VÁLTOZÁSOK A KORONAVÍRUSSAL (SARS-CoV-2) KAPCSOLATOS JÁRVÁNYÜGYI HELYZET MIATT

Az Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék oktatási tevékenysége, tanmenete 2020. március 23. naptól az alábbiak szerint alakul:

 

IV. évfolyam

Oktatási segédanyagok elérhetők: https://www.ersebeszet.com és a Moodle-ban.

Kardiológia, angiológia tárggyal kapcsolatos információk: Kardiológia Tanszék

 

V. évfolyam

Az előadások már lementek, a Skill-labor és kórtermi gyakorlatok később kerülnek pótlásra, az aktuális egyetemi rendelkezéseknek megfelelően.

 

VI. évfolyam

Az önkéntes munkával kapcsolatos feltételeket és rendelkezéseket lásd itt:

https://covid-onkentes.aeek.hu/

 

Vaszkuláris medicina (kötelezően választható tárgy)

Az előadásokat az eredeti időbeosztás szerint a Moodle/Zoom segítségével tervezzük megtartani (Zoom meeting, stb.). Információkat a kurzus Moodle-felületén fogunk közzétenni. Az előadások írott anyagai folyamatosan feltöltésre kerülnek a Moodle-ban.

 

 

 

———————————————————————————————————————————————–

 

 

 

Az Érsebészeti Tanszék a hallgatók hat tanéves képzéséből háromban játszik szerepet:

Az első éves medikusokat nyaranta a 4 hetes ápolástani gyakorlaton fogadjuk, ahol a közvetlen betegágy melletti teendőkön túl a szorgalmasabbaknak lehetősége van az érsebészeti betegellátást is megismerni. Mindebben az intézet nővérei mellett az orvosi kar is segítséget nyújt számukra. A IV. évfolyamos sebészet nyári gyakorlatra nem áll módunkban hallgatókat fogadni, azonban évfolyamtól függetlenül lehetőség van úgynevezett klinikai munka végzésére, amely – a hallgató képzettségétől függően is – eltérő lehet, és amit személyes tutora irányít. Ide tartozik a betegfelvétel, a betegellátás, a műtői asszisztencia is.

Az V. évfolyam magyar, angol és német tanrendű hallgatói számára érsebészetet oktatunk. Nem önálló tantárgyként, hanem a Sebészet III. tantárgyon belül kerül oktatásra két 90 perces előadás és két 90 perces gyakorlati oktatás formájában. A hallgatók a sebészeti tanszékek tanszékvezetői által kijelölt, és az oktatási felelősök által egyeztetett időpontokban jelennek meg. Az elméleti előadásra az adott sebészeti tanszék előadótermében, a gyakorlatra az Érsebészeti Tanszéken kerül sor. A gyakorlatokat három részre bontottuk: 1. endovaszkuláris skill laboratórium és eszközök bemutatása, 2. betegvizsgálat és bemutatás az érsebészeti osztályokon, 3.interaktív esetbemutatás.

 Ugyancsak az V. évfolyamos hallgatóknak kötelezően választható „Vascularis medicina” tantárgy keretén belül 2016-17. tanév II. szemeszterétől tartunk 15 x 90 perces előadást.

A VI. évfolyamos magyar, angol és német hallgatók részére kötelező 1 hetes érsebészeti gyakorlatot tartunk. A szigorló hallgatók forgó rendszerben vannak beosztva, így megfordulnak az érsebészeti osztályokon, az ambulancián, ultrahang és angiographiás laborokban, valamint az érsebészeti műtőkben.

A NEPTUN rendszerben a jelentkezést megelőzően meghirdetjük az elméleti kurzusokataz elfogadható létszám és a gyakorlatok helyszínének feltüntetésével. A kötelező V. éves érsebészet gyakorlatot kivéve fentiekre a NEPTUN-on keresztül lehet jelentkezni. Célszerű a jelentkezést a tanszék tanulmányi felelősénél is levélben, vagy e-mailben megerősíteni. A jelentkezés elfogadásáról a tanszék tanulmányi felelőse dönt. A jelentkezés elfogadásáról, az esetleges teendőkről e-mailben írásos visszajelzést kapnak a hallgatók. Szükség esetén a hallgató a tanszékvezető által aláírt és a titkárságán iktatott fogadónyilatkozatot állít ki a hallgató számára.

Előadások:

Az előadásokon történő részvétel kötelező, a hallgatókat az előadásokon tájékoztatjuk arról, hogy azok anyagait az adott tárgy (Sebészet III.) vizsgáján teszt formájában számon kérjük. Az előadás tematikájára a tanszékvezető javaslatokat tehet. A hallgatók minden előadáson lehetőséget kapnak visszajelzésekre, ill. kérdéseik feltevésére.

Az előadások a Vascularis Medicina jegyzet tematikáját követik.

Gyakorlatok:

A gyakorlatokon történő részvétel kötelező, minden gyakorlaton katalógust vezetünk Erről a hallgatókat az egyetemi hallgatói tájékoztatóban írásban, ill. a gyakorlatokon szóban tájékoztatjuk.

Számonkérés:

A vizsgán számon kért anyagokról, illetve az ajánlott irodalmakról (jegyzet, könyv, előadások, gyakorlatok stb.) a hallgatókat az egyetem hallgatói tájékoztatójában és honlapunkon tájékoztatjuk.

Irodalom:

Törzsanyag

  • Sótonyi P. – Szeberin Z. (szerk): Vascularis Medicina. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2018
  • Dr. Péter Sótonyi – Dr. Zoltán Szeberin: Vascular Medicine, Semmelweis Publishers, Budapest, 2019.

Kiegészítő anyag:

  • Acsády Gy. – Nemes A.: Az érsebészet tankönyve. Medicina, Budapest, 2007.
  • Acsády Gy. – Nemes A.: Az érbetegségek klinikai és műtéttani atlasza. Medicina, Budapest, 2017.
  • Gaál Cs.: Sebészet. Medicina, Budapest, 2012.