Kardiológia – angiológia
szigorlati tételsor

Cardiology – Angiology Themes List

Kardiologie – Angiologie Testreihen

 1.

Az artériás betegségek epidemiológiája és rizikófaktora, szűrése, prevenciója és konzervatív kezelése – vasculitisek

Epidemiology, risk factors, screening, prevention, and conservative treatment of arterial diseases. Vasculitis.

Periphere arterielle Verschlusskrankheit der unteren Extremitäten: Epidemiologie, Risikofaktoren, Prävention und medikamentöse Therapie – Vaskulitiden

 2.

Az alsóvégtagi perifériás verőérbetegség tünettana és fizikális és képi diagnosztikai vizsgálata – diabeteses láb

Clinical presentation and physical and imaging examination of arterial diseases. Diabetic foot.

Periphere arterielle Verschlusskrankheit der unteren Extremitäten: Beschwerden, physikalische Untersuchung und bildgebende diagnostische Verfahren – Diabetisches Fußsyndrom

 3.

Krónikus vénás elégtelenség tünettana és fizikális és képi diagnosztikája, kezelési lehetőségei

Chronic venous insufficiency. Clinical presentation, physical and imaging examination, treatment.

Chronisch-venöse Insuffizienz: Beschwerden, physikalische Untersuchung, bildgebende diagnostische Verfahren und therapeutische Möglichkeiten

 4.

Mélyvénás thrombózis tünettana, diagnosztikája, kezelési lehetőségei, korai és késői szövődményei

Deep vein thrombosis. Clinical presentation, investigation, treatment options, early and late complications.

Tiefe Beinvenenthrombose: Beschwerden, Diagnostik, therapeutische Möglichkeiten und Früh- und Spätkomplikationen

 5.

Angiográfia és intervenció – alapvető endovaszkuláris technikák. Alapvető érsebészeti technikák, érpótló anyagok

Angiography and intervention – basic endovascular techniques. Basic vascular surgery techniques. Vascular grafts

Angiographie und Intervention – Grundlegende endovaskuläre Verfahren. Grundlegende gefäßchirurgische Verfahren und Gefäßersatzmaterialien

 6.

Supraaortikus ágak és a felső végtagi verőerek megbetegedései, tünettana, diagnosztikája és kezelési lehetőségei

Clinical presentation, investigation, management of diseases of the supra-aortic branches and upper extremity arteries.

Erkrankungen der supraaortalen Arterien und der Arterien an der oberen Extremitäten- Beschwerden, Diagnostik und therapeutische Möglichkeiten

 7.

Aorta és perifériás aneurysmák.

Aortic and peripheral aneurysms

Aorta- und periphere arterielle Aneurysmen

 8.

Akut aorta szindrómák.

Acute aortic syndromes.

Akute Aortensyndrome

 9.

Vaszkuláris képalkotó diagnosztika (UH, CT, MR) – Vascularis malformációk

Vascular CT, MRI and ultrasound diagnostic methods. Vascular malformations.

Bildgebende Verfahren bei der Gefäßkrankheiten (CT, MR, Ultraschall) – Vaskuläre Malformationen

10.

Renális és visceláris okkluzív és aneurizmatikus megbetegedések – művi arteriovenosus fisztulák

Renal and visceral occlusive diseases and artery aneurysms. Haemodialysis access

Arterielle Verschlusskrankheit und Aneurysmen der Nierenarterien und der viszeralen Arterien – Anlage von AV-Shunts für Dialysepatienten