Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 17.
388067 Összes oltás

FITOKÉMIA

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Természetes eredetű anyagok bioszintézise, biogenetikai összefüggések megismerése. Fitokémiai szkrin vizsgálatok.

Új gyógyszerkönyvi drogok hatóanyagainak tanulmányozása (kémiai szerkezet, analitika).

 

A tantárgy rövid leírása:

Jól reprodukálható fitoanalitikai módszerek megismertetése gyógynövények, növényi extraktumok, illóolajok és különböző gyógyszerformájú készítményeik hatóanyagainak kvalitatív és kvantitatív értékelésén alapuló minősítésére.

Természetes, növényi vegyületek izolációs és szerkezetazonosítási lehetőségeinek bemutatása, vegyületek hatás-szerkezet összefüggésének tanulmányozása.

Növényi alapú, gyógyhatású készítmények tervezésére és kifejlesztésére irányuló fitotechnológiai eljárások elsajátítása.

Gyógyszerkönyvi analitikai vizsgálatok megismerése, kritikai értékelése.

 

Tematika:

 1. hét: Fitokémiai szűrővizsgálatok és kivitelezése.
 2. hét: Extrakciós, kromatográfiás, spektroszkópiás metodikák alkalmazása a fitotechnológia és fitoanalitika területén.
 3. hét: Gyógyszerkönyvi, szabvány és egyéb analitikai eljárások összehasonlítása, kritikai értékelése.
 4. hét: Növényi hatóanyag (vegyület) csoportok bioszintézise és a biogenetikai összefüggések tanulmányozása.
 5. hét: Különböző hatóanyag tartalmú drogok fitokémiai vizsgálata. Alkaloid tartalmú drogok fitokémiai vizsgálata. Alkaloidok kimutatása és mennyiségi meghatározása drogokban. Alkaloidok szelektív izolációs lehetőségei.
 6. hét: Flavonoid tartalmú drogok fitokémiai vizsgálata (izoláció, kimutatás, kvantitatív mérés glikozid és aglikon formában.). Különleges szerkezetű flavonoidok analitikája.
 7. hét: Antraglikozid tartalmú drogok fitokémiai vizsgálata, különös tekintettel a szerkezet és az alkalmazott mennyiségi mérési módszerek közötti összefüggésre.
 8. hét: Antocianin, procianidin és cserzőanyag tartalmú drogok fitokémiai vizsgálata(kimutatás, kvantitatív meghatározás, izoláció).
 9. hét: Kumarinok, valamint cián- és mustárolaj-glikozidok a növényvilágban és kémiai vizsgálatuk.
 10. hét: Illóolaj tartalmú drogok és illóolajok vizsgálata.
 11. hét: Illóolaj előállítás, összillóolaj tartalom meghatározás. Illóolaj komponensek VRK és GC módszerekkel történő kimutatása (HS-GC, SPME-GC, királis gázkromatográfia).
 12. hét: Monoterpén (szekoiridoidok) és diterpén származék tartalmú drogok, valamint szeszkviterpén-lakton tartalmú drogok fitokémiai vizsgálata (szeszkviterpén laktonok típusai, kémiai tulajdonságaik, izolációs és azonosítási metodikák).
 13. hét: Triterpén (szaponinok) és szteránvázas glikozid tartalmú drogok fitokémiai vizsgálata (izoláció, kimutatás, kvantitatív mérés).
 14. hét: Növényi galenikumok és különböző gyógyszerformájú összetett növényi készítmények analitikájának speciális kérdései.

 

 

Kurzus követelményrendszere:

 • A kurzus felvételének előzetes követelményei: Gyógynövény- és drogismeret I.
 • A foglalkozásokon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás igazolásának módja, pótlás lehetősége: hiányzási lehetőségek max. 2 alkalom, pótlás – konzultáció, szakirodalom.
 • Évközi ellenőrzés: kötetlen formában (kérdés-válasz)
 • A félév végi aláírás követelményei: előadásokon való részvétel, jelenléti ív aláírása
 • A félév végi számonkérés módja: kollokvium
 • A félév végi számonkérés formája: szóbeli

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 • Linskensi et al.: Modern Methods of Plant Analysis. Springer, Germany – Australia, 1997.
 • E-könyv. Balázs A. – Blázovics A. – Kéry Á. – Kursinszki L. – Lemberkovics É. – Szőke É. – Then M. (Ed. Szőke É.).: Farmakognózia-Fitokémia. Gyógynövények alkalmazása. Semmelweis Egyetem, www.tankönyvtár.hu, 2013.
 • Szőke Éva – Kéry Ágnes – Lemberkovics Éva: Farmakognózia. Növényi drogok farmakobotanikai és fitokémiai vizsgálata + CD Átdolgozott kiadás. Semmelweis Kiadó, Budapest. pp.1-385. 2009.
 • Wagner, H., Bladt, S.: Plant Drug Analyses. Springer, Heidelberg, 1997.
 • Lemberkovics Éva: Gázkromatográfia alkalmazása, In: Gyógyszerek szervezetbeni sorsa és vizsgáló módszerei. (Eds.: Kalász H., Lengyel J.). Semmelweis Kiadó, Budapest 2006. 175-198. ISBN 9789656097
 • Bruneton J.: Pharmacognosy Phytochemistry Medicinal Plants. Lavoisier Publ. 2nd ed. Paris, 1999. ISBN 1-898298637
 • Dewick P.M.: Medicinal Natural Products. III.th Edition. 2009. ISBN 978-0-470-74168-9