A Semmelweis Egyetem alapításának 250. évfordulója alkalmából az intézmény új, az ünnepi tanév során alkalmazandó arculati elemeket terveztetett melyek formai és tartalmi elemeit külön arculati kézikönyv szabályozza.

A kézikönyv (PDF-ben letölthető innen) a szervezeti egységek és az egyetemi polgárok számára kíván útmutatót adni annak érdekében, hogy az intézmény mindenkor egységes ünnepi arculattal jelenjen meg a nyilvánosság előtt az emlékév alatt. A kézkönyvben foglaltakat egy rektori és kancellári közös körlevél értelmében 2019. augusztus 1-jétől 2021. július 1-ig valamennyi olyan esetben alkalmazni kell, amikor a Semmelweis Egyetem, vagy annak valamely szervezeti egysége hivatalosan – akár online, akár offline – megjelenik. Kiemelten fontos, hogy az egyetem képviseletét ellátó valamennyi személy, szervezeti egység egységesen, változtatás nélkül használja az arculati elemeket, melyek célja, hogy kifejezzék az egyetem önmagáról és 250 éves hagyományáról, történetéről alkotott képét, valamint azt a presztízst, mely az oktatás, kutatás és betegellátás területén jellemzi az intézményt.

A jubileumi címer és logó, a hivatali kommunikációhoz szükséges elemek (névjegykártya, levélpapírok, borítékok), az e-mail aláírás, az előadásanyagok prezentációs formái és az oklevelek mind az egységes ünnepi arculat részét képezik.

A Semmelweis 250 év színei – rektori döntés nyomán – a kék és az arany, ennek megfelelően a jubileumi címerváltozat az egyetem meglévő címerét továbbgondolva készült el: a hagyományos egyetemi címer egy arany pajzsból emelkedik ki, melyet cserfaág és olajág öveznek. A jubileumi címer került az ünnepi levélpapírokra és borítékokra, meghívókra, valamint az egyetemi honlaprendszer fejlécében is látható lesz. Az elsősorban ajándéktárgyakon és szóróanyagokon, valamint hallgatókat célzó anyagokon való felhasználásra készült „Semmelweis 250” logó modernebb megjelenést kapott, ugyanakkor megjelenik rajta az egyetemi kék szín és az ünnepélyes arany árnyalat is, valamint a nemzeti trikolor, ezzel egyszerre szimbolizálva a tradíció és innováció együttes meglétét a 250 éves Semmelweis Egyetemen. A logó magyar és angol nyelvű változatban egyaránt elérhető.

A jubileumi címer, valamint a 250-es logó használatát – a hagyományos egyetemi címerhez hasonlóan – az arculati kézikönyvben nem szabályozott felhasználási módok esetében az egyetem rektora engedélyezheti az egyes szervezeti egységek számára. 

A jubileumi emlékév egységes arculatának részeként digitális anyagok, például videó főcímek, honlap- és közösségi médiafelületeken használható grafikai elemek, roll-upok és díszoklevelek, valamint oktatási célra, tudományos eredmények bemutatására szolgáló diaminták is készültek.