Az 1951-ben – a korábbi János Szanatóriumból – Sebésztovábbképző Klinikaként alapított intézetben, a későbbi Ér- és Szívsebészeti, ma Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán 1953-tól van jelen az érsebészet. A korszerű érsebészeti műtétek szinte valamennyi fajtáját Magyarországon itt végezték először. A Semmelweis Egyetem szervezeti átalakításai folytán az érsebészeti profil egy ideig külön egységekben folytatta tevékenységét, de 2012. június 1-jétől ismét a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika szerves részeként végzi a betegek gyógyítását és az orvosképzést. Az Érsebészeti, majd később Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék vezetője 2012–2016 között Dr. Entz László egyetemi tanár volt. 2016. július 1-től Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár vette át a tanszék irányítását. Az érsebészeti profilt 2016 óta dr. Szeberin Zoltán egyetemi docens vezeti. A tanszékhez kapcsolódik az Angiológiai Tanszéki Csoport, mely a vaszkuláris medicinán belül az érbelgyógyászati kérdésekkel foglalkozik. A komplex érgyógyászatot a Klinika legújabb tanszékével, az Intervenciós Radiológiai Tanszékkel együttműködve valósítjuk meg. A érgyógyászati profilok komplex kardiovaszkuláris képalkotását (UH, MR, CT, DSA) a klinika radiológiai osztálya biztosítja.