Az oktatás súlypontja a posztgraduális képzés. 1980-ban került bevezetésre az érsebészeti szakvizsga. A sebész szakképesítés megszerzése után 2 éves, ún. ráépített szakképzéssel lehet szakvizsgázni. 2012-től már alap szakképesítés megszerzésére is van lehetőség. Az érsebész szakorvosjelöltek mindegyike megfordul a tanszéken, a szakvizsgáztatás is itt történik.

Az érsebészeti képzés időtartama 72 hónap. Benne 24 hó törzsképzés és 48 hó érsebészeti képzés szerepel. Külön kiemelendő, hogy a képzés része a 6 hónapos intervenciós radiológiai gyakorlat arra akkreditált, angiographiás laboratóriumban. Szakvizsgára csak az a szakorvos jelölt bocsátható, aki emelt szintű sugárvédelmi ismeretek tanfolyamot elvégezte és sikeres vizsgát tett.

Az érsebészeti szakképzés részletes leírása a 22/2012.(IX.14.) EMMI rendeletben található.

Az Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék akkreditált képzőhely az érsebészeti, szívsebészeti, sebészeti, traumatológiai és urológiai szakorvosképzésben a rezidensi rendszeren belül, az alábbi szakgyakorlatok tekintetében akkreditált képzési idővel:

szívsebészeti szakvizsgához 3 hónap,

általános sebész szakvizsgához 3 hónap,

ortopédia-traumatológiai szakvizsgához 2 hónap,

urológiai szakvizsgához 1 hónap.

Bejelentkezés szakmai gyakorlatokra: legalább fél évvel a tervezett kezdés előtt, telefonon: +36-20-666-3227 vagy +36-1-458-6795; e-mailben: titkarsag.erseb@semmelweis-univ.hu.