Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 15.
402672 Összes oltás

E/15/2020. (VI.18.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

az E/1/2019. (VII.18.) számú rektori-kancellári utasítás módosításáról

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva az alábbi rendelkezést adom ki:


1. §

Az E/1/2019. (VII.18.) számú rektori-kancellári utasítás 1. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) 2019. augusztus 1. és 2021. július 1. között az egyetem minden szervezeti egységének és munkavállalójának hivatalos külső és belső kommunikációja során a jelen utasítás mellékletében szereplő jubileumi arculati kézikönyv előírásainak megfelelően kell eljárnia, és az abban kötelező használatra jelölt elemeket következetesen szükséges alkalmaznia.

(2) A borítékok és névjegyek korábbi változatai, amennyiben azokból kész papírformátumok állnak rendelkezésre, a készlet erejéig elhasználhatók, azonban új rendelés esetén a jubileumi arculatnak megfelelő változatokat kell azokból készíttetni, amelyek 2021. július 1. után szintén a kifogyásig alkalmazhatók.” 

 

2. § 

Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) alhonlapján való közzététellel lép hatályba és az egységes szerkezet közzétételével hatályát veszti.

 

 

Budapest, 2020. június 18.

 

Dr. Merkely Béla Péter                     Baumgartnerné Holló Irén

rektor                                               kancellár általános helyettese 


E/15/2020. (VI.18.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS az E/1/2019. (VII.18.) számú rektori-kancellári utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/15/2020. (VI.18.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS