A szakdolgozat írására alkalmas témákról, azok konzulenseiről a tanszékvezető közösen dönt az Érsebészeti Tanszék oktatóival. A szakdolgozatok témáit a tanszék az egyetem által meghatározott időpontig eljuttatja a Dékáni Hivatal felé. Az egyes témákra a hallgatók az igazgatói titkárság e-mail címén keresztül, továbbá az egyes témavezetőkkel való személyes, telefonos vagy írásos kapcsolatfelvétel formájában jelentkezhetnek. A hallgatók a konzulensekkel egyeztetnek feladataikról, illetve a konzultációs időpontokról. A szakdolgozatot az egyetemi szabályzatnak megfelelően opponensnek adják ki előzetes bírálatra, majd alkalmassága esetén védésre bocsátják. A szakdolgozat opponenshez juttatása, védésének megszervezése a tanszékvezető feladata.

Általános kari információk