Tanszékvezető: Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár    
Tanszékvezető-helyettes: Dr. Szeberin Zoltán egyetemi tanár    
         
Professor emeritus: Dr. Acsády György      
  Dr. Entz László      
         
Egyetemi docens: Dr. Szabó Gábor tanulmányi felelős (német)    
         
Egyetemi adjunktus: Dr. Banga Péter      
         
Egyetemi tanársegéd: Dr. Garbaisz Dávid tanulmányi felelős (angol)    
  Dr. Hidi László
tanulmányi felelős (magyar)    
  Dr. Legeza Péter
     
  Dr. Mihály Zsuzsanna
     
 Klinikai főorvos: Dr. Berencsi Anikó      
  Dr. Kristóf Vera      
  Dr. Nagy Zsuzsa      
  Dr. Oláh Zoltán      
         
Klinikai szakorvos: Dr. Juhász Viktória      
         
Rezidens: Dr. Gyurok Gergő
     
  Dr. Lengyel Balázs      
  Dr. Osztrogonácz Péter      
  Dr. Pál Dániel      
  Dr. Pomozi Enikő      
  Dr. Zatykó Dóra Zoé      
         
PhD-hallgató: Dr. Czinege Zsófia      
         
Titkárság:
Halász Claudia
titkárságvezető +36 1 458 6795