Az V. éves medikusok érsebészeti képzését a tömbösített Sebészet III. tantárgy keretében három nyelven (magyarul, angolul, németül) végezzük. E tárgyat a 2020-2021-es tanévben megvalósuló kurrikulum reformban felváltja az új, IV. évfolyamon oktatott tárgy, a „Kardiológia-Angiológia” más néven „Kardiovaszkuláris Medicina”, mely tematikája a szív- és érbetegségek teljes palettáját felöleli.

Minden VI. évfolyamos medikus 1 hetes érsebészeti gyakorlatot tölt a klinikán. A 2016/17. tanév II. szemeszterében bevezetésre került a „Vascularis Medicina” című kötelezően választható tantárgy. Az oktatás súlypontja, fontos része a posztgraduális képzés. Az érsebész szakorvosjelöltek mindegyike megfordul a klinikán. Ebből a diszciplinából szakképesítés jelenleg csak itt szerezhető. Az érsebészeti oktatás részévé vált a non-invazív  képalkotás, az endovaszkuláris gyakorlati képzés és a bővített sugárvédelmi ismeretek is.

1996 óta a tanszék a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen egészségbiológiai mérnök, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karával bionikus képzésben is részt vesz. Oktatási tevékenységünket kiegészíti továbbá a nyári gyakorlatok tartása, szigorlók foglalkoztatása, általános sebészek, urológusok, traumatológusok érsebészeti gyakorlata, rektori pályázatok és   szakdolgozatok elbírálása és védése, záróvizsgák tartása, TDK- és PhD-hallgatók képzése, nővértovábbképzés. A klinikai orvostudományok területéről doktori program működik az intézetben „Klinikai és kísérletes angiológiai kutatások” címmel.

Klinikánkon endovaszkuláris szkill labort alakítottunk ki, mely az invazív radiológiai  technikák elsajátításához elengedhetetlen.

Irodalom:

Törzsanyag

 • Sótonyi Péter – Járai Zoltán – Menyhei Gábor – Nemes Balázs: Az érgyógyászat alapvonalai
  Medicina Kiadó, Budapest, 2021 (tankönyv)
 • Dr. Péter Sótonyi – Dr. Zoltán Szeberin: Vaskuläre Medizin
  Semmelweis Verlag, Budapest, 2020 (jegyzet)
 • Dr. Péter Sótonyi – Dr. Zoltán Szeberin: Vascular Medicine
  Semmelweis Publishers, Budapest, 2019 (jegyzet)
 • Dr. Sótonyi Péter – Dr. Szeberin Zoltán: Vaszkuláris Medicina
  Semmelweis Kiadó, Budapest, 2018 (jegyzet)

Tankönyv, jegyzetek

Kiegészítő anyag:

 • Acsády Gy. – Nemes A.: Az érsebészet tankönyve. Medicina, Budapest, 2007.
 • Acsády Gy. – Nemes A.: Az érbetegségek klinikai és műtéttani atlasza. Medicina, Budapest, 2017.
 • Gaál Cs.: Sebészet. Medicina, Budapest, 2012.