások forrása. Legfontosabb gyógynövények és hatóanyagok mellékhatásai. Gyógynövény monográfiák (ESCOP, WHO, EMEA/HMPC, stb.).
 5. hét: Fitoterapeutikumok és szintetikus gyógyszerek közötti együtthatások.
 6. hét: Központi idegrendszerre ható gyógynövények.
 7. hét: Felső-léguti megbetegedésekben használható gyógynövények.
 8. hét: Gyomor- béltraktus megbetegedéseiben használható gyógynövények.
 9. hét: Hepatobiliáris rendszer kezelésében használható gyógynövények.
 10. hét: Szív és érrendszerre ható gyógynövények. Gyógynövények és metabolikus szindróma.
 11. hét: Gyógynövények az urogenitális rendszer megbetegedéseiben. Fitoösztrogének.
 12. hét: A bőrgyógyászat és kozmetika gyógynövényei.
 13. hét: Növényi gyulladáscsökkentők. Mozgásszervi megbetegedések gyógynövényei. Adaptogén gyógynövények.
 14. hét: Gyógynövények a rák megelőzésében és kiegészítő terápiájában.

 

Kurzus követelményrendszere:

A kurzus felvételének előzetes követelményei: Gyógynövény- és drogismeret II.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás igazolásának módja, pótlás lehetősége: legfeljebb 3 előadásról való távolmaradás, pótlása konzultáción.

A félév végi aláírás követelményei: előadások látogatása.

A félév végi számonkérés módja: szóbeli vizsga

A félév végi számonkérés formája: gyakorlati jegy

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

–          Capasso F., Gaginella T., Grandolini G., Izzo A.: Phytotherapy. A quick reference to herbal medicine. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2002.

–          Simon Mills, Kerry Bone: Principles and Practice of Phytotherapy. Churchill Livingstone, Toronto, 2000.

–          Volker Schultz, Rudolf Hänsel, Varro E. Tyler: Rational Phytotherapy.  Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2001.

–          Petri Gizella: Gyógynövények és készítmények a terápiában. Galenus Kiadó. Budapest, 2006.