A 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet 13. § (7b) bekezdésében foglaltak 2024. május 31-ig lehetővé teszik, hogy a képzés teljesítése nélkül ráépített szakvizsgát tegyenek azok, akik az adott szakterületen legalább 5 éves szakmai gyakorlattal és a bemeneti feltételeknek megfelelő szakképesítések valamelyikével rendelkeznek.

Ráépített szakképzés