A Tudományos Diákköri munkára, illetve az ezzel összefüggésben Rektori Pályamunka írására alkalmas témákról, azok témavezetőiről a tanszékvezető közösen dönt a tanszék oktatóival. A Tudományos Diákköri munka témáit, illetve a Rektori Pályamunka címeket a tanszék az egyetem által meghatározott időpontig eljuttatja az egyetem felé. Az egyes témákra a hallgatók az igazgatói titkárság e-mail címén keresztül, illetve az egyes témavezetőkkel való személyes, telefonos, vagy írásos kapcsolatfelvétel formájában jelentkezhetnek. A hallgatók a témavezetőkkel egyeztetnek feladataikról. A Tudományos Diákköri Konferenciára csak az a hallgató küldhet absztraktot, aki a témavezető által (szóban) igazoltan kellő mennyiségű és minőségű Tudományos Diákköri munkát végzett, illetve megfelelő elméleti tudásra tett szert az adott témával kapcsolatban. A Tudományos Diákköri Konferenciára a tanszékvezető és a témavezető által közösen jóváhagyott absztraktok küldhetők be. A hallgatóknak a Tudományos Diákköri Konferenciára a témavezetők instrukciói alapján készített előadásait a konferenciát megelőzően az Érsebészeti Tanszék tanszékvezetője, oktatói és kutatói előtt prezentálniuk kell. Az itt megbeszélt változtatások, további teendők elvégzése után a tanszékvezető jóváhagyását követően kerülhet sor az előadás megtartására a Tudományos Diákköri Konferencián.

Aktuális egyetemi információk