A SE Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika részeként vesz részt a regionális és országos érsebészeti ellátásban. Az ország legnagyobb érsebészeti osztálya az érbetegségek teljes palettájának ellátására felkészült. Az osztály munkáját intervenciós radiológiai részleg támogatja.

A Semmelweis Egyetem részeként a IV. éves medikusok kardiológia-angiológia tantárgy oktatásában veszünk részt, illetve minden VI. évfolyamos medikus a sebészet gyakorlat keretén belül 1 hetes érsebészeti gyakorlatot tölt nálunk.

Oktatásunk másik súlypontja a posztgraduális képzés. A hazai érsebész szakorvosjelöltek csaknem mindegyike megfordul a klinikán. Ebből a diszciplinából szakvizsga jelenleg csak itt szerezhető. Az oktatási tevékenységet kiegészíti továbbá a nyári gyakorlatok tartása, szigorlók foglalkoztatása, más szakmák, pl. általános sebészek, urológusok, traumatológusok érsebészeti gyakorlata, rektori pályázatok és szakdolgozatok elbírálása és védése, TDK és PhD hallgatók képzése, nővértovábbképzés. Oktatunk német és angol nyelven is.